Wearables pre zvieratá = SmartAnimal

0

Internet vecí mení starostlivosť o domácich miláčikov aj dobytok

V čoraz viac prepojenom svete, v ktorom komunikujú zariadenia už takmer bez rozdielov, je dôležité si uvedomiť, že digitalizácia sa nevyhne ani zvieratám. Či už sú to domáci miláčikovia, hospodárske zvieratá, alebo divoká zver, pre všetky už dnes existujú možnosti, ako sledovať ich polohu, skúmať ich správanie alebo vzdialene kontrolovať ich zdravotný stav a vývoj. Vďaka rýchlemu rozvoju špeciálnych sietí pre internet vecí sú smart technológie, senzory či cloudovo založené služby dostupné aj na Slovensku.

Domácich miláčikov už nestratíte

Psy a mačky sú žiadaní spoločníci ľudí už po stáročia. Strata zvieracích partnerov je zraňujúca pre každého chovateľa. Moderné technológie umožňujú zabrániť ich strate či zatúlaniu prostredníctvom sledovania ich polohy cez takzvané wearable zariadenia. Najčastejšie ide o zariadenia sledujúce pozíciu GPS, na základe ktorej možno nájsť strateného či zatúlaného miláčika.

Prostredníctvom senzorov sa takisto dá zabrániť zvieratám chovaným vnútri, aby opúšťali vytýčený priestor. Senzor na obojku vydá ultrazvukový alarm pri snahe prejsť do vonkajších priestorov. Takto sa už majitelia mačiek či psov nemusia obávať, že by ich miláčik ušiel.

To však nie je všetko. Pokročilejšie technológie zabudované do oblečenia dokážu zbierať údaje a analyzovať zdravotný stav. Aplikácia môže následne vyhodnotiť napríklad vysoký obsah cukru v krvi, tlak či zvýšený srdcový tep a včas upozorní majiteľa na problém. Algoritmy založené na strojovom učení dokážu vyhodnocovať aj pohybovú aktivitu psov a vizualizovať stav, keď pes chodí, behá, sedí, leží či spí. Vďaka zozbieraným dátam možno optimalizovať dĺžku vetrania a zistiť, kedy je najvhodnejší čas na prechádzku.

Nová éra hospodárskych zvierat

Nedávno medializovaný prípad ukradnutého stáda kráv by sa už nikdy nemusel zopakovať. Vďaka podobným sledovacím zariadeniam ako v prípade domácich zvierat sa dá veľmi jednoducho zabrániť takýmto krádežiam. Ak si teraz hovoríte, že odstránením zariadenia z dobytka je problém zlodejov vyriešený, mýlite sa. Odobratím zariadenia sa môže spustiť tichý alarm a zlodeji budú prichytení pri čine. Ukradnutie celého stáda je zároveň veľká ekonomická strata, ktorej sa vďaka technológiám internetu vecí dá pohodlne predchádzať. Pre zaujímavosť, na Slovensku žije približne 15-tisíc koní, 40-tisíc kôz, 370-tisíc oviec a pol milióna hovädzieho dobytka a ošípaných.

Samozrejmosťou by pri farmárskych zvieratách mala byť aj zdravotná kontrola. Prostredníctvom senzorov možno aj toto realizovať. Podľa Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo pri OSN je pre neustále sa zvyšujúcu svetovú populáciu nevyhnutné do roku 2050 zdvojnásobiť svetovú produkciu mäsa. To so sebou prináša zodpovednosť na plecia ľudí, aby sa o zvieratá starali lepšie a v ich produkcii využívali princípy precízneho farmárčenia. Zariadenia kontrolujúce stav dobytka dokážu hospodárov upozorňovať na neštandardné situácie. Vďaka špeciálnym obojkom pre kravy tak možno diaľkovo sledovať životné funkcie či polohu zvieraťa a na základe získaných dát vedieť, či zviera dostatočne pije, či sa zdržiava v tieni alebo sa pasie tak, ako je obvyklé. To sa dá zistiť prostredníctvom senzorov v obojku, ktoré kontrolujú polohu a vedia podľa sklonu hlavy zistiť, ako často má sklonenú hlavu, akú má teplotu či podľa sledovania polohy GPS vedieť nielen to, že kde sa nachádza, ale aj koľko pohybu vykonalo. Ak sa zviera hýbe málo, je zvýšená pravdepodobnosť, že je choré, prípadne ak má zvýšenú teplotu, môžeme predpokladať, že je krava teľná.

Osobitnú kategóriu v starostlivosti o hospodárske zvieratá tvoria včely. S cieľom zlepšovať životné podmienky včelích rojov vznikajú aj na Slovensku zariadenia, ktoré kontrolujú stav úľov, to znamená hmotnosť úľa, vonkajšiu teplotu, relatívnu vlhkosť vzduchu a atmosférický tlak. Vďaka týmto dátam možno minimalizovať zásahy do úľov, zvýšiť efektivitu, zlepšiť odhad stáčania medu alebo aj hlásiť poplach v prípade krádeží včelích obydlí.

Divoká zver pod kontrolou

Už nie sme v dobe, keď je nevyhnutné vykonávať výskum divokej zvery metódami zúčastneného pozorovania. Dnes sú vedci oveľa viac popredu a využívajú sofistikované systémy na výskum a zlepšovanie života zvierat. Podľa skupiny nemeckých, španielskych a amerických výskumníkov musia byť dominantnou technológiou na pripojenie senzorov na monitoring a vedecký výskum správania divokých zvierat bezdrôtové siete IoT so širokým pokrytím krajiny. Zariadenia umiestňované na zver majú byť ultraľahké a zároveň mať nízku spotrebu energie, aby vydržali roky na batériách. Dnešné technológie umožňujú zber, spracovanie či vizualizáciu dát. Vedci formou sledovania pohybu divokej zvery vykonávajú výskum ich migrácie a správania, vďaka ktorému následne inovujú starostlivosť a poskytujú im lepšie životné podmienky.

Vedci formou sledovania pohybu zvierat prostredníctvom senzorov už skúmali divoké kone, levy, zebry, divoké kačky alebo korytnačky. Využitie takýchto senzorov však nemusí prinášať úžitok iba vo vzdialených končinách. Vzdialeným sledovaním zdravotného stavu a polohy divých prasiat bolo možné predísť alebo aspoň minimalizovať ich chorobnosť na Morave, kde v minulom roku zúril prasací mor.

Príležitostí na využitie moderných technológií v starostlivosti o zvieratá, či už domáce, hospodárske, alebo divoké, sú stovky. V čoraz viac prepojenom svete tak už nebudú na internet pripojené iba počítače a telefóny, ale aj zvieratá. Prostredníctvom senzorov a sietí pre internet vecí budeme vedieť, čo by nám asi povedali zvieratá, keby vedeli rozprávať.

JURAJ TIMKO, SimpleCell Networks Slovakia

Všetky autorove články
SmartAnimal

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať