Tipy a triky: Záchrana údajov z pamäťových kariet a kľúčov USB

0

Na prenos a zálohovanie údajov používame kľúče USB a externé disky. Občas sa ocitneme v situácii, keď potrebujeme z týchto médií zachrániť vymazané alebo nedostupné súbory.

Príčiny problémov

Napriek tomu, že polovodičové pamäťové médiá nemajú na rozdiel od pevných diskov žiadne pohyblivé súčiastky, ich životnosť nie je neobmedzená. Práve naopak, je limitovaná počtom zápisových cyklov. Disky SSD preto kontrolujú stav buniek, aby rovnomerne využívali všetky dostupné bunky. Niekedy operačný systém dokáže indikovať začínajúce sa problémy, inokedy pamäťová karta či kľúč USB prestane fungovať bez toho, aby poruchu vopred avizoval. 
Na mechanické poškodenie sú náchylné predovšetkým kľúče USB, pretože pre svoju konštrukciu sú oveľa viac namáhané než kompaktné pamäťové karty. Navyše pamäťová karta je spravidla úplne alebo aspoň čiastočne zasunutá v slote, zatiaľ čo kľúč USB vyčnieva. Problémy často spôsobuje aj umiestnenie portov USB na počítačoch. Typický príklad sú tenké ultrabooky – ak do nich zasuniete hrubší kľúč, celá hmotnosť príslušnej strany prístroja vrátane zodpovedajúcej časti tlaku vašich rúk spočíva na konektore kľúča USB. V takom prípade odporúčame predlžovací káblik, prípadne rozbočovač USB. 
Ak je príčinou problémov mechanické poškodenie, nemusí byť všetko stratené. Odlomený konektor kľúča USB či menej často prasknuté puzdro pamäťovej karty v mieste kontaktov alebo prívodov, ktoré k nim vedú z dosky pamäťových čipov, síce vo väčšine prípadov neopravíte, ale pre odborníka či špecializovanú firmu zaoberajúcu sa záchranou údajov z pamäťových médií to nie je žiadny problém.
Okrem mechanických porúch a prerušenia kontaktov či prívodov je častou príčinou problémov poškodenie súborového systému alebo nefunkčné pamäťové bunky, pri ktorých už došlo k prekročeniu garantovaného počtu prepisov údajov. Problémy môže spôsobiť aj škodlivý softvér, ktorý využíva prenosné externé pamäťové médiá na svoje šírenie. Súborový systém môžete najčastejšie poškodiť, ak externé médium odpojíte od počítača predčasne, pokiaľ nebol ukončený proces prenosu dát. Problémy tohto typu môže spôsobiť aj používanie pamäťových kariet v niektorých neznačkových čítačkách. Môže dôjsť dokonca aj k elektrickému poškodeniu karty.
Jednoznačne najčastejšiu príčinu problémov možno lokalizovať medzi stoličkou a klávesnicou, ide teda o používateľa, ktorý omylom vymaže, prípadne sformátuje externé pamäťové médium. Časté sú omyly spočívajúce v zámene internej a externej pamäťovej karty. Disky SSD moderných tabletov a ultrabookov majú z dôvodu zachovania prijateľnej ceny menšie kapacity než klasické, a tak veľa používateľov má v nich trvale zasunutú pamäťovú kartu, na ktorej bývajú spravidla multimédiá či rozsiahle dokumenty. Ak chcete v takomto počítači naformátovať kľúč USB či pamäťovú kartu z fotoaparátu, vloženú v externej čítačke, veľmi ľahko sa môžete pomýliť a naformátujete internú kartu s viac alebo menej dôležitými údajmi. Alebo iný scenár – multimediálne súbory z pamäťových kariet z fotoaparátu či kamery po návrate z dovolenky prekopírujete na iné úložné zariadenie a karty vymažete alebo naformátujete. Ak neskôr zistíte, že pri kopírovaní došlo k problémom, údaje sa zdajú stratené. Preto odporúčame zálohu dôkladne skontrolovať a kartu z kamery vymazať, až keď je video z dovolenky zostrihané. 

Ako postupovať pri záchrane údajov?
Už rozsah predchádzajúcej state naznačuje veľké množstvo rôznych problémov sprevádzajúcich externé pamäťové médiá. Ak zistíte, že pri čítaní údajov z média máte problém, odporúčame postupovať systematicky. Prvý krok je zistenie, či počítač dokáže pamäťové médium rozpoznať. Ak je médium rozpoznané, no operačný systém identifikuje problém, ponúkne vám jeho opravu. S takýmto návrhom odporúčame vždy súhlasiť. Ak sa oprava podarí, problém je vyriešený.
V prípade, že sa médium v zozname zariadení nezobrazí, odporúčame skontrolovať aj Správcu diskov v nastavení počítača. Nachádza sa v skupine Systém. Ak sa médium v Správcovi počítača zobrazí, je veľká pravdepodobnosť, že nedošlo k hardvérovému poškodeniu kontaktov a ich prepojenia na pamäťové obvody. Stále máte veľkú šancu obnoviť údaje pomocou rôznych nástrojov, ktoré sú na tento účel k dispozícii zadarmo alebo na komerčnej báze.

Poškodený hardvér

Ak sa zariadenie v zozname Správcu diskov, prípadne Správcu zariadení nezobrazí, ide s najväčšou pravdepodobnosťou o poškodený hardvér. V takomto prípade máte prakticky jedinú možnosť - kontaktovať špecializovanú firmu, ktorá má k dispozícii skúsených odborníkov a nástroje na analýzu pamäťového média. Tieto nástroje sú však pomerne drahá investícia a obnova údajov z poškodeného média je časovo náročný proces, zaberie mnoho hodín. Preto obnova dát z poškodeného média špecializovanou firmou býva drahá, stojí rádovo desiatky, ale skôr stovky eur a odporúčame ju iba vtedy, ak médium obsahuje dôležité údaje, napríklad jedinú kópiu diplomovej práce. Ani vtedy však výsledok nie je zaručený, rozlomený čip či poškodené pamäťové bunky znamenajú definitívnu stratu údajov.
Ak je poškodená riadiaca elektronika, treba údaje vyčítať priamo z pamäťových čipov. Cena sa pohybuje od 200 do 500 eur. Ak je elektronika v poriadku a je poškodená len štruktúra dát, cena za obnovu údajov sa pohybuje 80 do 250 eur. Ceny platia pri 30-dňovej lehote. Za obnovenie do týždňa je príplatok spravidla 50 % z ceny a pri obnove do 2 pracovných dní je to 100 % ceny.
Znovu zdôrazňujeme, že náklady na obnovu poškodeného média sú čiastočne aj daňou „za hlúposť“, pretože dôležité údaje treba zálohovať na viacerých miestach a predovšetkým v cloude. Pravdepodobnosť poruchy v dátovom centre renomovaného poskytovateľa (Apple, Google,     Microsoft, Dropbox...) je neporovnateľne nižšia než pravdepodobnosť poškodenia alebo zničenia vášho externého pamäťového média.

Obnova zmazaných údajov

V tomto najčastejšie sa vyskytujúcom scenári boli údaje na externom pamäťovom médiu vymazané alebo médium bolo omylom naformátované. Z hľadiska hardvéru je všetko v poriadku, médium nie je poškodené, problém je spôsobený len nepozornosťou používateľa. Vo všeobecnosti platí, že zmazané údaje sa dajú zachrániť, ale len vtedy, ak ešte neboli prepísané inými údajmi. V praxi to znamená, že ak zmažete dôležitý súbor, prípadne médium omylom naformátujete a prídete na to rýchlo, je veľká šanca na obnovu údajov. Naopak, po niekoľkých dňoch intenzívneho používania, prípadne ak médium použijete na prenos filmov či iných veľkých súborov, ktoré zaberú takmer celú jeho kapacitu, nezostane na ňom z vymazaných údajov takmer nič. 
V prípade média naformátovaného omylom platí, že nie je formátovanie ako formátovanie. Pri takzvanom rýchlom formátovaní sa prepíšu len alokačné tabuľky a údaje zostanú prakticky nedotknuté, takže sa viac alebo menej prácne dajú obnoviť. Pri úplnom formátovaní sa pôvodné údaje prepíšu konštantou nula. Takéto formátovanie pamäťových kariet využívajú mnohé ­digitálne fotoaparáty. Na obnovu údajov odporúčame načítať ich pomocou minimálne dvoch nástrojov. Tieto údaje MUSÍTE ukladať na inú pamäťovú jednotku, napríklad na disk. V opačnom prípade by ste si časťou zachránených údajov premazali ostatné, ktoré by boli navždy stratené.

Nástroje na záchranu údajov

Na obnovenie vymazaných súborov či súborov z naformátovaného média je k dispozícii veľa nástrojov. Vo väčšine prípadov umožnia bezplatnú obnovu stanoveného počtu súborov, prípadne objemu údajov, takže si ich môžete vyskúšať. Na obnovu väčšieho množstva súborov treba aplikáciu zakúpiť. Môžeme odporúčať napríklad PC Inspector Smart Recovery, Wise Data Recovery, Undelete 360, Disk Digger, iSkysoft Data Recovery, Directory Snoop, Photorecovery for Digital Media či EaseUS Data Recovery Wizard. Otestovali sme najlacnejšiu aplikáciu Disk Digger (14 eur), aplikáciu strednej cenovej triedy iSkysoft Data Recovery (30 eur) a drahší produkt EaseUS Data Recovery Wizard (80 eur). Na testovanie sme využili dve karty SD z digitálneho fotoaparátu s rovnakým obsahom. Na obidvoch sme vymazali 1,2 GB fotografií. Prvú kartu sme použili na testovanie obnovy súborov hneď po ich vymazaní. V prípade druhej karty sme úmyselne urobili typickú začiatočnícku chybu, nafotili sme 20 fotografií a nakrútili minútu videa, takže nie-ktoré vymazané súbory boli prepísané.

Disk Digger
Aplikáciu netreba inštalovať. Napriek nízkej cene ponúka Disk Digger pomerne bohaté možnosti nielen na obnovovanie celých súborov, ale aj ich fragmentov. No túto možnosť využijú len skúsenejší používatelia. Začiatočníkom, ktorí skúšajú obnoviť vymazané údaje prvýkrát, odporúčame využiť voľbu Dig Deep, ktorá pracuje na úrovni celých súborov. V prípade neúspechu môžete vyskúšať aj voľbu Dig Deeper, ktorá vyhľadáva a umožňuje obnoviť aj fragmenty súborov. Trial verzia umožňuje len prehliadanie súborov.

iSkysoft Data Recovery
Aplikáciu môže vďaka interaktívnemu sprievodcovi používať aj začiatočník. Vyžadujú sa len odpovede na dve otázky: aký typ súborov chcete obnoviť a na ktorom médiu, teda namapovanej diskovej jednotke sa nachádzajú. Implicitne je nastavené hĺbkové vyhľadávanie. V trial verzii môžete obnoviť maximálne 100 MB súborov, na obnovu väčšieho objemu údajov treba produkt zakúpiť.

EaseUS Data Recovery Wizard
Pri prvom spustení ponúkne aplikácia 10-sekundový tutoriál. Prvý krok pri obnove vymazaných súborov je špecifikácia typov súborov, ktoré nás zaujímajú, čiže vyhľadávanie sa môže obmedziť na dokumenty, obrázky, videá, hudbu, prípadne na všetky typy súborov. Nasleduje výber disku a spustenie vyhľadávania. Ak rýchly vyhľadávací algoritmus nenájde súbory, ktoré chcete obnoviť, môžete spustiť hĺbkové vyhľadávanie, ktoré trvá podstatne dlhšie. V nájdených súboroch    označte súbory na obnovu. V trial verzii môžete dokumenty či obrázky len prehliadať, na obnovu si musíte zakúpiť licenciu. Prehliadanie je dobrý verifikačný faktor. Ak aplikácia dokáže obsah súboru zobraziť, môže ho aj obnoviť. Musíte si však kúpiť verziu Professional. 


 

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články
bezpečnosť USB

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať