PC REVUE

Informatizácia

Rezort diplomacie plánuje dať na nový systém 12 mil. eur

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZV) SR plánuje začať s výberom dodávateľa zákazky v hodnote v predpokladanej hodnote 12 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Konkrétne ide o elektronizáciu služieb na úseku ochrany ...

10.12.2012
SEWA_1120218

Aliancia Fair-play vyzýva vládu, aby odstúpila od multilicenčnej zmluvy Microsoft Enterprise Agreement

Aliancia Fair-play pokladá za nezodpovedné spravovanie verejných financií, ak sa vynakladajú na riešenia, ktoré sa v praxi nevyužívajú. Na zasadnutí vlády 6. 12. 2012 najvyšší predstavitelia štátu prijmú informáciu o tom, ako sa plní multil ...

5.12.2012

Finančné riaditeľstvo nakúpi počítače za 2,5 milióna eur

Finančné riaditeľstvo SR hľadá dodávateľa výpočtovej techniky v predpokladanej hodnote 2,5 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Konkrétne ide o dodávku 4 tis. zostáv osobných počítačov pozostávajúcich zo základnej jednotky, monitora a ďalš ...

4.12.2012

Stredné školy sa môžu uchádzať o desať miliónov eur

Stredné školy môžu od dnešného dňa predkladať žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Vzdelávanie v celkovej výške desať miliónov eur. Výzvu na predkladanie žiadostí dnes vyhlásila Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výsk ...

3.12.2012

Na systém Datacentrum obcí a miest má ísť takmer 56 mil. eur

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska v rámci národného projektu Datacentrum obcí a miest Slovenska (DCOM) hľadá dodávateľa softvérového riešenia pre poskytovanie elektronických služieb samosprávy obcami v predpokladanej hodnote ...

28.11.2012
CANON_112018

Na informatizáciu rezortu zahraničia pôjde 10 mil. eur

Ministerstvo financií (MF) SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS), zverejnilo písomné vyzvanie na projekt informatizácie v maximálnej hodnote 10 mil. eur. Ako ďalej informuje rezort financií, ide o ...

26.11.2012

Slovenský IT má v ďalších rokoch vykazovať stabilný rast

Trh IT má na Slovensku v ďalších piatich rokoch rásť približne 6,2-percentnou medziročnou mierou. Vyplýva to z analýzy spoločnosti IDC. V dôsledku ekonomickej nestability klesol vlani slovenský IT trh medziročne o 1,7 percenta na 1,44 mld. ...

19.11.2012

SPU plánuje nákup informačných technológií za 1,2 mil. eur

Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre plánuje hľadať dodávateľa informačno-komunikačných technológií (IKT) v hodnote vyše 1,2 mil. eur. Predmetom zákazky bude dodávka osobných počítačov, notebookov, komponentov pre servery, tabletov ...

19.11.2012

Daniari prechádzajú na nový systém elektronickej komunikácie

Finančná správa prechádza na nový systém elektronickej komunikácie. S cieľom prejsť na systém, ktorý bude podľa daniarov stabilný a ktorý je už overený v colnej časti finančnej správy, podpísalo Finančné riaditeľstvo SR aj dodatok k zmluve so spo ...

15.11.2012

CVTI hľadá dodávateľa zákazky v hodnote 6,6 mil. eur

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI) hľadá dodávateľa pre zákazku v hodnote vyše 6,6 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Konkrétne ide o realizáciu druhej etapy budovania Dátového centra pre výskum a vývoj. Ako ďalej vyplýva z ...

15.11.2012

Školstvo: Na projekty vedy a výskumu pôjdu milióny eur

Na projekty výskumu a vývoja pôjde 33 miliónov eur. Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyhlásila verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky. Žiadosti môžu predklad ...

7.11.2012

Rezort financií vydal písomnú výzvu pre OPIS za 12 mil. eur

Ministerstvo financií (MF) ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS) vydalo písomné vyzvanie na národný projekt s názvom "Register a identifikátor právnických osôb a podnikateľov." Cieľom projektu je vyb ...

5.11.2012

Aká je situácia s informatizáciou verejnej správy na Slovensku?

Medzinárodný kongres ITAPA 2012 ponúkol okrem iného aj informácie týkajúce sa aktuálnej situácie informatizácie verejnej správy na Slovensku. K problematike sa vyjadrilo viacero spíkrov, ktorí pracujú na projektoch, resp. angažujú sa v nich ...

26.10.2012

V roku 2014 bude súdny spis nielen papierový, ale aj elektronický

Súdne spisy by mali byť v roku 2014 nielen v papierovej, ale aj elektronickej podobe. Rezort spravodlivosti vďaka príspevku zo Švajčiarskeho finančného mechanizmu finišuje s prípravami spustenia elektronického spisu. „Má za cieľ zjednodušiť a zef ...

24.10.2012

Trojročnú zákazku u colníkov získala firma Alison Slovakia

Služby technickej podpory existujúcich komponentov informačno - komunikačných technológii Colného riaditeľstva SR bude poskytovať bratislavská spoločnosť Alison Slovakia, s.r.o. Vyplýva to z oznámenia o výsledku verejného obstarávania Úradného ve ...

23.10.2012

ŽSR hľadajú dodávateľa výpočtovej techniky v hodnote 5,2 mil. eur

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) hľadajú dodávateľa výpočtovej techniky v hodnote 5,2 mil. eur. Ako ďalej vyplýva z informácií uvedených v dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie (EÚ), úspešný kandidát bude mať okrem dodania techniky na st ...

22.10.2012

Elektronické kolky už používa telekomunikačný úrad

Vláda v stredu schválila zavedenie elektronických kolkov, no Telekomunikačný úrad (TÚ) SR ich zaviedol už pred niekoľkými rokmi. Cieľom tohto opatrenia bolo znížiť administratívne zaťaženie svojich zamestnancov, telekomunikačných operátorov a obč ...

18.10.2012


EÚ chce regulovať spotrebu a výkon počítačov

Európska únia pripravuje regulácie v oblasti počítačových komponentov. Budú zamerané na kontrolu spotreby počítačov pri nečinnosti a nové energetické štandardy sa majú vypracovať aj pre diskrétne a integrované grafické karty. Podrobnú analýzu spotr ...

16.10.2012

Národná rada SR plánuje výber dodávateľa informačného systému

Kancelária Národnej rady (NR) SR plánuje začať s výberom dodávateľa Integrovaného informačného systému parlamentu. Ten má v rámci projektu Elektronizácie služieb NR SR sprístupniť verejnosti elektronické služby zákonodarného orgánu. Ako ďalej ...

16.10.2012

Piešťanské výskumné centrum plánuje nákup IKT za 3,5 mil. eur

Centrum výskumu rastlinnej výroby (CVRV) Piešťany plánuje nakúp informačno-komunikačných technológií (IKT) v hodnote 3 až 3,5 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Konkrétne ide o hardvérové, softvérové a špeciálne prístrojové vybavenie ...

15.10.2012

Vyhľadávanie

Daily Web 2018

Najnovšie videáPC forum button