ACER_09_SWIFT5 ACER_09_SWIFT5 ACER_09_SWIFT5 Advertisement

Základy práce so zrkadlovkou

Archív NXT
0
Vyššia trieda fotoaparátov sa začína presadzovať aj ubežných používateľov. Súvisí to stým, že oproti minulosti ľudia veľa aradi fotia asvoje výsledky zdieľajú napr. na sociálnych sieťach. Pritom viacerí znich zbadali, že zaujmú predovšetkým kvalitné fotografie. Ľudia si ich všimnú častejšie ako kopy neostrých arozmazaných fotiek, ktoré vznikli pri nedostatočnom svetle, napr. pri fotografovaní zmobilu. Cena týchto fotoaparátov je už vakceptovateľnej hladine. Na druhej strane používateľov často od zložitejšieho fotoaparátu odrádza jeho náročné ovládanie. Vo výsledku sa to potom končí tak, že si kúpia drahší fotoaparát, ale celý čas fotia na režim úplnej automatiky anevyužijú všetky ponúkané možnosti. Vtomto článku sa pozrieme na základné pojmy, ktoré pomôžu pri lepšom ovládaní fotoaparátu. Názov nášho článku síce hovorí ozrkadlovkách, ale odporúčané postupy platia aj pre fotoaparáty bez zrkadla, zato však smožnosťou nastavenia jednotlivých parametrov. Expozícia: clona, čas acitlivosťExpozícia znamená celkový účinok svetla na snímač vo fotoaparáte. Čím dlhšia je doba expozície, čím vyššia je citlivosť snímača ačím viac je clona vo fotoaparáte otvorená, tým je vyššia expozícia. Rozoberieme si to podrobnejšie, najprv však použijeme príklad, ktorý vysvetlí vnímanie expozície. Predstavme si, že našou úlohou je napustiť vodu do odmerného valca akdispozícii máme nádobu svodou, zktorej vedie výpustný ventil. Potrebujeme pritom napustiť vodu do odmerného valca tak, aby sme dosiahli presne určenú výšku hladiny. Navyše máme ešte možnosť vyberať medzi odmernými valcami srozličnými priemermi. Vcelku tak máme tri parametre, ktorými sa dá dosiahnuť požadovaná hladina vody. Najprv si zvolíme správny priemer odmerného valca, do ktorého budeme plniť vodu. Po druhé, otvoríme kohútik na nádobe svodou amôžeme si vybrať, ako veľmi bude otvorený – teda aký silný bude prietok vody do valca. Apo tretie, určujeme, ako dlho bude kohútik otvorený. Všetky tri veličiny dovedna potom u ...

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať