Informatizácia

Elitná jednotka: náborová kampaň FEI STU

Fakulta elektrotechniky a informatiky si ako jedna z mála fakúlt na Slovensku trúfla opäť po minulom roku na mediálnu kampaň s cieľom prilákať absolventov stredných škôl do svojich radov. Absolventov láka na zaujímavé štipendium, záruku pracovného mi ...

11.3.2013
SWAN_06 titulka

Školstvo: Za logo pre ústav informácií a prognóz dali 8 650 eur

Ústav informácií a prognóz školstva si dal vypracovať nové logo a súvisiacu dokumentáciu za viac než osemtisíc eur. Medzi objednávkami za december 2012 na svojej webstránke uvádza objednávku z 19. decembra pod názvom Vypracovanie logotypu a dokum ...

11.3.2013

Školy budú aktívnejšie spolupracovať s firmami

Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania na stredných odborných školách (SOŠ) vo všetkých skupinách študijných odborov má národný projekt Rozvoj stredného odborného vzdelávania, na ktorý pôjde 44 miliónov eur. Projekt sa uskutoční v rámci operačného ...

7.3.2013

EK udelila Microsoftu pokutu v sume 561 mil. eur

Európska komisia (EK) udelila americkej softvérovej spoločnosti Microsoft pokutu v sume 561 mil. eur za nedodržanie dohody z roku 2009, v ktorej sa firma zaviazala poskytnúť užívateľom jej operačného systému možnosť výberu internetového prehliada ...

7.3.2013

Školstvo: Na projekty firiem do výskumu a vývoja pôjde 1,5 mil. eur

Ministerstvo školstva vypísalo výzvu na predkladanie návrhov projektov v rámci finančnej schémy EUREKA SK, ktorá podporuje zvyšovanie investícií firiem do výskumu, vývoja a konkurencieschopnosti. Na riešenie projektov v tejto výzve pôjde 1,5 mili ...

6.3.2013

Dobrovoľníci navrhujú zásadné zmeny na štátnych weboch

Skupina mladých ľudí pracujúcich v IT sektore zoskupených pod iniciatívou "To sa nedá" rokovala so štátnym tajomníkom Ministerstva financií SR Petrom Pellegrinim o možnostiach zásadného vylepšenia štátnych webov. Dobrovoľníci navrhli najmä mož ...

14.2.2013

Štatistici hľadajú dodávateľa nového registra podnikateľov za 10,8 mil. eur

Údaje o právnických osobách a podnikateľoch by sa mali integrovať do jedného nového informačného systému. Na jeho vytvorenie už hľadá Štatistický úrad SR dodávateľa. Ako vyplýva z oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania uverejneného v Úradno ...

13.2.2013

TASR plánuje digitalizovať archív za vyše 4 milióny

Verejnoprávna Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR) bude digitalizovať svoj archív za 4 127 957,68 eura. Vyplýva to zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv. Zmluva je na projekt Dig ...

13.2.2013

Koniec chodenia po úradoch?

Komunikácia ľudí s úradmi má byť na Slovensku jednoduchšia. Ministerstvo financií totiž predložilo do pripomienkového konania návrh zákona o elektronickom výkone verejnej moci, ktorý má byť základným predpokladom na realizáciu e-governmentu v ...

8.2.2013

MF podpísalo zmluvu na zdravotnícky informačný systém za 49 mil. Eur.

Ministerstvo financií (MF) podpísalo zmluvu na realizáciu projektu Národný zdravotnícky informačný systém. Projekt, na ktorý pôjde z Operačného programu Informatizácia spoločnosti nenávratný finančný príspevok vo výške 49 mil. eur, má zaviesť nov ...

7.2.2013

Na elektronizáciu služieb NR SR pôjde 4,5 mil. eur

Ministerstvo financií (MF) SR ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS), uzavrelo zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na zrealizovanie projektu s názvom "Elektroni ...

6.2.2013

Pošta: Za servis informačného systému dá pošta vyše milióna eur

Slovenská pošta, a.s. za poskytovanie podpornej servisnej služby pre Informačný systém LOGIS zaplatí 1,037 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty. Zákazku na dva roky zadala žilinskej firme Martes, s.r.o. cez rokovacie konanie bez výzvy na súťaž z ...

29.1.2013

HP za vyše 1 mil. eur rozšíri systém Štátnej pokladnice

Spoločnosť Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. poskytne rezortu financií ďalšie služby za vyše 1 mil. eur. Ministerstvo totiž zadalo firme zákazku na poskytovanie aplikačnej podpory a realizáciu zmien pre systém integračnej platformy. Ten zabezpečuj ...

23.1.2013

Logistický portál za takmer 427 000 eur?

Internetový portál Logportal.sk je určený pre mladých a stredných podnikateľov, ktorí realizujú, resp. požadujú prepravu tovarov na krátke vzdialenosti vo vnútroštátnej a prihraničnej doprave. Jeho cieľom je zníženie prepravných nákladov pre r ...

17.1.2013

Sociálna poisťovňa dostane na elektronizáciu služieb 12 mil. eur

Na elektronizáciu služieb Sociálnej poisťovne (SP) pôjde 12 mil. eur. Ministerstvo financií (MF) SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS) totiž uzavrelo zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného pr ...

4.1.2013

Slovensko vyčerpalo prostriedky z ERDF na rok 2009

Slovensku sa podarilo vyčerpať prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) na rok 2009 vo výške 155,81 mil. eur, ktorý bolo potrebné uzavrieť do konca roka 2012. V pondelok to potvrdil riadiaci orgán Operačného programu Infor ...

2.1.2013

Štatistický úrad SR chce register firiem a podnikateľov

Štatistický úrad SR plánuje hľadať dodávateľa služieb informačných technológií v predpokladanej hodnote 10,8 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Ako ďalej vyplýva z predbežného oznámenia zverejnenom v dodatku k Úradnému vestníku Európskej ...

31.12.2012


MF SR od apríla vyčerpalo na OPIS 230 mil. eur

Ministerstvo financií ako sprostredkovateľský orgán Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS) vyčerpalo od apríla tohto roka sumu 230,4 mil. eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF). Ako ďalej informuje rezort financií, poda ...

21.12.2012

Tržby výrobcov diskových polí naďalej rástli

Celosvetové tržby výrobcov externých diskových polí v treťom kvartáli medziročne vzrástli o 3,3 % na vyše 5,8 mld. USD. „Trh s externými diskovými poľami vykazuje naďalej stabilný rast," uviedla analytička IDC Liz Conner. Koncoví používatelia tot ...

10.12.2012

Na komunikáciu občanov a firiem s úradníkmi smeruje 25,53 mil. eur

Ministerstvo financií prikleplo Národnej agentúre pre sieťové a elektronické služby (NASES) nenávratný finančný príspevok vo výške takmer 25,53 mil. eur, ktorý bude smerovať na druhú etapu projektu Elektronické služby spoločných modulov. Projekt ...

10.12.2012

Vyhľadávanie

eFocus_2019

Najnovšie videá