Archív PCR

Obsah PC REVUE 09/2016

OBSAH SEPTEMBROVÉHO VYDANIA  MAGAZÍN■ Editorial: Back to school■ Šéfredaktor odporúča■ Reportáž: IFA 2016 ■ Biztech trendy/Miroslav Farkaš, ASUS■ Zdravotné problémy očí pri práci s počítačom a Stop okuliarom!■ AMD: Nová procesorová architektúra ...

9.9.2016
Samsung ZFLIP M

Kompletné vydanie PC REVUE 9/2016 vo formáte PDF

Ak­tuál­ne PC RE­VUE 9/2016 v PDF na stiah­nu­tie pre či­ta­te­ľov. Hes­lo k chrá­ne­né­mu PDF sme Vám pos­la­li mai­lom.

8.9.2016

Vyhľadávanie

itSMF 2020

Najnovšie videá