S kamerou na bratislavskom kole robotickej súťaže FIRST LEGO League (video)

1

Tvorivosť žiakov a študentov je jeden z kľúčových faktorov ich budúcej úspešnosti a aj potvrdenie kvalitatívnej úrovne výučby informatiky v školách. Preto sme sa s našou kamerou prišli pozrieť na priebeh regionálneho turnaja 9. ročníka celosvetovej súťaže FIRST LEGO League, ktorý sa konal 12. januára 2017 na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave.

Fakulta informatiky PEVŠ je realizátorom petržalského regionálneho turnaja, hlavným koordinátorom je Ing. Juraj Štefanovič, PhD., prodekan pre vedeckú činnosť a zahraničné vzťahy. Témou tohtoročnej súťaže FIRST LEGO League je Animal Allies - Zvieratá a ľudia. Sily si zmeralo 14 súťažných tímov z bratislavských aj mimobratislavských základných škôl a gymnázií.

FIRST LEGO League je najväčšia robotická súťaž pre mladých vo veku 9 – 16 rokov. Zúčastňujú sa na nej desaťtisíce detí na celom svete a najlepšie tímy postupujú do semifinálových a finálových kôl, prípadne až na celosvetový festival. Každý rok sú zadané nové úlohy a mladí sa vo svojich triedach/kluboch pripravujú v tímoch - postavia a naprogramujú roboty zhotovené zo stavebníc LEGO a trénujú na súťaž. V strednej Európe ju zastrešuje občianske združenie Hands on Technology. Súťažiaci na Slovensku si môžu vybrať zo 7 regionálnych turnajov - v Petržalke, Poprade, Žiline, Žiari nad Hronom, Bratislave, Košiciach a v Banskej Bystrici.

Súťaž spočíva v turnaji pozostávajúcom zo štyroch rovnocenne hodnotených častí:

Robot Design
Robot Game
Prezentácia výskumného projektu
Tímová práca

Téma aktuálneho ročníka je ANIMAL ALLIES – Zvieratá a ľudia. Na ňu nadväzuje aj zadanie výskumného projektu: Nájdite spôsob, ako sa kontakt medzi ľuďmi a zvieratami môže zlepšiť. Celá myšlienka súťaže nie je zameraná iba na robotiku, ale kladie veľký dôraz na rozvoj tímovej spolupráce, analytické myslenie, schopnosti prezentovať svoje vedomosti a kreativitu.

Súťažiace tímy v predstihu pred turnajom zo súčiastok LEGO poskladajú a naprogramujú svoje roboty. Na turnaji navzájom súťažia v kategórii Robot Game. Každý robot počas dvaapolminútovej jazdy na ihrisku s plochou približne 2 m2 plní úlohy. Cieľom je získať čo najviac bodov. Roboty pracujú autonómne, všetky ich pohyby riadi program. Diaľkové ovládanie nie je povolené. Na všetkých turnajoch FLL na celom svete sa počas tej istej sezóny používa rovnaké ihrisko a rovnaké úlohy. Spôsob ani poradie plnenia úloh nie sú určené. Každý súťažný robot je jedinečný a odlišný od robotov ostatných tímov, aj keď musia byť všetky poskladané zo súčiastok LEGO.

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články
FIRST LEGO robot

1 komentár

plocha ihriska reakcia na: Žiaci a študenti zvládli náročné úlohy robotickej súťaže FIRST LEGO League

15.1.2017 19:01
je asi 2.7 m^2 a viac informácií čitateľ nájde na stránke www.fll.sk.
ďakujeme :)

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať