Informatizácia

Dobrovoľníci navrhujú zásadné zmeny na štátnych weboch

Skupina mladých ľudí pracujúcich v IT sektore zoskupených pod iniciatívou "To sa nedá" rokovala so štátnym tajomníkom Ministerstva financií SR Petrom Pellegrinim o možnostiach zásadného vylepšenia štátnych webov. Dobrovoľníci navrhli najmä mož ...

14.2.2013
SWAN_022020

Štatistici hľadajú dodávateľa nového registra podnikateľov za 10,8 mil. eur

Údaje o právnických osobách a podnikateľoch by sa mali integrovať do jedného nového informačného systému. Na jeho vytvorenie už hľadá Štatistický úrad SR dodávateľa. Ako vyplýva z oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania uverejneného v Úradno ...

13.2.2013

TASR plánuje digitalizovať archív za vyše 4 milióny

Verejnoprávna Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR) bude digitalizovať svoj archív za 4 127 957,68 eura. Vyplýva to zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv. Zmluva je na projekt Dig ...

13.2.2013

Koniec chodenia po úradoch?

Komunikácia ľudí s úradmi má byť na Slovensku jednoduchšia. Ministerstvo financií totiž predložilo do pripomienkového konania návrh zákona o elektronickom výkone verejnej moci, ktorý má byť základným predpokladom na realizáciu e-governmentu v ...

8.2.2013

MF podpísalo zmluvu na zdravotnícky informačný systém za 49 mil. Eur.

Ministerstvo financií (MF) podpísalo zmluvu na realizáciu projektu Národný zdravotnícky informačný systém. Projekt, na ktorý pôjde z Operačného programu Informatizácia spoločnosti nenávratný finančný príspevok vo výške 49 mil. eur, má zaviesť nov ...

7.2.2013

Na elektronizáciu služieb NR SR pôjde 4,5 mil. eur

Ministerstvo financií (MF) SR ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS), uzavrelo zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na zrealizovanie projektu s názvom "Elektroni ...

6.2.2013

Vyhľadávanie

Hackkosice_2020

Najnovšie videá