Vysokorýchlostné atramentové multifunkčné tlačiarne spoločnosti Epson s hlavou typu linehead majú certifikáciu zabezpečenia IT

Tlačové správy
0

Spoločnosť Seiko Epson Corporation (TSE: 6724, „Epson“) získala certifikáciu ISO/IEC 15408 za súlad s normou IEEE Std. 2600.2™-2009*[1] pre vysokorýchlostné multifunkčné tlačiarne WorkForce Enterprise s hlavou typu linehead, a to vrátane modelov WF-C20590, WF-C20590a, WF-C17590 a WF-C17590a.

Medzinárodná norma IEEE Std. 2600.2™-2009 určuje kritériá na zabezpečenie informácií pre vysokorýchlostné multifunkčné tlačiarne (MFP). Zabezpečenie tlačiarní MFP je možné komplexne posilniť zaobstaraním bezpečnostných funkcií, ktoré sú v súlade s požiadavkami normy. Patrí medzi ne identifikácia a autentifikácia používateľov, kontrola prístupu, prepis dát, ochrana siete, správa zabezpečenia, vlastné testovanie a protokoly auditu.

Norma ISO/IEC 15408, nazývaná tiež Common Criteria (CC, Spoločné kritériá), je medzinárodná norma pre nezávislé a objektívne hodnotenie bezpečnostných opatrení IT produktov a systémov s cieľom zaručiť, aby boli tieto opatrenia riadne navrhnuté a implementované.

Spoločnosť Epson sa zaviazala poskytovať svojim zákazníkom výrobky, ktoré ponúkajú robustné zabezpečenie informácií spoločne s bezkonkurenčným výkonom a použiteľnosťou.


*[1] Profil ochrany schválený vládou USA – Profil ochrany vlády USA pre zariadenia, tvoriace výtlačky, verzia 1.0 (IEEE Std. 2600.2™-2009)
*2 Tieto výrobky boli vyhodnotené a certifikované v súlade s japonskou schémou hodnotenia a certifikácie zabezpečenia informačných technológií (Japan Information Technology Security Evaluation and Certification Scheme, JISEC). Certifikácia nepredstavuje záruku, že výrobky sú absolútne nezraniteľné. Certifikácia tiež neznamená, že výrobky sú vybavené všetkými potrebnými bezpečnostnými funkciami v každom prevádzkovom prostredí.

 

 

PRime time

Všetky autorove články
epson tech tlač technológie bezpečnosť ochrana IT

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať