Windows 10 pre internet vecí

0

Internet vecí už dávno nie je futuristický trend, no stále nedosiahol štádium zrelosti, pre ktoré je charakteristická hlavne unifikácia na báze štandardov. Pojem internet vecí, známy aj pod skratkou IoT (Internet of Things), nezahŕňa len senzory či riadiace jednotky, ale aj cloudovú infraštruktúru a nástroje na analýzu údajov. Spoločným menovateľom zariadení prepojených v rámci IoT je totiž generovanie obrovského množstva údajov. Ich analýzou možno odhaliť nové súvislosti a informácie na riadenie technologických aj obchodných procesov.

Podľa analytikov McKinsey Global Institute má internet vecí potenciál na vytvorenie ekonomického vplyvu 2,7 až 6,2 trilióna dolárov ročne. Zariadenia, ktorých prepojením podstatne vzrastie ich úžitková hodnota, nájdete prakticky všade. Či už sú to čerpadlá vo vykurovacích systémoch veľkých budov, osvetlenie, senzory, pohyblivé schody v rozsiahlych komplexoch, ako sú napríklad obchodné centrá a pod.


Internet vecí sa uplatní aj v automobiloch bez ohľadu na to, či sú v premávke alebo na parkoviskách

Technologické predpoklady

Dôležitý predpoklad na masový rozmach IoT je radikálne zníženie cien mikrokontrolérov, senzorov, cloudových služieb a sieťového pripojenia. Zároveň sú tieto komponenty a služby čoraz výkonnejšie. Do IoT sa pripájajú nielen jednotlivé zariadenia, ale aj subsystémy tvorené zariadeniami komunikujúcimi navzájom, pre ktoré sa zaužívalo označenie Machine-to-machine (M2M).

Zariadenia IoT sa dajú rozdeliť do niekoľkých kategórií - počnúc štandardnými cez mobilné, kompaktné až po mikrozariadenia. Ďalším kritériom pre klasifikáciu IoT zariadení je, či majú, alebo nemajú používateľské rozhranie. Zároveň je potrebné rozlišovať medzi zariadeniami prepojenými v rámci priemyselnej automatizácie a zariadeniami relatívne voľne prepojenými za účelom dosiahnutia vyššej synergie.

Windows 10 a IoT

Pokusy o prienik do IoT zo strany Microsoftu tu už boli. Existuje Windows 7 Sensor development kit, ale táto technológia sa nerozšírila napriek tomu, že na konferenciách Microsoft a partnerské firmy rozdali vývojárom niekoľko tisíc týchto laboratórnych dosiek vybavených všemožnými senzormi. Možno bude úspešnejší druhý pokus, ktorý prichádza v čase, keď je IoT jeden z vlajkových trendov.

Stratégia Microsoftu pri uvádzaní Windows 10 je neštandardná. V predchádzajúcich verziách po dokončení aplikačného rozhrania sprístupnil technický náhľad nového operačného systému najskôr vývojárom a až potom koncovým používateľom. Pri Windows 10 je k dispozícii náhľad smerovaný na koncových používateľov s Windows 7, aby sa pripravili na hlavné novinky. API pre vývojárov bude dostupné až na jar 2015 a dovtedy sa môže všeličo zmeniť. Preto aj funkcionalita zameraná na IoT bola prezentovaná iba v hrubých črtách na vyššej úrovni architektúr.

iot3.png

Všimnite si na ľavej strane zariadenia s Windows 10 populárnu mikrokontrolérovú dosku Arduino na báze mikroprocesora ATmega328. Jej cena je 10 až 20 eur.

Koncepcia univerzálnej platformy Windows 10 predpokladá spoločné jadro pre všetky spomínané typy zariadení.

  • „Industry" - pre zariadenia využívané vo výrobných a hlavne obchodných procesoch, ako napríklad terminály POS, predajné automaty, či už klasické, alebo moderné kiosky na nové druhy tovarov a služieb
  • „Mobile" na platformách ARM a x86 pre mobilné zariadenia, ktoré sú schopné poskytnúť kvalitné používateľské rozhranie a na ktorých sa dajú spúšťať univerzálne aplikácie
  • „Athens" na hardvérových platformách ARM a x86, schopných využiť možnosti univerzálnych aplikácií
  • „Micro" zariadenia s mikrokontrolérmi využívajúce .NET Micro Framework. Do tejto skupiny patria aj niektoré zariadenia typu wearables. Nebudú to hodinky ani okuliare, ale jednoduchšie senzory, napríklad v bežeckej obuvi.

Na prepojenie zariadení IoT sa ideálne hodí cloud. Windows 10 v tesnej spolupráci s cloudovou platformou Azure sa snaží riešiť nielen orchestráciu a správu zariadení IoT, zber, spracovanie a prípadnú analýzu údajov, ale aj aktualizáciu firmvéru.

iot4.JPG

Kategorizácia zariadení IoT využívajúcich spoločné jadro Windows 10

Zariadenia IoT rozširujú pomyselnú plochu IT infraštruktúry, ktorá je potenciálne vystavená kybernetickým útokom. Na niektoré zariadenia útoky smerujú priamo (typický príklad sú bankomaty), iné zariadenia môžu útočníkom poslúžiť ako vstupná brána. Windows 10 umožňuje uzamknúť zariadenia tak, aby sa na nich dali spúšťať iba preverené aplikácie. Táto funkcionalita sa nazýva Device Lockdown. Aplikácie musia mať ekvivalent digitálneho podpisu, overený certifikovanou autoritou.

iot1.png

Údaje z internetu vecí sú príležitosť napríklad pre tvorcov mobilných aplikácií

Prognóza namiesto záveru

Systémy vzájomne prepojených vecí existujú už desiatky rokov, preto si možno logicky položíte otázku, čím je fenomén internetu vecí revolučný. Možno vám veľa objasní citát z knihy známeho fyzika Michio Kaku Fyzika budúcnosti: „Starý systém jedného mikroprocesora v počítači je postupne nahradzovaný novou architektúrou tisícok čipov rozptýlených vo všetkých výrobkoch, ktoré sa medzi sebou dorozumievajú a sú pripojené na internet. Skúsenosť nás učí, že keď sú čipy zabudované do nejakého zariadenia, to sa zázračne zmení. Keď sa čipy dostali do písacích strojov, stali sa z nich textové editory. Dostali sa do telefónnych prístrojov a vznikli mobily a neskôr smartfóny. Z gramofónov sa stali iPody... Takže sa môžeme tešiť na revolučnú premenu ďalších prístrojov - alebo sa jej obávať. "

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať