Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Advertisement

Vývoj aplikácií UWP pre Xbox One II.

0
V predošlej časti sme ukázali postup, ako si ­vytvoriť vývojársky účet a aktivovať vývojársky režim na hernej konzole Xbox One, aby ste mohli testovať svoje aplikácie. Výhodou hernej konzoly Xbox je vysoký grafický a výpočtový výkon, trochu obmedzená je kapacita pamäte, ktorú má aplikácia k dispozícii. Pre aplikáciu bežiacu na popredí je limit 1 GB, pre aplikáciu na pozadí je to 128 MB. Aplikácia, ktorá tieto limity prekročí, bude násilne ukončená s príslušnou chybou. Vytvorenie projektu aplikácie Postup vytvorenia projektu aplikácie vo vývojovom prostredí Visual Studio 2015 je rovnaký ako pre aplikácie UWP určené pre iné hardvérové platformy, teda desktop, tablet, prípadne smartfón s Windows 10. Vytvorte nový projekt typu Blank App. Šablónu nájdete v zložke Windows, vnorenej zložke  Universal. Podľa svojich preferencií si môžete vybrať buď tandem programovacieho jazyka  C# a návrhového jazyka XAML, alebo C++, prípadne HTML/JavaScript. Po vytvorení projektu sa zobrazí návrhové zobrazenie používateľského rozhrania aplikácie. Odpo­rúčame prepnúť náhľad do módu 42 palcov a rozlíšenia 1920 × 1080 s aplikáciou mierky 150 percent. Nebudeme riešiť, čo aplikácia robí, odporúčame začať jednoduchou hrou, princípy vývoja sú rovnaké ako pri  aplikáciách UWP pre iné hardvérové platformy. Zameriame sa na odlišnosti hernej konzoly  Xbox One z pohľadu vý­vojára. Týkajú sa hlavne filozofie ovládania a zobrazovania. Prispôsobenie aplikácie možnostiam Xbox One Zabudnite na myš Pri návrhu používateľského rozhrania aplikácie musíte úplne zabudnúť na myš, klávesnicu a dotykovú obrazovku a sústrediť sa na to, čo má používateľ po vybalení Xbox One zo škatule k dispozícii. Pri prvom povrchnom pohľade iba ovládač typu gamepad, netreba však zabúdať na snímanie pohybu osôb pred konzolou pomocou Kinectu. Podpora ovládania cez Kinect je pre aplikáciu veľká pridaná hodnota. Možno namietnete, že Xbox One predsa ovládanie pomocou myši podporuje. Máte pravdu, ale koľko používateľov hernej konz ... Zobrazit Galériu

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články
Xbox One UWP

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať