ITPro

Programujeme pre Android /10. časť

Vtejto časti seriálu opíšeme sled činností, ktorých vykonaním implementujeme synchronizáciu údajov uložených vinternej databáze SQLite (zariadenie s Androidom) súdajmi uloženými v externej databáze MySQL (W/LAMP webový server). Vpodstate ide opodobn ...

30.6.2016
SWAN_06 titulka

Vývoj pre Android – Využitie lokálnej databázy SQLITE / 9. časť

Späť na úvod >> Späť na seriál Väčšina aplikácií potrebuje niekam ukladať rôzne údaje. Jedna z možností je interná databáza SQLite, ktorá je súčasťou operačného systému Android. Je to malá, ale výkonná klientska relačná databáza, pretože údaje ...

30.6.2016

Programujeme pre Android /9. časť

Táto časť seriálu bude tvoriť teoretický úvod k pomerne rozsiahlemu bloku, vktorom sa budeme venovať interakcii medzi aplikáciami písanými pre Android aúdajmi uloženými aspravovanými databázou MySQL. Napriek tomu, že Android dokáže pristupovať ktakto ...

30.6.2016

Programujeme pre Android / 8.časť

Úlohou tejto časti seriálu je opísať zmeny vykonané v našej vzorovej aplikácii, týkajúce sa jej novej funkcionality, a ozrejmiť dotknuté oblasti súvisiacej teórie. Medzi najnovšou (v.3) a predošlou (v.2) verziou aplikácie planovac sú dva funkčné rozd ...

29.6.2016

Programujeme pre Android /7.časť

V tejto časti seriálu sa zameriame na implementáciu tzv. poskytovateľov, resp. vyhodnocovačov obsahu (content providers, resolvers) a takisto komponentov (tried), ktoré s nimi určitým spôsobom súvisia. Pretože používanie výrazov poskytovateľ, resp. v ...

29.6.2016

Vývoj pre Android – Práca s údajmi vo formátoch XML a JSON / 8. časť

Späť na úvod >> Späť na seriál V zadaní na vytvorenie mobilnej aplikácie, ktorá sa pripája na externý zdroj údajov, dostanete adresu servera alebo webovej služby, ktorá poskytuje údaje. V praxi to znamená, že sa budete musieť prispôsobiť a apl ...

29.6.2016

Programujeme v Jave /9.časť

Späť na úvod >> Späť na programovanie >> Späť na seriál Menu a pop-up menu V tejto časti seriálu o programovaní v Jave nadviažeme na tú predošlú, budeme sa teda venovať komponentom na tvorbu menu. Minule sme si ukázali, ako vytvoriť kla ...

27.6.2016

Programujeme v Jave /8.časť

Späť na úvod >> Späť na programovanie >> Späť na seriál Udalostný model JTree a komponenty na prácu s menu V predošlej časti sme sa venovali dosť zložitým a užitočným komponentom JTable a JTree. Toto pokračovanie začneme tam, kde sme mi ...

27.6.2016

Programujeme v Jave /7.časť

Späť na úvod >> Späť na programovanie >> Späť na seriál Komponenty JTable a JTree Aj keď sa nám rok prehupol do druhej polovice a vonku zúria leto a prázdniny, možno ste si našli chvíľku času na to, aby ste zasadli za svoj počítač a ven ...

27.6.2016

Programujeme v Jave /5.časť

Späť na úvod >> Späť na programovanie >> Späť na seriál Komponenty V tomto pokračovaní seriálu sa budeme venovať ďalším komponentom poskytovaným knižnicou Swing a udalostiam, ktoré s nimi súvisia. V predchádzajúcej časti ste sa mali mož ...

27.6.2016

Programujeme v Jave /4.časť

Späť na úvod >> Späť na programovanie >> Späť na seriál Po predchádzajúcej – verím, že dosť náročnej – časti, venovanej správcovi umiestnenia GridBagLayout, tentoraz dokončíme rozprávanie o umiestňovaní komponentov na plochu kontajnera. ...

27.6.2016

Programujeme v Jave /3.časť

Späť na úvod >> Späť na programovanie >> Späť na seriál V predchádzajúcej časti sme sa začali venovať správcom umiestnenia a v jej závere som sľúbil, že tentoraz sa zameriame na správcu GridBagLayout, takže sa do toho môžeme hneď pustiť. ...

27.6.2016

Programujeme v Jave /2.časť

Späť na úvod >> Späť na programovanie >> Späť na seriál V pokračovaní nášho seriálu sa budeme venovať naďalej appletom, konkrétne si povieme niečo o správcoch umiestnenia a o jednotlivých komponentoch, ktoré môžete v appletoch používať. ...

27.6.2016

Programujeme v Jave /1.časť

Späť na úvod >> Späť na programovanie >> Späť na seriál V predošlom seriály ste sa mohli naučiť základy programovania v Jave, na ktoré by som rád nadviazal. Tento seriál je preto určený tým, ktorí už ovládajú základy jazyka Java a chceli ...

27.6.2016

Sú prevádzkovatelia webov zodpovední za diskusné príspevky?

Je držiteľ domény zodpovedný za obsah webových stránok, ktoré sa na jeho doméne zobrazujú? Odpoveď nie je jednoduchá a často je nejednoznačná aj z právneho hľadiska. Zodpovednosť držiteľa domény je jasná v prípade, že práva iných subjektov porušuje ...

25.6.2016

Seriál: Linux / X, Wayland, Mir

V tejto časti seriálu sme sa rozhodli prezentovať niekoľko myšlienok týkajúcich sa súčasnosti a blízkej budúcnosti technológie X Window System. Dotkneme sa tak jednej z najaktuálnejších, ale zároveň aj najkontroverznejších tém. Tá rozpútala veľmi ost ...

25.6.2016

IT Pro: Ako na nepretržitú dostupnosť a bezpečnosť dát uložených v databázach

Aplikácie využívajúce  databázy Oracle nasadené do podnikových, bankových, obchodných a iných biznis kritických oblastí musia byť dostupné nepretržite. Preto firmy hľadajú jednoduché a spoľahlivé riešenia, ktoré poskytujú nepretržitú dostupnosť a bez ...

23.6.2016


Trendy podnikových informačných systémov

Tento rok sa zvýšená pozornosť bude venovať používateľskej prívetivosti a mobilite, pokračovať bude nárast popularity cloudových riešení, ale ani tento rok sa nezaobíde bez problémov v nasadzovaní projektov a aj naďalej pretrváva nedostatok kvalitnýc ...

11.6.2016

Správa identít a prístupov v internete

Internetové a podnikové prostredie sa v poslednom desaťročí podstatne priblížili. Dnes už nie je nezvyčajné vidieť internetové technológie, ktoré sú základnými stavebnými prvkami podnikových technológií. A naopak, internetové technológie sa približuj ...

11.6.2016

Vzdelávanie nepatrí len do tried

Dali by ste sa operovať chirurgovi, ktorý sa učil cez počítač? A možno keby ste takú operáciu absolvovali, ani by ste to nespoznali. Dnes už existujú dokonalé medicínske simulátory, ktoré výrazne pomáhajú pri výučbe a príprave nových lekárov. Modern ...

9.6.2016

Vyhľadávanie

eFocus_2019

Najnovšie videá