Zdravotné poisťovne by mali nemocniciam preplácať náklady podľa diagnózy

0

Systém DRG od spoločnosti Asseco by mal do systému zdravotná poisťovňa – nemocnica zaviesť mechanizmus na objektívnejšie počítanie finančnej náročnosti liečby pacienta. Klasifikačný systém DRG umožňuje zaradiť liečbu pacienta podľa demografických, diagnostických a terapeutických charakteristík. Zjednodušene povedané, v tomto systéme je výška úhrady závislá od diagnózy pacienta.


Angelika Szalayová vysvetľuje princíp a výhody DRG

DRG Grouper klasifikuje nemocničné prípady do takmer 1200 nákladovo a medicínsky podobných skupín. Triedi pacientov nielen podľa medicínskeho hľadiska, ale aj podľa finančnej náročnosti ich liečby. Vďaka tejto klasifikácii môžu zdravotné poisťovne hradiť nemocničnú starostlivosť spravodlivejšie a súčasne zvyšujú efektívnosť vynakladania finančných prostriedkov v zdravotnom systéme. Zaradenie liečby pacienta do skupiny DRG zabezpečuje základný modul STRIX. Umožňuje mimoriadne rýchle spracovanie a vyhodnotenie veľkého objemu dát.

Nemocnice môžu využiť informácie z klasifikácie DRG na efektívnejší manažment, ktorý je pri objeme finančných prostriedkov v zdravotníctve nevyhnutný. Prechod na nový systém financovania je pre ne pri poznaní rizík dôsledkov jednoduchší a vďaka klasifikácii môžu nemocnice fungovať efektívnejšie a náklady za nemocničnú starostlivosť sú uhrádzané spravodlivejšie.

SURNIA je analytický nadstavbový modul, ktorý nemocnici ponúka prehľad o počte a náročnosti liečby pacientov, kvalite vykazovania a finančných dosahoch zavedenia systému DRG. SURNIA v nemocnici nahrádza analytické oddelenie a všetky výstupy ponúka v prehľadných grafoch a tabuľkách.

 

 

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články
Asseco

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať