ITPro

e-learning: Bežné školenia sú už zúfalo prekonané

Koncom mája sa pod Chopkom stretli elity HR zo Slovenska. Konferencia pod relatívne ťažko uchopiteľným názvom Digitálne technológie pre vzdelávanie a rozvoj v sebe totiž skrývala silný potenciál a v dnešnej zrýchlenej dobe pomerne urgentné posolstvá. ...

12.6.2017
SAMSUNG_M_082018

Reportáž Dell EMC World: V ére digitálnej transformácie

Charizmatický šéf Michael Dell vie, ako zaujať auditórium na tradičnom podujatí Dell EMC World. Tento rok sa podujatie konalo v Las Vegas a zúčastnilo sa na ňom viac než  13 500 účastníkov. Michael Dell sa, samozrejme, nezabudol pochváliť, že jeho ko ...

11.6.2017

Prieskum: Trh ERP na Slovensku v roku 2016

Redakcia magazínu PC REVUE uskutočnila v priebehu apríla a mája prieskum predaja podnikových informačných systémov (ERP) na slovenskom trhu v roku 2016. V rámci prieskumu boli oslovené obchodné zastúpenia zahraničných firiem pôsobiacich na Slovensku, ...

11.6.2017

Ochrana osobných údajov nemusí byť strašiakom

O rok začnú štát mimoriadne zaujímať osobné údaje. Ak máte firmu alebo inú organizáciu a vediete si akékoľvek záznamy o svojich zamestnancoch, členoch alebo zákazníkoch, malo by to zaujímať aj vás. Od budúceho mája totiž začína platiť nové európske n ...

11.6.2017

4 tipy, ako sa pripraviť na GDPR

Vedeli ste, že každá spoločnosť, ktorá spracúva osobné údaje, bude musieť mať zabezpečenú svoju sieť pred únikom dát? Pri nesplnení vám môže hroziť pokuta až do výšky 20 000 000 eur. O novom nariadení EÚ GDPR sa dnes hovorí všade. Nebudeme vám špecif ...

11.6.2017

Skúsenosti z projektov prípravy na GDPR

Veľké množstvo organizácií už začalo s analýzou a prípravou na nové nariadenie o ochrane osobných údajov. Pre mnohé firmy je už totiž teraz neskoro – zmeny, ktoré budú musieť za necelý rok implementovať, nie sú rozhodne triviálne. Aké sú teda postupy ...

11.6.2017

Novodobý mix rizika zvládnu moderné simulačné modely

Zvládanie rizík a predchádzanie škodám či problémom je v súčasnosti jedna z najpálčivejších tém pre manažmenty veľkých firiem a verejných podnikov Čím väčší a zložitejší je kolos (infraštruktúra, technológie, stroje, ľudské zdroje), tým komplexnejšie ...

11.6.2017

Mobilné siete pre internet vecí: Sigfox

IoT sa prezentuje ako obrovské množstvo „vecí“ prepojených navzájom a pripojených do internetu. Sú to rôzne snímače, riadiace obvody, akčné členy, napríklad diaľkovo ovládané ventily, pripojené autá, subsystémy inteligentných miest a podobne. V súčas ...

11.6.2017

Linux súkromne i pracovne v2.0 (20. časť): ROS background

V tejto časti seriálu charakterizujeme prostredie, ktoré sme získali inštaláciou balíka ROS. Opíšeme prvky tvoriace principiálne pozadie fungovania aplikácií ROS, pričom sa zameriame na najpodstatnejšie detaily súvisiace s ich prípravou, kompiláciou ...

11.6.2017

Reportáž: VeeamON 2017

Dostupnosť 24/7/365 ako základ digitálnej transformácie Konferencia VeeamON 2017 obliekla New Orleans do zelenej, čo je korporátna farba spoločnosti Veeam Software, ktorá sa zameriava na riešenie dostupnosti pre veľké podniky (Availability for the A ...

11.6.2017

Postmoderné ERP nie je produkt, ale stratégia

Analytici spoločnosti Gartner chápu ERP nie ako produkt, ale aplikačnú stratégiu zameranú na štyri hlavné oblasti podpory podnikových procesov: systémy na finančné riadenie (FMS), na riadenie ľudského kapitálu či zdrojov (HCM/HRM), správu podnikových ...

11.6.2017

Podnikový softvér overený priemyslom

Niekoľko stoviek zamestnancov SHP Group, nadnárodnej spoločnosti z oblasti celulózovo-papierenského priemyslu, už 23 rokov používa ERP eso/es z dielne HT Solution. Svoj podnikový IS presunuli pred tromi rokmi do dátového centra. Systém v SHP Group sa ...

11.6.2017

Ako postaviť informačný systém vo výrobnom podniku, aby smeroval k Industry 4.0?

Keď hovorí každý inou rečou, je ťažké sa dohovoriť. Pojem Industry 4.0 je na toľko populárny, že ho nebudeme detailne nerozoberať. Uspokojíme sa v tomto článku so zjednodušením, že ide o smerovanie k úplnej automatizácii výroby, a zameriame sa skôr ...

11.6.2017

Moderné on-line riešenia smerujú aj do stravných lístkov

Prinášame na slovenský trh šikovné riešenia na zabezpečenia povinného zamestnaneckého stravovania. Veríme, že aj v oblasti stravných lístkov vieme uplatniť inovatívny prístup, moderné trendy a on-line technológie, ktoré zjednodušujú firmám prácu, šet ...

11.6.2017

Internet vecí zoptimalizuje dopravu a prinesie biliónové zisky

Na internet možno v súčasnosti pripojiť už takmer čokoľvek. Obrovský potenciál využitia sa však skrýva v logistike. Hlavná výhoda IoT v dodávateľskom reťazci je zvýšenie transparentnosti, sledovateľnosť a spoľahlivosť logistických činností. Spoločnos ...

27.5.2017

Nekrológ pre ZUNO

Klientom ZUNO som sa stal začiatkom roka 2011, krátko po tom, čo banka začala svoju činnosť na Slovensku. So skúsenosťami s internetbankingom Slovenskej sporiteľne, Tatra banky a ČSOB (Istrobanky). A s očakávaniami. Po nadobudnutí praxe s aplikáciou ...

12.5.2017

Linux súkromne i pracovne v2.0 (19. časť): NXT-ROS

Táto časť seriálu bude v porovnaní s predošlými v mnohom odlišná. Nebudeme v nej písať o tom, ako veci fungujú, ale ako nefungujú. Naším cieľom je maximalizovať rozsah ponúkaného know-how. Budeme pokračovať v téme ROS/NXT-ROS, pričom rozoberieme inšt ...

11.5.2017


Právne okienko: Ochrana osobných údajov

Problematiku ochrany osobných údajov upravuje zákon s totožným názvom, a to zákon číslo 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Ten obsahuje aj legálnu definíciu pojmu osobné údaje. Podľa ustanovenia § 4 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov sú o ...

11.5.2017

Papierový alebo digitálny?

Ak máme začať využívať on-line služby vo všetkých členských štátoch Európskej únie, musíme si byť istí, že naša elektronická identita bude ochránená a nikto ju nemôže zneužiť. Spoločný digitálny trh EÚ je realitou už vyše pol roka, no len málokto dne ...

11.5.2017

Geografický informačný systém a spracovanie veľkého objemu priestorových dát

Priestorové informácie tvoria dnes pevnú súčasť kľúčových rozhodovacích procesov, či už ide o podnikový GIS na úrovni jedného mesta, alebo na celoslovenskej úrovni. Moderný geografický systém obsahuje priestorové údaje ­zobrazené vo viacerých vrstvác ...

11.5.2017

Vyhľadávanie

Najnovšie videáPC forum button