Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Advertisement

Začína 14. ročník prezentácie tvorby online projektov na internete a jeho bezpečnosti - JUNIOR INTERNET AMAVET 2019

Tlačové správy
0

Srdečne vás pozývame na prehliadku kreativity, odbornosti, ale i zábavy prostredníctvom neformálneho vzdelávania mládeže, ktorá je súčasťou jedinečného projektu, spájajúceho mnohokrát kritizovaný svet internetu s prezentáciou tvorby online projektov, diskusiou, výmenou skúseností, či získavaním nových znalostí v problematike technológií, ale aj marketingu, bezpečnosti a komunikácie. Finále súťažnej konferencie JUNIOR INTERNET AMAVET 2019 sa uskutoční 5. a 6. apríla 2019 na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave.

Súťažná konferencia je určená žiakom základných a stredných škôl do 20 rokov, ktorí nemajú ukončené stredoškolské vzdelanie. Súťažiacimi sú individuálni autori alebo tím maximálne troch autorov, ktorí sa aktívne zaujímajú o tvorbu webových stránok, programovanie, internetovú grafiku a dizajn, písanie textov a blogov na webe, tvorbu mobilných a internetových stránok so vzdelávacím obsahom. Ako už aj po minulé roky, súťaž obohacujú aj rôzne workshopy, diskusie a prezentácie, v tomto roku zamerané na tému bezpečnosti internetu.

Piatkový program pri stánkoch, ale i v aule, je určený aj pre školy a verejnosť. V rámci prípravy programu AMAVET nadviazal spoluprácu so združením digiQ, ktoré je taktiež, ako AMAVET, členom Digitálnej koalície a venuje sa vzdelávaniu v oblasti bezpečného internetu pre deti a mládež. Účastníkom ponúknu zaujímavú interaktívnu diskusiu o kybernetickej bezpečnosti. Ako nám povedala Andrea Cox, riaditeľka digiQ:  „Okradnutým vo virtuálnom svete sa môže stať každý a takéto krádeže so sebou prinášajú nielen finančné straty. Predstavíme si praktické tipy, ako si môžeme každodenne posilňovať kybernetickú imunitu.“ V ďalšej diskusii sa Márius Kopcsay zo SME zamyslí nad tým či „Vieme diskutovať na internete o dezinformáciách?

Súčasne pod záštitou Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku odborná komisia vyhodnotí jednu zo súťažných kategórií, ktorá podnecuje žiakov a študentov, aby sa zamysleli nad otázkami participácie v rámci Európskej únie. Spolu so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku AMAVET vyhlásil súťažnú tému pre kategóriu JuniorTEXT - „Tentoraz hlasujem za...“ s explikáciou: „Pre ľudí na Slovensku je pred voľbami do Európskeho parlamentu dôležité zlepšiť ochranu životného prostredia, želajú si viac financií do študijných programov a športu, chcú obmedzenie nelegálnej migrácie, lepšie pracovné podmienky, či väčšiu podporu pre zaostalé regióny. Za čo by ste zahlasovali vy, ak by ste mali možnosť ísť voliť?

Zaujímavosťou tohto ročníka je aj to, že súťažiť príde aj najmladší laureát Krištáľového krídla Ondrej Vrábel, ktorý so svojimi Pinf Hrami získal toto prestížne ocenenie ako 15-ročný, a začínal ako 13-ročný práve na Junior Internete!

Súťažné kategórie

JuniorWEB – prihlasovanie vlastných webových stránok, webových aplikácií, naprogramovaných CMS, ktoré sú umiestnené na internete.
JuniorDESIGN – prihlasovanie vytvorených digitálnych grafických prác, plagátov, kresieb, dizajn manuálov, koláží a akýchkoľvek iných elektronických grafických prác umiestnených na internete.
JuniorTEXT – prihlasovanie textov na vyhlásenú tému. Literárny útvar je ľubovoľný. Rozsah súťažného textu musí byť minimálne 1000 znakov. Text musí byť umiestnený na internete s uvedením jeho autora. Téma pre 14. ročník je „Tentoraz hlasujem za...“.
JuniorBLOG – prihlasovanie vlastných blogov, fotoblogov, videoblogov, teda stránok/kanálov, kde sa nachádza jedinečný autorský obsah bez ohľadu na tému. Na rozdiel od kategórie JuniorWEB sa primárne nehodnotí vývojová/programátorská časť, ale obsah a forma.
JuniorAPP – prihlasovanie mobilných aplikácií pre tablety a smartfóny.
JuniorLEARN – kategória pre weby a aplikácie poskytujúce vzdelávací obsah.

Prihlásené práce budú hodnotiť odborníci z úspešných webových projektov a organizácií, ktorí okrem hodnotenia aj poradia začínajúcim autorom v ich prezentovaní vo svete online marketingu. O úspechu projektu rozhoduje originalita a nápad, dizajn a vizuál, technické prevedenie, ale aj responzivita, návštevnosť a bezpečnosť.

Súťaž sa uskutoční pod záštitou Richarda Rašiho, podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a už tradične pod záštitou prof. Márie Bielikovej, dekanky Fakulty informatiky a informačných technológií STU a Ladislava Mika, vedúceho Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Odborným garantom Junior Internet-u je IT Asociácia Slovenska a súčasne záštitu nad podujatím prijal prezident asociácie Emil Fitoš. Podujatie podporil aj Bratislavský samosprávny kraj.

Podujatie je aj prvou aktivitou AMAVET-u v realizácii projektu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa, kde hlavným cieľom je Inovácia poznatkov k prosperite – budovanie a posilňovanie medzi sektorovej participácie s dôrazom na rozvoj potenciálu mládeže menej rozvinutých regiónov v oblasti vedy a techniky. Projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu. Našim cieľom v projekte je zefektívnenie podmienok a inovácia systematickej práce s mládežou prostredníctvom neformálneho vzdelávania, výskumu a vývoja a stimulovať potenciál mládeže v menej rozvinutých regiónoch Slovenska v oblasti vedy a techniky“, povedala pred Junior Internetom riaditeľka Asociácie pre mládež, vedu a techniku Ing. Gabriela Kukolová, ktorá vedie AMAVET v neformálnom vzdelávaní už 21 rokov. Je to čas, za ktorý sa má čím podeliť o skúsenosti!

Finále súťažnej konferencie sa uskutoční 5. a 6. apríla 2019 na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave, každý deň od 9:00 h. Jej slávnostné otvorenie bude 5. apríla o 11:00 h, kde ste srdečne vítaní.

AMAVET

Všetky autorove články
AMAVET projekt bezpečnosť junior ziak student

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať