Informatizácia

Na systém Datacentrum obcí a miest má ísť takmer 56 mil. eur

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska v rámci národného projektu Datacentrum obcí a miest Slovenska (DCOM) hľadá dodávateľa softvérového riešenia pre poskytovanie elektronických služieb samosprávy obcami v predpokladanej hodnote ...

28.11.2012
SWAN_102019

Na informatizáciu rezortu zahraničia pôjde 10 mil. eur

Ministerstvo financií (MF) SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS), zverejnilo písomné vyzvanie na projekt informatizácie v maximálnej hodnote 10 mil. eur. Ako ďalej informuje rezort financií, ide o ...

26.11.2012

Slovenský IT má v ďalších rokoch vykazovať stabilný rast

Trh IT má na Slovensku v ďalších piatich rokoch rásť približne 6,2-percentnou medziročnou mierou. Vyplýva to z analýzy spoločnosti IDC. V dôsledku ekonomickej nestability klesol vlani slovenský IT trh medziročne o 1,7 percenta na 1,44 mld. ...

19.11.2012

SPU plánuje nákup informačných technológií za 1,2 mil. eur

Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre plánuje hľadať dodávateľa informačno-komunikačných technológií (IKT) v hodnote vyše 1,2 mil. eur. Predmetom zákazky bude dodávka osobných počítačov, notebookov, komponentov pre servery, tabletov ...

19.11.2012

Daniari prechádzajú na nový systém elektronickej komunikácie

Finančná správa prechádza na nový systém elektronickej komunikácie. S cieľom prejsť na systém, ktorý bude podľa daniarov stabilný a ktorý je už overený v colnej časti finančnej správy, podpísalo Finančné riaditeľstvo SR aj dodatok k zmluve so spo ...

15.11.2012
FOTO SLOVAKIA 2019

CVTI hľadá dodávateľa zákazky v hodnote 6,6 mil. eur

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI) hľadá dodávateľa pre zákazku v hodnote vyše 6,6 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Konkrétne ide o realizáciu druhej etapy budovania Dátového centra pre výskum a vývoj. Ako ďalej vyplýva z ...

15.11.2012

Školstvo: Na projekty vedy a výskumu pôjdu milióny eur

Na projekty výskumu a vývoja pôjde 33 miliónov eur. Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyhlásila verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky. Žiadosti môžu predklad ...

7.11.2012

Rezort financií vydal písomnú výzvu pre OPIS za 12 mil. eur

Ministerstvo financií (MF) ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS) vydalo písomné vyzvanie na národný projekt s názvom "Register a identifikátor právnických osôb a podnikateľov." Cieľom projektu je vyb ...

5.11.2012

Vyhľadávanie

Dgitalna medicina

Najnovšie videá

SlovakiaTech 2019