ITPro

Malvér s vaším digitálnym podpisom? S EV CS už nikdy.

Jeden zo 14 programov stiahnutých z internetu je malvér. Podpis vašej aplikácie používateľovi nezaručí, že otváraný program nie je škodlivý; digitálne podpísaný malvér existuje a jeho počet sa medziročne zvyšuje. Je podpísaný kradnutými certifikátmi ...

12.2.2016
FOTO SLOVAKIA 2019

3 dôvody, pre ktoré si treba dať softvér vyvinúť na mieru

Otázka, či si nechať vyvinúť softvér na mieru alebo nasadiť štandardný softvérový balík, je jednou z večných IT tém, s ktorou sa skôr či neskôr stretne azda každá firma. Hoci na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že nad touto dilemou by si mali lámať hlav ...

10.2.2016

Ukladanie dát na pole RAID

Podnetom na vznik tohto článku boli rozhovory s ľuďmi, ktorým boli zachránené dáta vo firme zameranej na túto činnosť. Ak zlyhá pamäťové médium a hrozí strata dát, vznikne veľmi stresujúca situácia. Po takejto skúsenosti sa majiteľ dát začne dosť int ...

10.2.2016

5 najdôležitejších bezpečnostných pravidiel pre firemnú mobilitu

Ako si udržať vo firme kontrolu nad smartfónmi či tabletmi     Vo svete podnikania je prakticky nemožné naplno využívať mobilné technológie, pokiaľ je filozofia a mentalita firmy postavená „desktopovo“. Aj napriek tomu sa však o to mnohé organizá ...

10.2.2016

ARDUINO – nielen hračka pre šikovných 2. časť

alebo Naučme sa programovať mikrokontroléry Atmel ľahko a jednoducho (Ovládanie LED diód pripojených k Arduinu cez webovú stránku) V predošlých častiach sme vysvetlili, akým spôsobom môžeme pripojiť Arduino k počítačovej sieti. Povedali sme si, ako ...

10.2.2016
SWAN_102019

Vývoj pre Raspberry Pi 2 Snímanie analógových veličín

Vývojová doska Raspberry Pi 2 má okrem mnohých výhod vrátane výkonného hardvéru a podpory Windows 10 aj jedno obmedzenie. Nemá analógové vstupy a výstupy, ktoré sú pri niektorých scenároch nasadenia kľúčové, pretože väčšina veličín charakterizujúca r ...

9.2.2016

Kombinácia projektového riadenia podľa PRINCE2 a agilného rámca Scrum

Ak zvažujete vo vašej organizácii, či riadiť vývoj produktov projektovo alebo využiť jeden niektorý z agilných rámcov, môže vám tento článok uľahčiť premýšľanie. Metodiky resp. štandardy projektového riadenia sú určené na riadenie projektov. Projekt ...

9.2.2016

Najvhodnejšie spôsoby ako budovať internú bezpečnosť

Pri bezpečnostných auditoch vo firmách objavujeme podobné príčiny, ktoré stoja za vznikom vážnych incidentov, poškodzujúcim organizácie. Či už ide o úmyselný únik dát ku konkurencii, stratu prenosného zariadenia alebo nechcené otvorenie cesty externé ...

9.2.2016

Architektúra riešenia IAM

Správa identít a prístupov (Identity and Access Management, IAM) je oblasť zložená z množstva spolupracujúcich technológií. Neexistuje jeden „produkt IAM“, ktorý by zázračne riešil všetky problémy. IAM nie je produkt, ktorý by sa dal kúpiť. IAM je ri ...

9.2.2016

Programujeme pre Android

API operačného systému Android nám ponúka viacero možností vývoja aplikácií, v rámci ktorých plánujeme kresliť 2D/3D grafiku. Už dávno sa pritom nepoužíva nízkoúrovňové (low-level) programovanie, ale hardvérové zariadenia (vrátane GPU) participujúce ...

9.2.2016

Linux súkromne i pracovne v2.0 - 6. časť

Nápad na prípravu tejto časti seriálu vznikol na základe potreby synchronizácie obsahu webovej stránky softengine.sk medzi jej verejným (webhosting) a lokálnym (HDD nášho PC) úložiskom.  Funkčnosť uvedenej stránky je závislá od existencie tzv. modelu ...

8.2.2016

WWW hacking a obrana / 9. časť

V tejto časti seriálu sa pozrieme na ďalšie spôsoby, ktoré mohol útočník použiť na injektovanie kódu do stránky. Nezabúdajte však, že ani zďaleka nejde o komplexný zoznam, nie je to ani možné, pretože spôsoby sa dajú kombinovať a zároveň sa používajú ...

8.2.2016

Učíme sa programovať s Minecraftom

Vstup do nového roka je príležitosť na nové ciele a predsavzatia. Jedno z nich môže byť aj naučiť sa programovať. Možnosti vývojových prostredí na tvorbu aplikácií  vás od programovania zdanlivo odbremenia, no týka sa to len rutinných činností a vizu ...

8.2.2016

Doména vs. ochranná známka

V posledných rokoch sa už aj na Slovensku množia tzv. doménové spory. Ich podstatou je spor držiteľa domény s majiteľom ochrannej známky o právo používať sporné slovné označenie v obchodnom styku. Význam doménových sporov narástol aj v súvislosti s  ...

8.2.2016

Vyhľadávanie

MANDAYIT 2019

Najnovšie videá

SlovakiaTech 2019