Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Advertisement

Význam predpisov, noriem a štandardov v oblasti bezpečnosti sa mení

0
Doba, v ktorej žijeme, je nesporne dynamická a pravdepodobne bude ešte oveľa dynamickejšia. Prináša nové bezpečnostné výzvy, na ktoré nie je súčasný bezpečnostný systém schopný reagovať. Bezpečnosť už nie je len záležitosť dodržiavania statických, fixných pravidiel, na ktoré sme si zvykli. Potrebujeme vôbec normy a pravidlá v oblasti bezpečnosti? Budeme ich dodržiavaním bezpeční? Kto nám zaručí bezpečnosť? Je to štát? V prvom rade je fakt, že väčšina rôznych noriem, predpisov a štandardov je založená na princípoch pochádzajúcich z minulých čias, keď bezpečnostná situácia a existujúce riziká boli relatívne stále a v zásade takmer nemenné. Ak sa menili, tak predvídateľným spôsobom. V dôsledku tejto situácie sme si vypracovali sofistikovaný systém rôznych noriem a predpisov, ktorých nesporným cieľom bolo zabezpečenie určitého štandardu bezpečnosti, čo sa aj čiastočne podarilo. Dnes, v časoch asymetrických hrozieb, kybernetických útokov a iných nových a čoraz komplexnejších rizík ovplyvňujúcich bezpečnosť, treba zmeniť prístup k tvorbe pravidiel a noriem. Zvykli sme si na pocit, že dodržiavaním pravidiel zabezpečíme potrebnú úroveň bezpečnosti. Podstatná vždy bola dôvera v ich správnosť. Tento vzťah však dostáva trhliny. Nerešpektovanie pravidiel a noriem sa stáva nebezpečnou tendenciou, ktorá ovplyvňuje celkový stav bezpečnosti. Ak ide o takú dynamickú oblasť ako bezpečnosť informačných systémov, je tento stav o to výraznejší. Ako však zladiť súčasnú dynamickosť bezpečného prostredia s rigoróznosťou existujúcich štandardov a noriem? V druhom rade je fakt, že ak kedysi štát, ako všeobecný garant bezpečnosti, dokázal zabezpečiť akú-takú úroveň bezpečnosti (na čo sa zotrvačnosťou aj spoliehame), v súčasnosti je to čoraz komplikovanejšie. V oblasti informačných technológií je to práve súkromný sektor, ktorý určuje, akým smerom sa bude vyvíjať bezpečnosť napr. v oblasti informačných systémov, mobilnej komunikácie, vývoja procesorov, ale aj v takej oblasti, ako je využ ...

Miroslav Brvnišťan

Všetky autorove články
predpisy

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať