SAMSUNG_112020 SAMSUNG_112020 SAMSUNG_112020 Advertisement

Vývoj reklamného trhu za prvý polrok 2012

0
Ako vyplýva z údajov monitoringu reklamných výdavkov, ktorý realizuje spoločnosť TNS Slovakia, došlo v prvej polovici tohto roka k celkovému nárastu reklamných výdavkov o 12 percent a dosiahol úroveň 451 mil. eur.

V porovnaní s prvou polovicou roka 2011 si najviac polepšili televízie, kde objem reklamy vzrástol o 17 percent. Najnižší nárast zaznamenal outdoor (2,8%) a pokles zaznamenali magazíny (-3,2%).

Vývoj rekl.výdavkov v 1.polovici 2012

Mediatyp

% zmena

TV

17%

RADIO

9%

KINA

4%

NOVINY

4%

OUTDOOR

3%

CASOPISY

-3%

TOTAL

12%

Najdrahším spotom prvej polovice tohto roka bol 60´ spot z kampane na Nissan Qashqai odvysielaný v utorok 7.februára o 19:53:20 počas Novín TV Joj. Podľa oficiálnych cenníkov stál tento spot 19 439 eur.

V prvom polroku odvysielali televízie takmer 2 170 hodín reklamy, čo predstavuje nárast o 5 percent. Rádiá odvysielali viac o 3 percentá a printové médiá obsadili inzerciou o 2 percentá menej inzertných strán ako vlani.

Mediatyp

Reklamný priestor

% zmena 2012 vs 2011

PRINT

25071 inz.strán

-2%

RADIO

975 hodín

3%

TV

2169 hodín

5%

Najviac komunikovanou komoditou v prvom polroku tohto roka boli osobné automobily, nasledovali ich supermarkety a ponuka postpaid gsm služieb mobilných operátorov. Na propagáciu 10 najviac komunikovaných segmentov minuli zadávatelia až 27 percent z celkového objemu výdavkov na reklamu v prvej polovici tohto roka.

Segment

výdavky v €

1

Osobné automobily

33 818 328 €

2

Supermarkety

14 426 177 €

3

Postpaid gsm služby

12 967 675 €

4

Politické strany

11 296 377 €

5

Spotrebiteľské úvery

10 825 901 €

6

Prepaid gsm služby

8 884 704 €

7

Hypotéky

8 624 601 €

8

Bežné a termínované účty

7 429 492 €

9

Lieky proti kašľu, chrípke a nachladnutiu

6 609 288 €

10

Oplátky, sušienky

6 455 519 €

TOP 10 zadávateľov investovalo do reklamy 22 percent celkových reklamných výdavkov. Najväčším zadávateľom reklamy bol Slovak Telekom, za ním nasledoval Orange. Toto poradie bolo rovnaké aj vlani. Unilever vytlačil z 3.pozície Henkel. Kým minulý rok boli v TOP 10 dve banky - Tatra banka a Slovenská sporiteľňa, tento rok sa medzi najväčších zadávateľov dostala ako jediná banková inštitúcia Poštová banka.

Zadávatel

výdavky v €

1

Slovak Telekom

20 721 248 €

2

Orange

15 095 322 €

3

Unilever

10 350 110 €

4

Henkel

9 906 035 €

5

Telefonica

8 386 766 €

6

Lidl

7 488 615 €

7

L'Oreal

6 866 205 €

8

Škoda

6 784 316 €

9

Nestlé

6 643 345 €

10

Poštová banka

5 909 215 €

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať