Vytvárame webové stránky / 7. časť

Archív NXT
0
JavaScript používa tzv. DOM. Ide oDocument Model Object. Vjednoduchosti povedané, sú to objekty usporiadané do presne definovanej štruktúry, samozrejme, smožnosťou vytvárania nových objektov. Princíp je veľmi podobný tomu, aký je použitý či už vobjektovo orientovanom Pascale, alebo C++, prípadne v iných programovacích jazykoch. Tak ako viných prípadoch aj tu majú objekty svoje vlastnosti čiže metódy. Vpredošlej časti sme vám už niektoré ukázali, napríklad document.write. Aby ste mohli sobjektmi pracovať anebolo ich treba definovať, JS má mnoho objektov aich metód vo svojom základe. Jednak na matematické operácie, prácu spremennými, poľami, reťazcami alebo napríklad na využívanie pokročilých matematických funkcií akonštánt. Samozrejme, nechýbajú ani metódy na prácu soknami aformulármi.Netreba vždy uvádzať úplnú štruktúru objektu. Preto ani zápis do stránky nie je nevyhnutné uvádzať vtvare window.document.write.Práca soknami Nové okno otvorené zwebového prehliadača so špecifikovanou výškou a šírkouNa webe sa dennodenne stretávate svyskakujúcimi oknami, ktoré si počas existencie internetu získali postavenie nevyžiadaných ačasto reklamných prvkov. Nie je vhodné po načítaní stránky otvoriť niekoľko okien ahneď ich aj maximalizovať. Sú však prípady, keď sa okná zídu – či už v podobe pomoci pre danú stránku (ak tvoríte nejakú interaktívnu), alebo inej formy informácie.Okno môžete otvoriť prostredníctvom jednoduchého zápisu:window.open("http://www.pcrevue.sk","nove","width=300,height=300,menubar=no");Ako si môžete všimnúť, vdefinovaní vlastnosti je niekoľko parametrov oddelených čiarkami. Ak necháte prvý parameter sprázdnymi úvodzovkami, otvorí sa okno bez zobrazenia stránky. Vnašom príklade sme definovali šírku avýšku okna azakázali sme zobrazenie lišty nástrojov. Existujú ďalšie parametre, ktorých výsledkom je boolovská hodnota, teda áno/nie, samozrejme, vzápise yes/no. Pridať môžete aj tieto parametre:toolbar – zobrazenie hlavného panela nástrojovmenubar – zobrazen ...

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať