Zrealizovalo sa prvé hlasové prepojenie medzi LTE a WCDMA na svete

0
Do tejto chvíle sa LTE technológia využívala hlavne na prenos mobilných dát. Operátori však začínajú vyvíjať svoje siete tak, aby podporili prenos hlasu a SMS s využitím technológie LTE (využijúc riešenie VoLTE/Voice over LTE/ GSMA IR.92) a pripravili sa pre zavedenie nových globálne prepojiteľných multimediálnych služieb na LTE smartfónoch.

Špecifickou výzvou pre operátorov je zabezpečiť, aby nedochádzalo k prerušeniam hovorov keď zákazník opustí priestor, v ktorom je LTE pokrytie.

Ericsson (NASDAQ: ERIC) spolu s Qualcomm Incorporated úspešne predviedli prenos hlasu na základe štandardizovanej 3GPP funkcie - SRVCC. Užívateľom sa ukázalo, že hlasové služby budú plynulé aj v prípade, že opustia priestor LTE pokrytia, pretože hovor prejde automaticky a bez prerušenia do systému s technológiou WCDMA alebo GSM.

Predanie hlasového hovoru z LTE do WCDMA sa úspešne zrealizovalo 23.decembra minulého roku, za použitia end-to-end sieťovej infraštruktúry od Ericssonu a LTE/3G multimodálnej čipovej sady pre smartfón od spoločnosti Qualcomm.

Johan Wibergh, riaditeľ divízie Obchodných sietí (Business Unit Networks) spoločnosti Ericsson povedal: „Tým, že sme v spolupráci so spoločnosťou Qualcomm zrealizovali zavedenie tejto modernej LTE technológie pre predávanie hlasových hovorov, môžeme teraz ubezpečiť operátorov, že budú schopní splniť požiadavky užívateľov na vysokú kvalitu prenosu hlasu s využitím služieb LTE technológie. Operátori si udržia svoju značku kvality v oblasti hlasových služieb, ak začnú využívať VoLTE (prenos hlasu s využitím LTE technológie)".

Funkcia SRVCC umožňuje operátorom realizovať prenos hlasu s využitím LTE technológie a odovzdať ho podľa potreby a bez prerušenia do existujúcej GSM a WCDMA základne. Operátori tak poskytnú bezchybnú hlasovú službu s globálnym dosahom na užívateľov LTE smartfónov.

Mechanizmus odovzdania hlasového hovoru je podporovaný koncovými produktmi a riešeniami od spoločnosti Ericsson: LTE/WCDMA/GSM RAN, Evolved Packet Core, MSC a IMS, tak aby sa podporili hovory cez LTE v LTE smartfónoch.

Predpokladá sa, že prví operátori začnú zavádzať SRVCC v priebehu roka 2012. Následne rok 2013 by mal byť rokom rozsiahlejšieho zavádzania tejto služby.

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať