Informatizácia

Daniari prechádzajú na nový systém elektronickej komunikácie

Finančná správa prechádza na nový systém elektronickej komunikácie. S cieľom prejsť na systém, ktorý bude podľa daniarov stabilný a ktorý je už overený v colnej časti finančnej správy, podpísalo Finančné riaditeľstvo SR aj dodatok k zmluve so spo ...

15.11.2012
Predplatne 2018

CVTI hľadá dodávateľa zákazky v hodnote 6,6 mil. eur

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI) hľadá dodávateľa pre zákazku v hodnote vyše 6,6 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Konkrétne ide o realizáciu druhej etapy budovania Dátového centra pre výskum a vývoj. Ako ďalej vyplýva z ...

15.11.2012

Školstvo: Na projekty vedy a výskumu pôjdu milióny eur

Na projekty výskumu a vývoja pôjde 33 miliónov eur. Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyhlásila verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky. Žiadosti môžu predklad ...

7.11.2012

Rezort financií vydal písomnú výzvu pre OPIS za 12 mil. eur

Ministerstvo financií (MF) ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS) vydalo písomné vyzvanie na národný projekt s názvom "Register a identifikátor právnických osôb a podnikateľov." Cieľom projektu je vyb ...

5.11.2012

Aká je situácia s informatizáciou verejnej správy na Slovensku?

Medzinárodný kongres ITAPA 2012 ponúkol okrem iného aj informácie týkajúce sa aktuálnej situácie informatizácie verejnej správy na Slovensku. K problematike sa vyjadrilo viacero spíkrov, ktorí pracujú na projektoch, resp. angažujú sa v nich ...

26.10.2012

V roku 2014 bude súdny spis nielen papierový, ale aj elektronický

Súdne spisy by mali byť v roku 2014 nielen v papierovej, ale aj elektronickej podobe. Rezort spravodlivosti vďaka príspevku zo Švajčiarskeho finančného mechanizmu finišuje s prípravami spustenia elektronického spisu. „Má za cieľ zjednodušiť a zef ...

24.10.2012

Trojročnú zákazku u colníkov získala firma Alison Slovakia

Služby technickej podpory existujúcich komponentov informačno - komunikačných technológii Colného riaditeľstva SR bude poskytovať bratislavská spoločnosť Alison Slovakia, s.r.o. Vyplýva to z oznámenia o výsledku verejného obstarávania Úradného ve ...

23.10.2012

ŽSR hľadajú dodávateľa výpočtovej techniky v hodnote 5,2 mil. eur

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) hľadajú dodávateľa výpočtovej techniky v hodnote 5,2 mil. eur. Ako ďalej vyplýva z informácií uvedených v dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie (EÚ), úspešný kandidát bude mať okrem dodania techniky na st ...

22.10.2012

Elektronické kolky už používa telekomunikačný úrad

Vláda v stredu schválila zavedenie elektronických kolkov, no Telekomunikačný úrad (TÚ) SR ich zaviedol už pred niekoľkými rokmi. Cieľom tohto opatrenia bolo znížiť administratívne zaťaženie svojich zamestnancov, telekomunikačných operátorov a obč ...

18.10.2012

EÚ chce regulovať spotrebu a výkon počítačov

Európska únia pripravuje regulácie v oblasti počítačových komponentov. Budú zamerané na kontrolu spotreby počítačov pri nečinnosti a nové energetické štandardy sa majú vypracovať aj pre diskrétne a integrované grafické karty. Podrobnú analýzu spotr ...

16.10.2012

Národná rada SR plánuje výber dodávateľa informačného systému

Kancelária Národnej rady (NR) SR plánuje začať s výberom dodávateľa Integrovaného informačného systému parlamentu. Ten má v rámci projektu Elektronizácie služieb NR SR sprístupniť verejnosti elektronické služby zákonodarného orgánu. Ako ďalej ...

16.10.2012

Piešťanské výskumné centrum plánuje nákup IKT za 3,5 mil. eur

Centrum výskumu rastlinnej výroby (CVRV) Piešťany plánuje nakúp informačno-komunikačných technológií (IKT) v hodnote 3 až 3,5 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Konkrétne ide o hardvérové, softvérové a špeciálne prístrojové vybavenie ...

15.10.2012

Štatistický úrad nakúpi hardvér za 200 tis. eur

Štatistický úrad Slovenskej republiky nakúpi nový hardvér za asi 200 tis. eur bez DPH. Vo verejnej súťaži hľadá dodávateľa dvoch serverov, diskových polí a diskov, ako aj väčšieho množstva komponentov na rozšírenie existujúcich kapacít výpočtovéh ...

9.10.2012

Štát nie je dojná krava, hovorí Ministerstvo financií. IT sektor je však dojnou kravou štátu, tvrdí INESS.

Slovenský IT priemysel a jeho zamestnancov najviac postihnú konsolidačné opatrenia slovenskej vlády. Za ostatných 24 mesiacov vzrástol počet pracovníkov v odvetví o 20 % a platy takisto o 20 %. Potenciál rastu odvetvia je naďalej dobrý, medzi naj ...

28.9.2012

Elektronizácia medzinárodného obchodu je v testovacej fáze

Projekt Centrálny elektronický priečinok (CEP) sa po dvoch rokoch od začiatku vývoja posunul do fázy testovania. Vývozcom, dovozcom a prepravcom by mal už v priebehu budúceho roka priniesť menej byrokracie pri obchodovaní. Ako ďalej vyplýva z inf ...

24.9.2012

MS: Záväzné znenia zákonov budú zdarma na webe

Ministerstvo spravodlivosti podpísalo zmluvu o jednom z kľúčových projektov eJustice. Na internete budú bezplatne uverejnené záväzné konsolidované znenia právnych predpisov. V súčasnosti totiž právne informačné systémy prevádzkované Ministerstvom ...

20.9.2012

Školstvo: Rezort chce čo najviac využiť eurofondy, dokupuje techniku

Ministerstvo školstva chce lepšie využiť eurofondy, za peniaze z Bruselu plánuje nakúpiť výpočtovú techniku za takmer 12,6 milióna eur. "Ako Centrálna obstarávacia organizácia obstarávame zákazku pre všetky svoje priamo riadené rezortné organizác ...

10.9.2012


Na zefektívnenie inštitúcií verejnej správy pôjde 19,8 mil. eur

Ministerstvo financií (MF) SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS) zverejnilo písomné výzvy na národné projekty elektronizácie služieb pre Sociálnu poisťovňu (SP), Národnú radu SR a Úrad priemyselné ...

10.9.2012

MF SR: MF zverejnilo výzvy na štyri projekty elektronizácie

Linky na zverejnené výzvy Elektronizácia služieb Národnej rady SR, Národný zdravotnícky informačný systém, Elektronické služby Úradu priemyselného vlastníctva SR a Elektronické služby Sociálnej poisťovne pre vybrané oblasti služieb na úseku sociálneh ...

7.9.2012

Univerzita Komenského chce nakúpiť počítače za 3,3 mil. eur

Univerzita Komenského (UK) v Bratislave plánuje nakúpiť výpočtovú techniku v predpokladanej hodnote 3,3 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Ako ďalej vyplýva z informácií uvedených vo Vestníku verejného obstarávania (VVO), celý tender chc ...

5.9.2012

Vyhľadávanie

ITAPA_2018

Najnovšie videá

ATOS_05_262
SWAN_05


PC forum button