ACER_09_SWIFT5 ACER_09_SWIFT5 ACER_09_SWIFT5 Advertisement

Zrkadlovka, bezzrkadlovka, kamera alebo kompakt?

0

Možnosti fotoaparátov moderných smartfónov sú úžasné, jednak čo sa týka fotenia, ale aj nakrúcania videí. Majú viac objektívov s rôznymi ohniskovými vzdialenosťami a dokážu umelo rozmazať pozadie, takže je takmer na nerozoznanie od optického rozmazania. Niektorí používatelia však časom zistia, že fotoaparáty smartfónov majú určité obmedzenia, vyplývajúce z toho, že majú malé snímače a neumožňujú nastavovať clonu. Tieto obmedzenia nedovoľujú realizovať kreatívne zámery. Keď si toto uvedomíte, nastal správny čas zaobstarať si zrkadlovku alebo čoraz populárnejšiu bezzrkadlovku, prípadne ak sú pre vás prioritou malé rozmery a hmotnosť, tak aj kvalitný kompakt s dostatočne veľkým snímačom.

Zrkadlovka

Názov tejto kategórie fotoaparátov, označovaných aj DSLR (Digital Single Lens Reflex), je odvodený od jedného z kľúčových komponentov – zrkadla, ktoré je medzi objektívom a uzávierkou. Je umiestnené pod uhlom 45°, aby pri zatvorenej uzávierke odrážalo svetelné lúče prechádzajúce cez objektív nahor, na matnicu v hľadáčiku. Pentagonálny hranol alebo ekvivalentná sústava zrkadiel zabezpečí, aby obraz, ktorý cez hľadáčik pozorujete, nebol výškovo ani stranovo prevrátený. V okamihu expozície sa zrkadlo sklopí nahor, uzávierka sa otvorí a fotografovaná scenéria sa premietne na snímač. Po expozícii sa zrkadlo vráti do základnej polohy, aby ste mohli komponovať ďalší záber. Obraz v hľadáčiku sa zobrazuje na optickom princípe, je jasný, plný detailov a bez pixelovej štruktúry. Ešte vysvetlíme, ako funguje automatické zaostrovanie. Počas komponovania záberu si vyberiete jeden ostriaci bod alebo ich skupinu a po zatlačení spúšte do medzipolohy automatika na tieto body zaostrí. Takto to funguje z pohľadu používateľa. Počas zaostrovania je uzávierka zatvorená, takže senzor sa na zaostrovanie nemôže využiť. Zrkadlo umiestnené pod uhlom 45 stupňov odráža lúče z objektívu na matnicu hľadáčika. Senzory automatického zaostrovania a merania expozície sú však v spodnej časti fotoaparátu. Preto je zrkadlo polopriepustné, takže časť lúčov sa pomocou ďalšieho malého zrkadielka za hlavným zrkadlom odrazí na tieto senzory.

V ponuke je široký sortiment zrkadloviek rôznych značiek v rôznych cenových kategóriách. Profesionáli a pokročilí amatéri budú preferovať takzvanú plnoformátovú zrkadlovku, ktorá má rovnakú veľkosť snímača, ako malo kedysi kinofilmové políčko, teda 24 × 36 mm. Pre amatéra bude stačiť zrkadlovka s menšími snímačmi systému 4/3 alebo APS-C.

Čo sa týka kvality záberov, pri väčšine bežných fotiek rozdiel spozná len cvičené oko pokročilého amatéra alebo profesionála. Tu je kľúčové slovné spojenie „väčšina bežných fotiek“. Pri tvorbe určenej na publikovanie, výstavy či do fotobánk je aj 5-percentný rozdiel kvality tým, čo odlišuje dobrú fotografiu od úžasnej. Inokedy, napríklad pri expedíciách či fotografovaní na zákazku, napríklad pri fotení svadby, je kľúčovým faktorom robustnosť a spoľahlivosť. Športoví amatérski fotografi, samozrejme, siahnu po niektorom z vyšších modelov, ktorý má viac ostriacich bodov a vyššiu kadenciu fotenia.

Začiatočníkovi či migrantovi zo smartfónu urobí dobrú službu aj setový objektív s typickým rozsahom ohniskových vzdialeností 18 – 55 mm, na ktorom môžete nastavovať clonu v rozsahu hodnôt typicky od f/3,5 až do f/22. Môžete teda plnohodnotne pracovať s takzvanou expozičnou trojčlenkou expozičný čas – clona – ISO a nastaviť clonu s ohľadom na hĺbku ostrosti, akú chcete v zábere dosiahnuť. Keď vám setový objektív prestane stačiť, môžete naplno využiť čaro výmenných objektívov. Limitom je len suma, akú chcete do objektívov investovať.

Pri nakrúcaní videa funguje zrkadlovka tak, že na to, aby sa obraz z hľadáčika premietal na snímač, musí byť zrkadlo vyklopené nahor, takže v optickom hľadáčiku nič nevidíte a snímaný obraz sa zobrazuje len na displeji. Ten má malé rozmery, takže na presné manuálne zaostrovanie môžete zabudnúť. Riešením je pripojenie externého monitora s väčšou uhlopriečkou. Takisto senzory na automatické zaostrovanie sa pri sklopenom zrkadle nedajú využiť a na zaostrovanie sa využívajú informácie z obrazového snímača. Vyskúšajte si napríklad klasické švenkovanie a prakticky okamžite zistíte, v čom je problém, hlavne pri starších zrkadlovkách. Zrkadlovka totiž funguje tým spôsobom, že „skúša“ zaostrovať tak, aby sa v nastavených bodoch dosiahol najvyšší kontrast. Takže pri prechode na scénu, v ktorej sú objekty záujmu v inej vzdialenosti, zaostrovanie trvá nejaký čas a objektív najskôr zaostrí pred a za objekty. Takže s bežným objektívom si po každej zmene scény všimnete priebeh zaostrovania a až potom sa zaostrenie ustáli. Pôsobí to dosť rušivo. Ostriaca automatika pri nových modeloch zrkadloviek, ktoré majú snímače typu dual pixel, už funguje pomerne rýchlo a bezhlučne, ale nedokáže uhádnuť váš kreatívny zámer. Typický príklad je rozhovor dvoch ľudí, snímaný zboku, aby jeden človek bol od fotoaparátu vzdialený trochu viac, pričom vy chcete zaostrovať na človeka, ktorý práve hovorí. Automatika však zaostrí na objekt bližšie k fotoaparátu. Preto pri nakrúcaní videa zrkadlovkou jednoznačne odporúčame ručné zaostrovanie. Na to však potrebujete externý monitor alebo aspoň lupu na hľadáčiku. Pri statických záberoch môžete zaostriť pred začiatkom záberu tak, že obraz na displeji zrkadlovky zväčšíte. Tento postup sa však v reportážach, kde nedokážete odhadnúť pohyby aktérov, použiť nedá. Na nakrúcanie videa je minimálne akceptovateľné rozlíšenie full HD 1920 × 1080 pixelov, no už aj v amatérskej sfére sa presadzuje 4K video. Nevyhnutná požiadavka je vstup pre externý mikrofón, ktorý je tejto cenovej triede skôr výnimka než samozrejmosť.

Nevýhodou zrkadlovky je veľkosť a hmotnosť, predovšetkým pri prístrojoch vyššej triedy, a takisto chúlostivosť mechanizmu zrkadla pri silných nárazoch.

Bezzrkadlovka

Tieto prístroje majú v ponuke už všetci renomovaní výrobcovia fotoaparátov. Poskytujú takmer všetky výhody zrkadloviek vrátane možnosti výmeny objektívov. V minulosti bolo najväčšou nevýhodou bezzrkadloviek rozlíšenie obrazu v elektronickom hľadáčiku, ktoré nemohlo konkurovať náhľadu scény v hľadáčiku zrkadlovky, využívajúcej premietanie obrazu na matnicu. Moderné bezzrkadlovky už majú dostatočné rozlíšenie. Ako vyplýva z názvu, bezzrkadlovky nemajú zrkadlo, takže obraz v hľadáčiku je zobrazovaný elektronicky. Preto v porovnaní so zrkadlovkou s rovnakou veľkosťou snímača môže byť bezzrkadlovka menšia, konštrukčne jednoduchšia a odolnejšia proti mechanickým rázom. Nie je potrebný priestor na sklápanie zrkadla, takže zadný optický člen objektívu môže byť oveľa bližšie k snímaču. Záber sa komponuje a zaostruje sa pri otvorenej uzávierke. Obraz premietaný na snímač sa zobrazuje v elektronickom hľadáčiku, prípadne na displeji – podľa toho, či máte prístroj priložený k oku, alebo ho držíte pred sebou. Na zaostrovanie sa používa obraz zo snímača. V praxi to znamená, že bezzrkadlovka využíva rovnaký systém zaostrovania pri fotografovaní aj pri nakrúcaní videa. Moderné objektívy umožňujú rýchle a bezhlučné preostrovanie.

V elektronickom hľadáčiku môžete lepšie skontrolovať hĺbku ostrosti pri zaclonenom objektíve. Pri komponovaní záberu je totiž objektív odclonený, aby ste mali v hľadáčiku čo najlepší obraz. Objektív sa na nastavenú clonu zacloní až v okamihu expozície. Po zatlačení tlačidla na kontrolu hĺbky ostrosti sa objektív zacloní tak ako v okamihu expozície a vy môžete skontrolovať hĺbku ostrosti. Obrazový procesor však obraz v hľadáčiku primerane rozjasní. Naproti tomu obraz na matnici v hľadáčiku zrkadlovky pri zaclonení na f/8 a viac je už veľmi tmavý, ba až nepoužiteľný.

Prechodný nedostatok objektívov pre nové bezzrkadlovky riešia ich výrobcovia redukciami umožňujúcimi použiť objektívy k zrkadlovkám.

Systémový kompakt

Do tejto kategórie primárne radíme malé kompaktné fotoaparáty s veľkými 1" snímačmi. S prižmúrením oka sem môžeme zaradiť aj takzvané ultrazoomy, pri ktorých je prioritou čo najväčší rozsah ohniskovej vzdialenosti aj za cenu menšieho snímača. Systémové kompakty vyššej triedy sú výborný nástroj pre youtuberov a videoblogerov, pretože tieto prístroje umožňujú vyklopiť displej tak, aby naň videli, keď sa dívajú do objektívu. Kvalita fotografií je porovnateľná so zrkadlovkami APS-C. Kvalitné systémové kompakty majú objektívy, ktorých svetelnosť sa začína na f/2,8, v niektorých prípadoch dokonca f/1,8, takže s nimi môžete kreatívne pracovať s hĺbkou ostrosti tak pri fotografovaní, ako aj pri nakrúcaní videa. Typická vlastnosť prístrojov tejto triedy je nastavovanie ohniskovej vzdialenosti pomocou dvoch tlačidiel či otočného ovládacieho prvku podobne ako na kamerách. Fyzicky de facto ovládate motorček, ktorý zabezpečí plynulú zmenu ohniskovej vzdialenosti. Väčšinou môžete ovládať aj rýchlosť zoomovania.

Videokamera

Pri laickom pohľade by mala kamera, ako zariadenie špecializované na nakrúcanie videa, poskytovať najlepšie výsledky a najvyšší komfort používania. Pri komforte a pohotovosti to platí v plnom rozsahu, čo sa týka najlepších výsledkov, platí to len pre profesionálne kamery vo vyššej cenovej triede, ktoré majú snímače veľkosti APS-C alebo full frame. Výrobcovia bežných kamier preferujú rozsah ohniskovej vzdialenosti pred veľkosťou snímača. Malé snímače v kvalite obrazu a možnosti realizácie tvorivých zámerov prostredníctvom hĺbky ostrosti preto nemôžu konkurovať zrkadlovkám či bezzrkadlovkám a dokonca ani systémovým kompaktom s uhlopriečkou snímača 1". Prakticky všetky kamery síce majú možnosť snímania statických záberov s rozlíšením typicky 6 až 16 Mpx, no takto zhotovené zábery vzhľadom na malé snímače za veľa nestoja. Veľmi ťažko tu budete realizovať akýkoľvek fotografický tvorivý zámer a aj prípadné manuálne nastavovanie parametrov cez menu je nepraktické a komplikované.

Zdieľajte spoločné záľuby s Lumix G100

Panasonic Lumix G100 je prvá bezzrkadlovka na svete, ktorá obsahuje zvukový systém s prelomovou technológiou Nokia OZO Audio. Tri vstavané interné mikrofóny sa postarajú o čistú nahrávku s neskresleným zvukom, nech ste kdekoľvek, odpadá vám tak investícia spojená so zaobstaraním externého mikrofónu. Navyše tento kúsok obsahuje i výkonné stabilizátory obrazu, takže sa nemusíte báť akčnejších pohybov. Užijete si s ním i obľúbené funkcie časozberu a slow motion, ktorými zatraktívnite vaše projekty, či už pečiete chlieb, alebo chytáte posledné lúče pri západe slnka. Vďaka veľkému senzoru budú vaše zábery krásne jasné i pri slabom osvetlení a v nočných podmienkach. Vytvoríte ním takisto ľahko umelecky podané rozmazané pozadie, ktoré dodá vašim fotografiám správnu atmosféru. Nemusíte sa obávať zdĺhavého editovania. Vďaka bluetooth a aplikácii Lumix Sync pre váš smartfón publikujete svoj obsah na sociálne siete stlačením jedného tlačidla. Ak vám dôjde šťava, stačí sa cez USB pripojiť k powerbanku a načerpať novú energiu bez nutnosti hľadania ďalšieho zdroja.

• Cena: Panasonic LUMIX G100
    + objektív 12–32 mm
    + statív DMW-SHGR1 za cenu 799 EUR

• Web:  panasonic.com/sk

 

Zobrazit Galériu

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať