Využitie technológie blockchainu v kozmickom priemysle

0
Stojíme na pokraji nových vesmírnych pretekov. Už nie sú poháňané studenou vojnou medzi mocnosťami, ale konkurenciou medzi súkromnými spoločnosťami. Je to neuveriteľne fascinujúca a extrémne dôležitá vec, od ktorej závisí budúcnosť našej spoločnosti, civilizácie a planéty. V dnešnej dobe, keď je  nám vesmír čoraz bližší a otvorenejší aj vďaka úsiliu súkromných spoločností, vynára sa otázka, akú možnosť majú malé firmy a začínajúce projekty bez miliardových rozpočtov zapojiť sa do nových vesmírnych pretekov. Príchod internetu, ako možnosti okamžitého zdieľania a šírenia informácií v reálnom čase a skupinovej spolupráce na konkrétnych úlohách bez geografického obmedzenia, poskytuje jedinečnú príležitosť podieľať sa na budúcich objavoch našej doby. Rozšírenie dokumentu s názvom Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System je toho príkladom. Autor Marshall T. Savage vo svojej knihe Miléniový projekt: Kolonizácia galaxie v ôsmich jednoduchých krokoch (1992 – 1994) predstavil víziu spolupráce vo forme ľudského lasera, čo sú „ľudia pôsobiaci v synchrónnej harmónii, vytvárajúci koherentný lúč zámeru“. A práve takýto „ľudský laser“ spôsobil rozšírenie technológie blockchainu, ktorá nám umožní vstup do ďalšej fázy vývoja našej civilizácie. Využitie podobného konceptu ľudského lasera v prípade vedy a techniky a aplikovanie princípov decentralizácie spolu s novými kryptoekonomickými modelmi umožní participovať na nových vesmírnych pretekoch talentom a zaujímavým projektom globálne, bez ohľadu na národnosť či bez konfliktu záujmov. Kombinácia potenciálu technológie, ako je blockchain, s aktuálnymi vedeckými zdrojmi môže inšpirovať viac ľudí na to, aby sa zapojili svojím dielom do spoločného úsilia dobývania vesmíru. Vďaka implementácii princípov decentralizácie môžeme využiť v rámci novovznikajúcich výskumných alebo komerčných projektov dynamiku kryptoekonomiky a private fundingu na urýchlenie rozvoja skúmania vesmíru. Tri výzvy, pred ktorými stojíme: Využiť vesmír na vzni ... Zobrazit Galériu

Ondrej Sarnecký

Všetky autorove články
Blockchain