Ako na to

C++ pod Windows / Dialógy II / 10. časť

Späť na úvod >> Späť na programovanie >> Späť na seriál Po mesiaci sa opäť stretávame. Keďže máme dnes toho prebrať neúrekom, poďme sa radšej hneď venovať naším dialógom. Mechanizmy DDX a DDV. Ak ste doteraz pracovali s Visual Basicom ( ...

23.6.2016
Techsummit_2020

C++ pod Windows / Dialógy I / 9. časť

Späť na úvod >> Späť na programovanie >> Späť na seriál Začal sa nám mesiac apríl, alebo ako ho mnohí nazývajú, mesiac bláznov. A práve titulom „blázni“ mnohí označujú nás – počítačových nadšencov. Veď prečo nie? Každý je svojím spôsobom ...

23.6.2016

Seriál: Vývoj aplikácií pre Android / Aby aplikácia mala zmysel

Určite očakávate, že začneme zostra vývojom nejakej vzorovej aplikácie a  vysvetlením princípov, z čoho sa aplikácia skladá, ako fungujú aktivity, rámce, väzby medzi používateľským rozhraním a aplikačným kódom... Začneme však inak – tým najpodstatnej ...

23.6.2016

C++ pod Windows / Mapovacie režimy a rolovanie / 8. časť

Späť na úvod >> Späť na programovanie >> Späť na seriál Začal sa nám marec – mesiac kníh. Ako sa tak pozerám na uponáhľaný vývoj, rôzne „future“ vízie a predpovede, dúfam, že marec ostane mesiacom kníh aj naďalej a že sa nezmení na mesia ...

22.6.2016

C++ pod Windows / Class Wizard a správa tried / 7. časť

Späť na úvod >> Späť na programovanie >> Späť na seriál Mesiac ubehol a my sa opäť stretávame pri seriáli C++ pod Windows, ktorý dospel už k svojej siedmej časti. Takže čo je nové? Už asi všetci viete o novom webe PC REVUE. Ak vás zaujím ...

22.6.2016

C++ pod Windows / AppWizard a tvorenie aplikácie / 6. časť

Späť na úvod >> Späť na programovanie >> Späť na seriál Silvestra a Vianoce máme za sebou, dúfam, že ste plní sily a energie do nového roku a že ste si dali veľa predsavzatí, ktoré hodláte aj splniť. Nech vám to teda vyjde a dúfam, že vá ...

22.6.2016

C++ pod Windows / Knižnica Microsoft Fundation Class / 4. časť

Späť na úvod >> Späť na programovanie >> Späť na seriál Pred mesiacom sme si dokončili opis „klasického“ programovania vo Windows, ktorému sme venovali prvé tri časti seriálu. V nasledujúcich častiach sa budeme venovať knižnici Microsoft ...

22.6.2016

C++ pod Windows / Objekty Windows / 3. časť

Späť na úvod >> Späť na programovanie >> Späť na seriál V predošlej časti seriálu som vám sľúbil, že v tejto časti si dokončíme rozbor príkladu Hello a uvedieme si aj niečo o kontexte zariadení a GDI objektoch. Svoj sľub hodlám dodržať. ...

22.6.2016

Java pod lupou I. /18.časť

Späť na úvod >> Späť na programovanie >> Späť na seriál Dodatky Posledná časť seriálu patrí niekoľkým témam, ktoré nie sú natoľko bežné (vnorené a anonymné triedy) alebo už nie sú také populárne (applety), bolo by však škoda nevenovať ...

22.6.2016

Java pod lupou I. /17.časť

Späť na úvod >> Späť na programovanie >> Späť na seriál Thready a synchronizácia Napriek sľubu v závere predošlej časti sa balíku Swing ani ďalším balíkom v tomto seriáli nebudeme venovať. Pri zložitejších témach totiž vôbec nie je jedn ...

22.6.2016

Java pod lupou I. /16.časť

Späť na úvod >> Späť na programovanie >> Späť na seriál Balík java.awt (dokončenie) V predchádzajúcom pokračovaní sme zabudli spomenúť ešte dve významnejšie pomocné triedy. Prvá z nich, Dimension, predstavuje zapuzdrenie šírky a výšky k ...

22.6.2016

Java pod lupou I. /15.časť

Späť na úvod >> Späť na programovanie >> Späť na seriál Balík java.awt AWT je skratka názvu Abstract Windowing Toolkit. Súbor tried združených v balíku java.awt a v jeho podbalíkoch je určený na tvorbu používateľského rozhrania a prácu ...

22.6.2016

Java pod lupou I. /14.časť

Späť na úvod >> Späť na programovanie >> Späť na seriál Balíky java.util.* a java.net Opis balíka java.util by nebol úplný, keby sme vynechali jeho dva podbalíky java.util.zip a java.util.jar. Tretím balíkom, ktorému sa v tomto čísle ...

22.6.2016

Java pod lupou I. /13.časť

Späť na úvod >> Späť na programovanie >> Späť na seriál Balík java.util V ďalšej časti seriálu sa pozrieme, čo ponúka Java v balíku java.util. Ako naznačuje jeho názov, balík java.util obsahuje zbierku rozličných užitočných tried, pre ...

22.6.2016

Java pod lupou I. /12.časť

Späť na úvod >> Späť na programovanie >> Späť na seriál Vstup a výstup údajov V dvanástom pokračovaní seriálu sa oboznámime s triedami, ktoré Java poskytuje na realizáciu vstupných a výstupných operácií. Na príklady, bohužiaľ, tentora ...

22.6.2016

C++ pod Windows / Úvod do programovania pod Windows / 2. časť

Späť na úvod >> Späť na programovanie >> Späť na seriál Mesiac uplynul a ja vás opäť vítam pri druhej časti seriálu C++ pod Windows. V predošlej časti sme si spomenuli základné pojmy z programovania pod Windows a uviedli sme si rozdiely ...

22.6.2016

Java pod lupou I. /11.časť

Späť na úvod >> Späť na programovanie >> Späť na seriál Výnimky V každom programe sa nachádza chyba. Možno diskutovať, či je táto stará programátorská axióma pravdivá alebo nie, rozhodne však počas behu programu dochádza k situáciám, kt ...

22.6.2016


Java pod lupou I. /10.časť

Späť na úvod >> Späť na programovanie >> Späť na seriál Abstraktné triedy, rozhrania, balíky Rozprávanie o triedach by nebolo úplné bez zmienky o abstraktných triedach a abstraktných metódach. S abstraktnými triedami úzko súvisí zvláštn ...

22.6.2016

Java pod lupou I. /9.časť

Späť na úvod >> Späť na programovanie >> Späť na seriál Dedičnosť Byl pozdní večer, první máj… hm, ako ten čas letí. No, ale naspäť k Jave. V minulej časti sme hovorili o deklarácii tried a vytváraní objektov. Tento mesiac sa budeme z ...

22.6.2016

Java pod lupou I. /8.časť

Späť na úvod >> Späť na programovanie >> Späť na seriál Objekty a triedy Na popud istého čitateľa bude počnúc týmto číslom PC REVUE možné nájsť na webových stránkach PC REVUE v sekcii Programujeme kompletné zdrojové texty preberaných pr ...

22.6.2016

Vyhľadávanie

Najnovšie videá