ITPro

Reportáž: Panasonic Roadshow 2016

Micromapping, 3D mapping a iné high-tech zobrazovacie technológie Divízia Business spoločnosti Panasonic na svojej Roadshow prezentovala svojim obchodným partnerom a zákazníkom novinky a riešenia na rok 2016. My sme mali exkluzívnu možnosť zúčastniť ...

30.7.2016
KONRAD

WWW hacking a obrana / 1. časť

Upo­zor­ne­nie:Autor člán­ku ne­zod­po­ve­dá za prí­pad­né ško­dy vznik­nu­té po­uží­va­ním tec­hník uve­de­ných v tom­to člán­ku. Všet­ky po­stu­py, tec­hni­ky a spô­so­by sú iba na ukáž­ko­vé úče­ly pre po­tre­by prog­ra­má­to­rov s pred­pok­la­dom ...

25.7.2016

Vytvárame webové stránky / 1. časť

Spôsobov, ako si vytvoriť webovú stránku, je niekoľko. V prvom rade môžete využiť editor kódu HTML, redakčný systém alebo rôzne špecializované nástroje. Prvý spôsob dáva plnú kontrolu nad kódom používateľovi a spája sa s editorom WYSIWYG, teda takým ...

24.7.2016

Reportáž: SAP Insider

Vysoké nároky digitálneho biznisu Kľúčovým motívom konferencie spoločnosti SAP vo Viedni bola in memory analytická platforma SAP HANA, ale pri pozornejšom pohľade na program účastníci zistili, že paralelne prebieha niekoľko sekcií zameraných na busi ...

23.7.2016

Seriál: Programujeme pre Android 22 / Ukladanie a záloha údajov

Tento článok seriálu venujeme stručnému popisu možností ukladania (storage) a zálohy (backup) údajov. Zameriame sa pritom na tzv. zdieľané vlastnosti aplikácií. Ako obvykle si okrem teórie ukážeme príslušné úryvky programového kódu a uvedieme si post ...

16.7.2016
S20_03_M1

Riadenie prístupov

Správa identít a prístupov (Identity and Access Management, IAM) je relatívne široká oblasť, zložená z množstva spolupracujúcich technológií. Jedna z nich však silne vystupuje do popredia: riadenie prístupov (Access Management, AM). Nie je to preto, ...

11.7.2016

Vývoj pre Windows 10 – Notifikácie / 13. časť

Späť na úvod >> Späť na programovanie >> Späť na seriál V predchádzajúcej časti sme prebrali zobrazovacie možnosti aktívnych dlaždíc. Zobrazené aktuality na týchto dlaždiciach však používateľ uvidí iba na domácej obrazovke Štart. Ak práv ...

11.7.2016

Seriál: Programovanie v Androide pre začiatočníkov 3. časť / Aktivita a jaj životný cyklus

Väčšina aplikácií nielen pre mobilné, zariadenia, ale vo všeobecnosti pozostáva z niekoľkých obrazoviek. Na platforme Android sa tieto obrazovky nazývajú Activity. V správne navrhnutej aplikácii by jednotlivé aktivity mali fungovať samostatne. Mali b ...

11.7.2016

Seriál: Programujeme pre Android 21 / Viacdotykové ovládanie a ovládanie svetla

Zámysel prípravy článku o viacdotykovom ovládaní vznikol na základe hesla „škola hrou“ a to najmä preto, že sa v ňom budeme venovať jednoduchej, avšak veľmi užitočnej vlastnosti (feature) systému Android. Touto vlastnosťou, resp. metódou vstupu je vi ...

9.7.2016
SWAN_022020

IT komunita 7-8/2016

TOP ICT Garden party 2016 Vo štvrtok 2. júna sa v reštaurácii Hrad v Bratislave konala tradičná neformálna spoločenská udalosť roka TOP ICT Garden Party. Na tejto akcii sa pravidelne stretávajú špičky slovenského i českého IT, biznisu, univerzít a ...

8.7.2016

Internet vecí a právo

Podobne ako v prípade mnohých iných odvetví IT je právo aj v prípade internetu vecí (Internet of Things – IoT) odkázané len na doťahovanie náskoku, ktoré tieto odvetvia IT pred ním majú. IoT môže mať na právo veľmi významný dosah. V jeho dôsledku sa ...

8.7.2016

Smart bezpečnostné dvere

Ochrániť vstup do bytu je nielen otázka odolnosti dverí, ale aj ich inteligencie. Zatiaľ čo klasické bezpečnostné dvere chránia vstup do bytu či domu, a teda aj váš majetok pasívne, po doplnení o elektronický dverový priezor, ktorý dodáva spoločnosť ...

8.7.2016

Inteligentná domácnosť sa postráži (skoro) sama

Každoročne dochádza k niekoľkým tisícom vlámaní sa do bytov, rodinných domov a súkromných rekreačných chát či chalúp. Objasnenosť týchto prípadov sa pohybuje okolo 30 % a zabezpečiť sa podarilo ukradnutý majetok iba v hodnote asi 2,3 milióna. Ochran ...

8.7.2016

Blokovanie obsahu a voľnosť v práci – ako nájsť rovnováhu?

Mnoho firiem blokuje zamestnancom prístup na vybrané webové stránky, prípadne aplikácie a pripájanie periférií. Dôvodov je hneď niekoľko – ochrana pred škodlivým obsahom (ako sú podvrhnuté weby alebo malvér), optimalizácia sieťového toku a zabezpečen ...

8.7.2016

Huawei Cloud Conference

Viac ako 500 zákazníkov, partnerov a IT špecialistov z celej Európy sa v Španielskej sále Pražského hradu zúčastnilo na podujatí, kde čínska firma Huawei, ktorú bežní spotrebitelia poznajú predovšetkým ako výrobcu populárnych a úspešných smartfónov, ...

8.7.2016

Seriál: ARDUINO/Atmel – Nabíjanie akumulátorov a ovládanie svetla

Späť na úvod >> Späť na programovanie >> Späť na seriál V minulej časti sme k Arduinu pripojili dva reléové spínače, teplotný snímač a naučili sme sa ich ovládať cez webové rozhranie. Vytvorili sme jednoduchý diaľkovo ovládaný vykurovací ...

2.7.2016

Vývoj pre Windows 10 – Dynamické dlaždice II / 12. časť

Späť na úvod >> Späť na programovanie >> Späť na seriál V predchádzajúcej časti seriálu sme preberali dynamické dlaždice UWP aplikácií pre Windows 10 z hľadiska funkcionality, teda možností zobrazovania informácií aj keď aplikácia nie je ...

2.7.2016


Programujeme pre Android - Abstraktné triedy /15.časť

Táto časť seriálu bude teoretickou prezentáciou najnovších úprav, ktoré sme vykonali vo vzorovej aplikácii db_sync. Dôvodom doplnenia príslušných častí (tried a metód) programového kódu bola implementácia systému pripomienok (reminder). Naším cieľom ...

1.7.2016

Vývoj pre Android – Využitie senzorov / 14. časť

Späť na úvod >> Späť na seriál Moderné smartfóny a tablety majú bohatú senzorovú výbavu - spravidla ide o kompas, akcelerometer, gyroskop, merač intenzity osvetlenia, náklonomer a systém na určovanie polohy. Náklonomer a akcelerometer majú v t ...

1.7.2016

Programujeme pre Android /14. časť

V tomto článku sa plnou silou vrhneme na praktickú implementáciu pridávania súborov (konkrétne obrázkov) k položkám zoznamu a následnú synchronizáciu databáz. Napriek tomu, že budeme musieť mnoho vecí zjednodušiť, pokúsime sa opísať celý proces od vý ...

1.7.2016

Vyhľadávanie

ACER_032020

Najnovšie videá