Informatizácia

Dobrovoľníci navrhujú zásadné zmeny na štátnych weboch

Skupina mladých ľudí pracujúcich v IT sektore zoskupených pod iniciatívou "To sa nedá" rokovala so štátnym tajomníkom Ministerstva financií SR Petrom Pellegrinim o možnostiach zásadného vylepšenia štátnych webov. Dobrovoľníci navrhli najmä mož ...

14.2.2013
SWAN_102019

Štatistici hľadajú dodávateľa nového registra podnikateľov za 10,8 mil. eur

Údaje o právnických osobách a podnikateľoch by sa mali integrovať do jedného nového informačného systému. Na jeho vytvorenie už hľadá Štatistický úrad SR dodávateľa. Ako vyplýva z oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania uverejneného v Úradno ...

13.2.2013

TASR plánuje digitalizovať archív za vyše 4 milióny

Verejnoprávna Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR) bude digitalizovať svoj archív za 4 127 957,68 eura. Vyplýva to zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv. Zmluva je na projekt Dig ...

13.2.2013

Koniec chodenia po úradoch?

Komunikácia ľudí s úradmi má byť na Slovensku jednoduchšia. Ministerstvo financií totiž predložilo do pripomienkového konania návrh zákona o elektronickom výkone verejnej moci, ktorý má byť základným predpokladom na realizáciu e-governmentu v ...

8.2.2013

MF podpísalo zmluvu na zdravotnícky informačný systém za 49 mil. Eur.

Ministerstvo financií (MF) podpísalo zmluvu na realizáciu projektu Národný zdravotnícky informačný systém. Projekt, na ktorý pôjde z Operačného programu Informatizácia spoločnosti nenávratný finančný príspevok vo výške 49 mil. eur, má zaviesť nov ...

7.2.2013
Brother_titulka

Na elektronizáciu služieb NR SR pôjde 4,5 mil. eur

Ministerstvo financií (MF) SR ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS), uzavrelo zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na zrealizovanie projektu s názvom "Elektroni ...

6.2.2013

Vyhľadávanie

ACER_122019

Najnovšie videá