ITPro

IT komunita 04/2016

Brother Na školení predajcov zariadení Brother 1. marca v Liptovskej Sielnici bola prezentovaná zmena obchodnej stratégie a nové obchodné modely založené na prenájme zariadení. V súvislosti s nárastom počtu internetových obchodov klesá lojalita záka ...

6.4.2016
Brother_titulka

Vývoj aplikácií pre Android

V dvojdielnom miniseriáli Učíme sa programovať s Minecraftom sme vám predstavili Hodinu kódu a ďalšie kurzy vrátane programovania jednoduchých hier na code.org. Po úspešnom absolvovaní týchto krátkych kurzov ste pripravení vytvoriť aplikáciu schopnú ...

6.4.2016

Najčastejšie chyby vo webových aplikáciách

Obťažnosť zabezpečenia aplikácií rastie priamoúmerne so zvyšujúcou sa zložitosťou a prepojenosťou digitálnej infraštruktúry. Nebezpečenstvá v oblasti zabezpečenia aplikácií sa menia zároveň s rastúcimi schopnosťami kybernetických útočníkov, ktorí vyu ...

6.4.2016

Bez zálohovania a obnovy to nešlo a nepôjde

Závislosť našich súkromných i profesijných životov od informačných technológií neustále rastie a zabezpečenie nepretržitej dostupnosti je dnes samozrejmosť tak pre profesionálne, ako aj súkromné ​​služby. Pri mnohých z nich bežne vyžadujeme dostupnos ...

6.4.2016

Najvyšší rýchlostný stupeň firemných analýz

Svet technológií sa stále viac točí okolo magickej formulky in-memory. Tá je vďaka presunu operácií z pevných diskov do operačnej pamäte etalónom rýchlosti a efektivity. Azda najvýraznejšie sa prínos in-memory nástroja prejavuje v oblasti business in ...

6.4.2016
SWAN_102019

iPaaS – integrácia nielen pre cloud

Využitie podnikových aplikácií v cloude mení v IT takmer všetko vrátane integrácie aplikácií a služieb. Popri tom, ako podniky presúvajú svoje aplikácie do cloudu, narážajú často na nové bariéry. Sú spojené s integráciou nových cloudových aplikácií a ...

6.4.2016

IT Pro: Odomknite svoje firemné dáta

Venovať pozornosť firemným dátam je dnes esenciou úspechu v biznise a v silne konkurenčnom svete výrobných firiem to platí dvojnásobne. Viac ako inde sa tu oplatí klásť dôraz na efektívny zber, spracovávanie a zmysluplnú prezentáciu firemných dát. V  ...

6.4.2016

Poskytovanie cloudových služieb a legislatívny rámec

Poskytovanie cloudových služieb je v dnešnej dobe čoraz viac zaužívaný model používania informačných technológií. Existuje viacero foriem poskytovania cloudových služieb a pohľadov na bezpečnosť v private cloude, public cloude, hybrid cloude alebo co ...

6.4.2016

Spôsoby na jednotné prihlasovanie do počítača

Používateľské meno je vyplnené automaticky, teraz si už len spomenúť na heslo... Nesprávne. Aha, zapnutý CapsLock, prehodený jazyk klávesnice alebo vypnutý NumLock. Prihlasovanie do osobného počítača je rutinná každodenná aktivita a s niečím podobným ...

6.4.2016

Seriál: Linux/Kamerové dohľadové systémy

V tejto a aj v nasledujúcej časti seriálu sa pokúsime veľmi stručne predstaviť oblasť tzv. kamerových dohľadových (surveillance) systémov. Hneď na úvod skonštatujeme, že téme sa budeme venovať vo veľmi širokom ponímaní. Na začiatku v krátkosti uvedie ...

6.4.2016

IT Pro: Bring Your Own Disaster

Na čo by ste si mali dať pozor, ak vaši zamestnanci používajú vlastné zariadenia pre prácu. BYOD, čiže Bring Your Own Device, je riziko. Už pominulo obdobie, kedy sme si mohli povedať, že nás sa to netýka, pretože zamestnanci majú všetky počítače a ...

6.4.2016

IT Pro: Kvalitná analýza ako najlepší základ vášho webu

Je jednoznačné, že on-line biznis na Slovensku i vo svete zažíva momentálne asi najväčší rozmach a „zlatý vek“. Nahráva mu dynamická doba, nové technológie, smartfóny a tablety, generácia Y je v najproduktívnejšom veku a dobrý podnikateľský nápad (al ...

6.4.2016

IT Pro: Nepodliehajte ilúzii bezpečnosti

Ak zanedbáte 3 základné pravidlá, akokoľvek kvalitné bezpečnostné zariadenie váš web pred kybernetickými rizikami neochráni Internet azda s výnimkou svojich prvopočiatkov, kedy fungoval iba v akademickom prostredí, nikdy nebol úplne bezpečným miesto ...

6.4.2016

IT Pro: Zber dát môže priniesť efektivitu i vyššiu kvalitu

Ako dosiahnuť čo najvyššiu efektivitu výroby? Existuje spôsob, ako zvýšiť kvalitu výrobkov a zabrániť produkcii nepodarkov? Dá sa pri tom všetkom šetriť energia? Ako zvýšim svoju konkurencieschopnosť? Toto sú najčastejšie otázky, ktoré kladú manažéri ...

6.4.2016

IT Pro: Pokročilé technológie na správu identít

Správa identít (Identity Management, IDM) je jednou z kľúčových technológií v oblasti správy identít a prístupov (Identity and Access Management, IAM). Hlavnou zodpovednosťou IDM systémov je spravovať a synchronizovať údaje o identitách v rôznych dat ...

6.4.2016

Seriál: Programujeme pre Android – Camera2 API

V dnešnej časti seriálu sa začneme venovať práci s kamerou, konkrétne tzv. Camera2 API, ktoré bolo uvedené s príchodom Android 5.0 Lollipop – API Level 21. Ide o pomerne nové rozhranie a preto nie je podporované každým zariadením. Oproti pôvodnému Ca ...

6.4.2016

Vyhľadávanie

Brother_300x600

Najnovšie videá