Vytvárame webové stránky / 10. časť

Archív PCR
0
Keď už máme stránku na webe alebo nahodenú na virtuálnom serveri (napríklad Web Matrixe), je na nej ešte stále čo dolaďovať, kým bude uvoľnená do plnej prevádzky. VzhľadTémam sme sa venovali už vpredchádzajúcej časti, no teraz pôjdeme viac do detailov. Vmenu Vzhľad – Témy sa zobrazia všetky dostupné témy. Teda aj tie, ktoré ste nainštalovali, ale zatiaľ nepoužili. Všetky zmeny sa ukladajú, takže aj po zmene témy ajej aplikovaní neskôr budú nastavenia opäť použité. Pri aktívnej šablóne je viac položiek na úpravu. Najprv je vhodné upraviť záhlavie. Štandardne drvivá väčšina znich obsahuje obrázok. Vopise sa uvádza aj minimálny vhodný rozmer. Pri použití iného sa obrázok prispôsobí veľkosti, čo ho deformuje. Odporúčame teda použiť predvolenú veľkosť alebo jej násobky, aby po zmenšení nedošlo kpomerovej deformácii. Náhľad aktívnej šablóny aj sinformáciou onovej verziiTakisto sa dá doplniť hlavný nadpis apodtext. Často sa toto však rieši tak, že sa nadpis vynechá aautor ho zakomponuje priamo do vlastného obrázka. Takisto funguje opačný proces, textová hlavička sa dá ponechať aodstráni sa obrázok. Zmena nadpisu sa robí včasti Vzhľad – Prispôsobiť. Hneď prvá sekcia Názov stránky & slogan slúži na túto zmenu. Vyberať sa dá aj vlastná farba pozadia, prípadne obrázok, ak máte vybraný vzor na pozadie. Posledná možnosť snázvom Statická Úvodná stránka hrá dôležitú úlohu pri dizajne aladení webu. Keďže WordPress už nie je prevažne len pre bloggerov, máte možnosť voľby dynamickej astatickej stránky. Vpravom sa hneď zobrazí aj náhľad aktuálnych nastavení. Prvý variant bude na stránku umiestňovať články, tak ako ich budete pridávať do systému. Druhý variant ponechá navýber, ktorá stránka má byť aktívna ako titulná aktorá bude vo forme strany článkov.Editor CSSNa pokročilé úpravy je tu samostatný editor kódu CSS alebo súborov PHP (Vzhľad – Editor). Ako prvý sa načíta súbor style.css obsahujúci definície vizuálnej podoby stránok. Všetky vykonané zmeny sa uložia vsúbore na s ...

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať