Známe elektrodomy likvidujú odpad v spolupráci s firmou SEWA: Aké výhody im kooperácia prináša?

0

Špeciálny projekt

Téma odpadov sa týka každého z nás, firmy alebo jednotlivca.  Elektrozariadenia používame dennodenne – v domácnosti, ale aj vo firme, škole, inštitúcii. Časom sa z nich stáva elektroodpad a jeho likvidácia by mala zaujímať všetkých. O tom, ako si podnikateľské subjekty môžu znížiť administratívne povinnosti v súvislosti s elektroodpadom, sa rozprávame s Jozef Kozákom, výkonným riaditeľom SEWA, a.s.

Tému odpadov reguluje zákon o odpadoch. Majú podnikateľské subjekty v prípade elektroodpadov rovnaké povinnosti?

Zákon pri elektroodpade rozlišuje tri skupiny podnikateľských subjektov, ktorým ukladá rôzne povinnosti. Sú to výrobcovia a dovozcovia elektrozariadení, ktorí sa okrem rôznych administratívnych povinností musia postarať o svoje výrobky na konci životnosti. Ďalej sú to predajcovia elektra, ktorí majú povinnosť prevziať v predajni staré elektrozariadenie pri kúpe nového elektrozariadenia a nakoniec bežné firmy, školy, inštitúcie, ktoré sa potrebujú zbaviť starých elektrozariadení, napr. pri vyradzovaní použitých počítačov. O všetky tieto skupiny podnikateľských subjektov sa staráme, za výrobcov a dovozcov sme to my, kto plní všetky povinnosti voči zákonu o odpadoch, od predajcov a firiem, škôl, inštitúcií a z obcí odvážame použité elektrozariadenia a zabezpečujeme ich recykláciu.

Od januára 2016, kedy vstúpil do platnosti nový zákon o odpadoch (zákon č. 79/2015 Z. z.), bol niekoľkokrát novelizovaný, čo priamo vplýva na podnikateľské prostredie. Ako to vnímajú samotní výrobcovia, dovozcovia elektrozariadení?

Máte pravdu. Zákon o odpadoch bol novelizovaný od jeho vydania päťkrát. Ak neberieme do úvahy samotný nový zákon č. 79/2015, ktorý zásadne zmenil ohlasovacie a evidenčné povinnosti, zvyšujú sa ciele zberu a limity recyklácie, zaviedli sa nové, resp. pôvodné povinnosti pre výrobcov sa upravili. Jednou z posledných významných zmien je napr. zmena kategorizácie elektrozariadení. My sa však snažíme, aby zmeny čo v najmenšej miere komplikovali život našim klientom a mnohé z týchto nových povinností riešime priamo my.

Spätnú väzbu od klientov máme pozitívnu – sú spokojní, pretože nemusia činnosti zabezpečovať vo vlastnej réžii, ale môžu sa naplno venovať svojmu biznisu. Svedčí o tom aj fakt, že máme stabilnú členskú základňu s viac ako 630 výrobcami a dovozcami elektrozariadení.

Prečo je pre predajcov a výrobcov výhodnejšie mať svoju servisnú organizáciu na ekologický zber a separovanie? Nemôžu si to urobiť sami?

Ak by si povinnosti chcel zabezpečovať výrobca elektrozariadení sám, bolo by to pre neho finančne a časovo nevýhodné, v mnohých prípadoch likvidačné. Z hľadiska nákladov, času, administratívy a personálneho zabezpečenia je pre nich výhodnejšie spolupracovať s organizáciou zodpovednosti výrobcov, akou je aj SEWA, ktorá sa o celý proces postará namiesto nich. Zabezpečujeme plnenie registračných, evidenčných a ohlasovacích povinností voči orgánom štátnej a verejnej správy, zbierame a recyklujeme elektroodpad, batérie, akumulátory aj odpad súvisiaci s ich predajom. Samozrejmosťou je sledovanie odpadovej legislatívy a poskytovanie informačno-vzdelávacieho servisu klientom i verejnosti.

Na Slovensku pôsobí 12 subjektov, ktorým bola udelená autorizácia pre elektroodpad a sú zapísané v registri Ministerstva životného prostredia. Čím sa líši SEWA od ostatných organizácií?

Notebook, televízor alebo elektrická zubná kefka sú pri uvádzaní na trh zabalené v obale a ich súčasťou je aj batéria. Za tieto komodity z hľadiska zákona o odpadoch zodpovedá subjekt, dovozca alebo distribútor, ktorý ich uviedol na trh. My týmto dovozcom a predajcom elektrozariadení vyriešime ich odpadové povinnosti, nielen zber a recykláciu elektrozariadení, ale aj obalov a použitých batérií, a to všetko pod jednou strechou, čo je výrazná administratívno-finančná úspora.

Ďalšou výhodou spolupráce s nami je efektívnosť. Keďže sme kontrolovaní samotnými dovozcami, tlak na úspory je zrejmý. Prejavuje sa to napríklad v každoročnom prehodnocovaní recyklačných poplatkov, ale napríklad aj v tom, že ostatné dva roky sme dovozcom na konci roka vrátili približne 20 % ich celoročných nákladov na recykláciu.

A v neposlednom rade je to 15-ročná skúsenosť s týmto komplikovaným trhom a tiež prístup k medzinárodnému know-how, keďže SEWA je členom medzinárodnej organizácie European Recycling Platform (ERP).

Aké výhody prináša členstvo v European Recycling Platfom (ERP)?

Pre nás je zaujímavé najmä know-how a prístup k veľkým medzinárodným klientom. Našim existujúcim klientom vieme takto ponúknuť plnenie zákonných povinností výrobcov pre elektro, obaly a batérie naprieč Európou. ERP poskytuje riešenia pre výrobcov v 32 krajinách. Výrobcovia uvádzajúci elektro, obaly alebo batérie na trhy viacerých krajín, môžu plniť svoje povinnosti prostredníctvom balíčka riešení EuropePlus, ktorý harmonizovaným spôsobom zjednodušuje registračné a zberové povinnosti vo viacerých krajinách.

Ktoré známe firmy patria medzi vašich klientov?

Medzi spokojných klientov patria veľké značky ako napríklad NAY, OKAY, ALZA, Slovak Telekom, SONY, ASBIS, ATComputers, ale tiež menší distribútori a regionálni predajcovia. Im pomáhame najmä s odvozom a recykláciou vyradených elektrozariadení z ich prevádzok. Viacerým našim klientom ponúkame zároveň služby odvozu elektroodpadu z prevádzok ich partnerov, ktorým oni zároveň dodávajú napr. nové počítače.

Ide o akcie v podobe bezplatného odvozu orientované na ostatné firmy? Prečo podnikáte tieto kroky?

Zamerali sme sa na tento segment, pretože ide o obojstranne výhodnú spoluprácu. Nám to pomáha napĺňať objemy, ktoré pre plnenie povinností našich klientov potrebujeme, firmám zasa zjednodušujeme život a šetríme ich finančné aj administratívne náklady na logistiku odvozu vyradených elektrozariadení na zberný dvor. Naším dlhodobým cieľom je zjednodušenie procesu zberu, spracovania a recyklácie elektroodpadu. Aj preto sme sa rozhodli bezplatne odvážať elektroodpad z firiem, škôl a inštitúcií v priebehu celého roka. A má to veľký ohlas, denne sa nám hlásia desiatky firiem a škôl s požiadavkou na odvoz.

Zapojiť sa môže ktokoľvek?

Áno, je to veľmi jednoduché. Ak ste firma alebo inštitúcia, vyradenú IT techniku či iný elektroodpad nám môžete kedykoľvek nahlásiť na odvoz v rámci projektu e-Deratizácia. Tento projekt realizujeme v rámci celého Slovenska. Staré elektro vám do 7 dní od nahlásenia cez našu webstránku bezplatne odvezieme priamo z vašich priestorov, a zároveň dostanete všetky potrebné potvrdenia a doklady o ekologickej likvidácii, ktorá je v súlade so zákonom. Za rok 2018 sme v rámci tohto projektu vyzbierali takmer 730 ton odpadu od 543 firiem a inštitúcií. Tie od nás navyše získajú „Zelený certifikát“, potvrdzujúci aktívny prístup spoločnosti k ochrane životného prostredia.

 

 

Zobrazit Galériu
SEWA elektroodpad

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať