Vyučovanie prostredníctvom virtuálnej reality prinieslo pozitívne skúsenosti

Tlačové správy
0

Skúsenosti s výučbou prostredníctvom VR majú prvé dve stredné zdravotnícke školy. Samsung plánuje podporiť aj ďalšie.

Spoločnosť Samsung Electronics Czech and Slovak v závere školského roka 2017/2018 zrealizovala prieskum medzi študentmi a pedagógmi Strednej zdravotníckej školy na Strečnianskej ulici v Bratislave a Strednej zdravotníckej školy v Michalovciach, ktorí mali možnosť využívať virtuálnu realitu (VR) a aplikáciu Virtuálna anatomická učebňa (VAU) vývojárov z Virtual Medicine pri výučbe predmetu Anatómia. Cieľom prieskumu bolo zistiť spokojnosť študentov, ale aj ich pedagógov, s takouto formou výučby a prínos v spôsobe vzdelávania prostredníctvom VR.

„Projekt virtuálnych učební sme podporili už v roku 2016 na Univerzite Komenského na Lekárskej fakulte. Koncept sa stal atraktívnym hneď po spustení, preto sme sa rozhodli vyskúšať to aj v nižších ročníkoch a implementovať skúšobnú výučbu aj na stredných zdravotníckych školách,“ uviedla Zuzana Mravík Zelenická, manažérka spoločensky zodpovedných aktivít firmy Samsung Electronics Czech and Slovak.

Potenciál aj v iných predmetoch
Podľa vyše 94 % opýtaných študentov sa zmenil ich postoj k VR v školstve v pozitívnom zmysle, resp. sa ich postoj nezmenil a podľa nich má VR svoje uplatnenie aj na školách a preto by odporučili výuku s pomocou VR aj ďalším študentom. Až 82,4 % študentov sa vyjadrilo, že anatómia sa im učí ľahšie s VR a vedia si lepšie predstaviť jednotlivé orgány, resp. im určitým spôsobom zjednodušila učenie anatómie. Preto by až 65,9 % privítalo VR aj pri ďalších predmetoch a 25,9 % chce s VR pokračovať najmä pri predmete anatómia. Len 10,6 % uviedlo, že ich VR nijak neovplyvnilo v tom, ako sa im učí anatómia. Študenti by ocenili zavedenie výučbu prostredníctvom VR aj do predmetov ako sú Fyzikálna terapia, Masáže či Patológia.

23,8 % študentov využívalo VR vo výuke na každej hodine a 31 % zhruba raz za týždeň. Skúsenosti s VR sú u väčšiny študentov veľmi pozitívne. Najväčší prínos vidia v možnosti vidieť zblízka jednotlivé časti tela, orgány, jednotlivé svaly, ako aj systémy, čím sa im lepšie zapamätajú informácie o nich. VR im podľa ich názoru zlepšila predstavivosť, pretože si môžu všetko hneď pozrieť.

Pohľad pedagógov
Podobne na otázky odpovedali aj pedagógovia, pre ktorých je vyučovanie prostredníctvom VR výbornou pomôckou a učí sa im s ňou ľahšie. Podľa 60 % pedagógov VR určite patrí do vyučovania a pre zvyšných 40 % taktiež, ale len za určitých podmienok. Pre 80 % z nich je občas náročné vyučovať predmet Anatómia klasickým spôsobom, najmä z dôvodu chýbajúcich demonštračných pomôcok. Vo svojich odpovediach sa priznali, že si musia vopred premyslieť, do ktorej časti vyučovacej hodiny a akým spôsobom zaradia VR. Príprava na takúto hodinu im zaberie približne 2 hodiny navyše. Všetci pedagógovia však potvrdili, že u nich prevládajú pozitíva po zavedení VR do výučby – najmä lepšie študijné výsledky. Zároveň si vedia predstaviť zavedenie VR aj v iných predmetoch.

„Slovensko sme si zvolili za miesto pilotného spustenia virtuálnych učební a tento koncept sa nám osvedčil. Preto začiatkom októbra otvárame aj dve nové učebne v Českej republike – v Mladej Boleslavy a Šumperku, a ďalšiu plánujeme na Slovensku,“ doplnila Zelenická.

Školy, ktoré sa zapoja do súťaže o vytvorenie virtuálnej učebne na Slovensku, ktorá sa spustí v najbližšom čase, a budú vybrané komisiou, dostanú ako dar kompletné technologické vybavenie – 65-palcovú interaktívnu obrazovku (LH65QBHRTBC/EN), 16 setov Samsung  Gear VR  s ovládačom (SM-R325NZVAORX), so smartfónmi Samsung Galaxy S8 a aplikáciou VAU pre stredné školy.

OMNIPUBLIC CONSULTING a.s.

Všetky autorove články
vyucovanie ziak virtualna realita skola student

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať