Windows 10 Creators Update

0
Dlho očakávaná aktualizácia Windows 10 Creators Update bola uvoľnená 11. apríla. Používateľom Windows 10 sa automaticky stiahne a nainštaluje. Označenie verzie je 1703. Skicár 3D Prívlastok Creators v názve naznačuje, že nové funkcie by mali posunúť používateľov od konzumácie obsahu viac k jeho tvorbe, predovšetkým čo sa týka tvorby 3D obsahu a 3D zmiešanej reality. Podpora 3D tlače bola vo Windows implementovaná už dávnejšie, no väčšina nadšencov, ktorí si kúpili 3D tlačiarne, tlačia na nich objekty, ktorých návrhy si stiahli z internetu. Ruku na srdce, koľkí z nás by si vedeli navrhnúť jednoduchú súčiastku, ktorú práve potrebujú? Tretí rozmer v prezentáciách či iných formách multimediálneho obsahu nám pomôže lepšie vyjadriť svoje myšlienky, rýchlejšie sa učiť, pretože trojrozmerné zobrazenie je oveľa názornejšie. V novom Skicári 3D môžete vytvárať 3D objekty, jednoducho meniť farby, pridávať nálepky alebo meniť 2D objekty na trojrozmerné. Ovládanie Skicára 3D je jednoduché a intuitívne. Najskôr v hornej ponuke vyberte možnosť 3D objekty. Kliknutím na plochu objekt umiestnite a následne ho môžete prispôsobiť, zväčšiť, zmenšiť, posúvať a podobne. Potom sa v pravej ponuke posuňte nadol do zásobníka 3D náčrtov. Používateľské rozhranie Skicára 3D Ak chcete vytvoriť kocku, valec alebo iný 3D útvar, prejdite do ponuky 3D objektov a vyberte si z preddefinovanej ponuky. Zvoľte si 3D objekt, ktorý chcete použiť vo svojom projekte, potom naň kliknite a presuňte ho do pracovného priestoru. Keď sa váš 3D objekt vytvorí, zobrazí sa okolo neho pole s ponukou štyroch ovládacích nástrojov. Pomocou nich môžete otočiť uhol svojho objektu, nakloniť ho dozadu a dopredu, otáčať ním a presunúť ho dopredu a dozadu v priestore. Ak chcete upraviť hĺbku 3D tvaru, uchopte okraj poľa a potiahnutím ho priblížte alebo vzdiaľte. Vlastný objekt vytvoríte aktivovaním funkcie náčrtu. Myšou, perom alebo dotykom nakreslite v pracovnom priestore tvar. Spojte bodky a vytvoríte 3D náčrt, ktorému p ...

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať