Zabezpečenie objektu – odporúčania

0

Vo voľnej sérii článkov sa venujeme rôznym aspektom zabezpečenia objektov. Môžu to byť veľké objekty, napríklad areály firiem či logistických skladov, alebo budovy malých firiem, prípadne rodinných firiem a živností, ktoré často sídlia v rodinných domoch.  Pre zaujímavosť, za veľké sa považujú objekty, na ktorých zabezpečenie sa využíva 250 a viac prvkov (senzorov, akčných členov...). A keď sme už spomenuli rodinné domy, v súčasnosti vystupuje do popredia prepojenie zabezpečovacieho systému na ostatné subsystémy inteligentného domu. 

Správne aj mylné predstavy zákazníkov o zabezpečení

„Najčastejšie sa mylné predstavy potenciálnych zákazníkov týkajú bezpečnostných kamier,“ zdôrazňuje Marek Zelenaj zo spoločnosti AJTY, s. r. o.  Domnievajú sa, že im stačia lacné kamery. Na propagačných weboch ich výrobcov je prezentovaný jasný a pekný obraz. Samozrejme, takéto videá sa nakrúcajú za ideálnych svetelných podmienok. Keby bol rovnaký záber urobený v inom čase, keď je slnko za snímaným objektom, takýto obraz z lacnej kamery v protisvetle by bol úplne nanič. Ďalšie kritérium, ktorému rozumie aj laik a ktoré sa dá ľahko overiť, je rozlíšenie obrazu. Skúste zosnímať ŠPZ auta zo vzdialenosti 20 metrov. Na zázname z lacnej kamery sa s pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou nebude dať prečítať a o automatickom rozpoznávaní v rámci analýzy obrazu nemôže byť ani reč. O nutnosti prečítania ŠPZ automobilov, ktoré vniknú do chráneného priestoru v areáli firmy, asi netreba nikoho presviedčať, takže súčasťou monitorovacieho systému musia byť kamery, ktoré to dokážu, a to aj v nepriaznivých svetelných podmienkach. Investícia do kamier s dostatočným rozlíšením a možnosťou snímania aj v horších svetelných podmienkach sa zúročí, ak bude systém rozpoznávania ŠPZ integrovaný do prístupového systému. Každému napadne zlepšovák, že ak sa k bráne či závore blíži auto oprávneného zamestnanca alebo dodávateľa, tá sa automaticky otvorí. Samozrejme, takto to môže fungovať iba v pracovnom čase a obmedzenom kontrolovanom režime. Stačí totiž, aby o tom potenciálny narušiteľ vedel a odfotil si mobilom ŠPZ auta niektorého zamestnanca a značku napodobnil... Niektorí zákazníci majú v súvislosti s monitorovacími systémami vybavenými kvalitnými kamerami nereálne očakávania. Väčšinou požadujú funkcie, ktoré videli v hollywoodskych filmoch.

Úskalia návrhu projektu zabezpečenia a jeho realizácie

Ak to zovšeobecníme, zákazník príde do firmy  realizujúcej zabezpečenie objektov  s určitou predstavou. Nasleduje konzultácia o rozsahu zabezpečenia, či pôjde len o ochranu opláštenia, teda otvorov (okná, dvere...), ktorými by sa dalo do budovy vniknúť , alebo budú zabezpečené aj vnútorné priestory, a ak áno, aké ďalšie funkcie by hlavne kamerový systém mohol plniť. Napríklad v maloobchodných prevádzkach by kamery mohli sledovať a vyhodnocovať dĺžku radov pri pokladniach, pretože tento priestor tak či tak monitorujú. Aj keď je pokladňa v noci prázdna, jej súčasťou je aj terminál na platby kartou.   

Pri návrhu realizácie projektu  je vo väčšine prípadov najväčší problém, ako natiahnuť chýbajúce káble. Preto podobne ako v článku v predošlom čísle zdôrazňujeme, že pri stavbe či rekonštrukcii budov by sa nemalo šetriť na kábloch. V tejto fáze sú náklady na inštalovanie káblov podstatne nižšie ako potom, keď budú steny omietnuté a vymaľované. Nie je nič horšie ako káble bezpečnostného systému v povrchových lištách. Veľká výzva je moderná architektúra, predovšetkým veľké presklené plochy. Ak treba na takúto plochu nainštalovať senzor, prípadne čítačku kariet pripojenú káblom, je to v mnohých prípadoch veľmi tvrdý oriešok, takže jediné riešenie je použitie bezdrôtovej komunikácie. K dispozícii sú, samozrejme, aj bezdrôtovo pripojiteľné kamery a bezdrôtová komunikácia sa používa aj na prepojenie budov alebo objektov v zabezpečenom areáli, kde káblové prepojenie nie je z nejakého dôvodu možné alebo je vzhľadom na vzdialenosť  nerentabilné.  Na takýto účel sa používa kódované rádiové spojenie. Z hľadiska bezdrôtových prenosov paradoxne spôsobujú veľký problém domy z dreva, pretože ich steny obsahujú paropriepustné fólie. 

Pri voľbe typov senzora sa treba orientovať na produkty, ktoré dokážu indikovať umelo navodený poruchový stav. Napríklad pri pohybových senzoroch je veľmi žiadaná funkcia antimasking. Ak niekto prekryje senzor fóliou a ten dlho nezaznamená žiadny pohyb, upozorní na túto skutočnosť tak, že vyvolá poplach. 

„Najčastejšia chyba, ktorej sa dopúšťajú technici firiem montujúcich zabezpečovacie zariadenia, je tá, že na senzoroch pohybu vo verejných priestoroch zabudnú vypnúť LED diódu, ktorá signalizuje, kedy senzor zaznamenal pohyb,“ vysvetľuje Marek Zelenaj zo spoločnosti AJTY, s. r. o.  Potenciálny narušiteľ si potom v čase, keď je objekt odkódovaný, môže vyskúšať, pri akej rýchlosti pohybu a v akej vzdialenosti senzor ešte reaguje a za akých okolností už pohyb nezaznamená. Lacné pohybové senzory sa často dajú oklamať veľmi pomalou chôdzou. Kvalitnejšie senzory sú spravidla duálne, takže indikujú pohyb na základe viacerých fyzikálnych princípov, predovšetkým tepla a odrazu mikrovĺn, takže sú spoľahlivejšie, čo v konečnom dôsledku umožní predchádzať falošným výjazdom. Senzor kombinovaný s mikrovlnami alebo infračervenými závorami sa už pomalou chôdzou oklamať nedá. 

Každý senzor by mal indikovať tri stavy: pokojový stav, narušenie a neprítomnosť. Neprítomnosť znamená, že senzor bol odpojený alebo znefunkčnený. Tento stav je indikovaný nekonečným odporom, takáto situácia nastane pri preštiknutí kábla. Ostatné dva stavy sú indikované rôznou hodnotou odporu – napríklad v pokojovom stave bude mať senzor 2000 ohmov a pri poplachu 2000 ohmov(rovnaké hodnoty!)  

Na spoľahlivosti záleží

Pri zabezpečovacích riešeniach záleží na každom komponente a podobne ako prakticky vo všetkých odvetviach vrátane spotrebného segmentu aj v tomto prípade je značka renomovaného výrobcu jeden z atribútov zaručujúcich kvalitu. „Nám sa osvedčila produktová rodina Galaxy Dimension od spoločnosti Honeywell. Tieto produkty majú prakticky všetky certifikáty, ktoré sa vyžadujú pre rôzne stupne a scenáre zabezpečenia. Využívame aj produkty Satel INTEGRA,“ vymenúva Marek Zelenaj. Honeywell má vo svojom portfóliu aj rad Galaxy Flex na zabezpečenie menších objektov firiem, prípadne rodinných domov. Rovnako Satel má na tieto účely produktový rad VERSA.  V rámci Slovenska je dôležité, aby riešenia a ich komponenty mali certifikát od Národného bezpečnostného úradu a mohli tak byť použité na zabezpečenie objektov, pre ktoré je potrebné osvedčenie o priemyselnej bezpečnosti od NBÚ.

K spoľahlivosti neodmysliteľne patrí aj údržba a profylaktika. Odporúča sa údržba a testovanie štyrikrát do roka – dvakrát malá a dvakrát väčšia údržba. Pri nich sa otestuje funkčnosť každého senzora. Napriek údajom výrobcov, že lítiové batérie by mali vydržať 3 roky, odporúča sa ich výmena v zabezpečovacích komponentoch už po dvoch rokoch. 

Ľudský faktor

Po inštalovaní bezpečnostného systému, ktorého súčasťou sú aj kamery, sa vyškolí obsluha. Prax ukazuje, že ak k situácii, ktorá by mohla, ale aj nemusela byť incidentom, dôjde po dlhšom čase, pracovníci, ktorí síce kedysi boli vyškolení, v mnohých prípadoch nebudú schopní využiť všetky možnosti  moderného videosystému, ktorý umožňuje selektívne analýzy. Netreba prehliadať desiatky hodín videa. Stačí vyšpecifikovať oblasť, ktorá vás zaujíma, napríklad z ktorej sa niečo stratilo, a systém nájde a prehrá tie zábery, v ktorých došlo v predmetnej oblasti k pohybu. Samozrejme, systém treba vedieť používať a ľudia zabúdajú. Preto odporúčame raz za čas navodiť cvičnú situáciu, v ktorej bude poverený pracovník musieť analyzovať, čo sa stalo. Aj v tomto prípade platí, že precvičovanie robí majstra. Keď už spomíname ľudský faktor, do tejto kategórie patrí aj situácia, keď pracovníka internej bezpečnostnej služby nahradí iný pracovník, ktorý na daný systém nebol vyškolený. Pri prvej takejto previerke to vyjde najavo a situácia sa dá napraviť. Ak dôjde ku skutočnému incidentu a pracovníci internej ochranky si nevedia poradiť s analýzou videozáznamov, môžu sa obrátiť na firmu, ktorá im kamerový systém dodala, a jej špecialisti im incident pomôžu analyzovať. Vo väčšine prípadov sa takáto konzultácia so špecialistami dá urobiť aj na diaľku, pretože si po udelení prístupu môžu stiahnuť kamerové záznamy. 

Zabezpečenie inteligentných domov

V súčasnosti majú záujem o zabezpečenie objektu aj majitelia rodinných domov, predovšetkým ak v nich sídli rodinná firma, prípadne sa v dome nachádza zbierka umeleckých predmetov či iné cenné veci. Čoraz častejšie vznikne požiadavka na zabezpečenie v súvislosti s výstavbou alebo rekonštrukciou, ktorej cieľom je takzvaný inteligentný dom, pretože zabezpečenie je jeden z pilierov takejto koncepcie. Inak povedané, zabezpečovací systém musí byť komunikačne prepojený s ostatnými systémami, aby majiteľ v tej istej aplikácii, ktorou na diaľku ovláda kúrenie, dostal aj prípadnú notifikáciu o narušení. Nevyhnutnosť tesnej integrácie zabezpečovacieho systému dobre ilustruje prepojenie so systémom osvetlenia. Po narušení vonkajšieho perimetra budovy, prípadne vniknutí do objektu treba v dome rozsvietiť, aby zásahové zložky do domu dobre videli a narušiteľ nemal možnosť nepozorovane uniknúť. 

 Väčšina systémov domu a bezpečnostný systém obzvlášť potrebuje mať informáciu, či sa v dome, prípadne dvore či záhrade nachádzajú jeho obyvatelia alebo ich hostia, alebo v ňom momentálne nikto nie je. Informáciu o neprítomnosti obyvateľov získajú ostatné subsystémy inteligentného domu od bezpečnostného systému po zakódovaní. Dobre navrhnutý zabezpečovací systém musí riešiť aj situáciu, ak do domu vnikne narušiteľ v čase, keď dom nie je prázdny, napríklad je tam žena s deťmi. V takýchto prípadoch zohrá kľúčovú úlohu kamerové monitorovanie vonkajších priestorov a priebežná analýza obrazu. Ak takáto koncepcia nie je možná, potom v dvojposchodovom dome môže ako záchytná zóna poslúžiť spodné poschodie, ktoré sa zakóduje, takže je chránené a hore môžu byť ľudia. Tento spôsob sa osvedčuje hlavne v noci, keď členovia rodiny spia v spálňach na poschodí. 

Zobrazit Galériu

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články
smart home domacnost technológie alarm ochrana bezpečnosť

Pridať komentár