ITPro

IoT, big data a prediktívna údržba

Údržba je jedna zo základných a kritických činností každého priemyselného podniku. V meniacom sa priestore vznikajú nové impulzy, ktoré zákonite vplývajú aj na procesy údržby a významne ju ovplyvňujú. Súčasné trendy v údržbe priemyselných podnikov sm ...

13.8.2016
SWAN_102019

IT Pro: 5 dôvodov v prospech IT outsourcingu

AKO OUTSOURCOVAŤ IT SLUŽBY? Najčastejšie argumenty v prospech rozhodnutia spoločností outsourcovať IT služby sú zvýšenie efektivity, šetrenie finančných prostriedkov, zníženie rizika alebo ochrana investícií. Tieto argumenty sú logické. IT patrí k ...

6.8.2016

Vyhľadávanie

Najnovšie videá

SlovakiaTech 2019