ITPro

Seriál: ARDUINO – programovanie mikrokontrolérov Atmel

Web server na SD karte –práca s kartou V minulej časti sme sa naučili pracovať s AD prevodníkom Arduina. Vytvorili sme si jednoduchú aplikáciu, ktorá kontrolovala napätie na akumulátore a podľa hodnoty tohto napätia pripájala alebo odpájala akumulát ...

31.12.2016
itfitness.sk

Rozšírená realita pomôže školám

Raz vidieť je lepšie ako stokrát počuť a v školstve to platí ešte mnohonásobne viac. Čo však v prípade, ak si študenti majú pozrieť, ako v reálnom čase pracuje jadrový reaktor? Alebo by chceli vidieť, aké zmeny na ľudskom tele zanechá zriedkavé ochor ...

17.12.2016

Výzvy a perspektívy mobilných sietí

Dostupnosť kvalitného mobilného pripojenia vrátane dostatočnej kapacity na prenos dát považujeme v súčasnosti za samozrejmosť.  O niektorých špecifikách a  perspektívach služieb mobilných operátorov v blízkej budúcnosti predovšetkým v súvislosti s oč ...

13.12.2016

ARDUINO – programovanie mikrokontrolérov Atmel

(web server na SD karte – zobrazenie analógových hodnôt v grafickej podobe - prax) V predchádzajúcej časti sme si vysvetlili teóriu, ako možno na webovej stránke zobrazovať iba meniace  sa hodnoty bez potreby „prekresľovania“ celej webovej stránky. ...

11.12.2016

Red Hat a Veracomp: Open source a cloudy

Cieľom ďalšej z radu spoločných akcií firiem Red Hat a Veracomp Slovakia v Bratislave bola prezentácia produktov, služieb a stratégií týkajúcich sa najhorúcejších tém IT podpory biznisu s využitím najnovších open source technológií, pomocou ktorých m ...

9.12.2016
Samsung_mobil_042018

Red Hat Forum 2016: Otvorená digitálna transformácia

Podujatím v Prahe pre región CENE (stredná a severná Európa) rezonovala komunitná atmosféra a snaha o spoluprácu podľa pravidla „každý s každým“. IT musí priniesť do digitálneho biznisu novú kultúru a procesy, ktoré sú rovnako dôležité, ak nie dôleži ...

9.12.2016

Reportáž Fujitsu Forum 2016: Treba zdigitalizovať úplne všetko

V polovici novembra usporiadala spoločnosť Fujitsu v Mníchove tradičné podujatie Fujitsu Forum, na ktorom sa zišlo vyše 14-tisíc IT špecialistov, analytikov, zákazníkov a partnerov, účastníkov bolo o dvetisíc viac ako vlani. Nosná téma boli inovácie ...

9.12.2016

Občiansky aj vodičský v mobile? Áno, dá sa to

Smartfóny sa etablovali na zariadenie, ktoré má väčšina ľudí stále pri sebe, a preto je len otázka času, kedy preberú nielen úlohu platobných kariet, ale aj identifikačných zariadení vrátane náhrady dokladov vydávaných štátom. Možno si spomeniete na ...

3.12.2016

Vyhľadávanie

SWAN_062019

Najnovšie videá