Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Advertisement

Výsledky súťaže EY Cyber Security Trophy - rozhovor s víťazom

Bezpečnosť
0

Absolútnym víťazom súťaže EY Cyber Security Trophy sa stal Milan Kyselica. Víťaz okrem prestížneho titulu získal aj príležitosť účasti na významnej svetovej konferencii venujúcej sa kybernetickej bezpečnosti.

Rozhovor s víťazom súťažeCieľom súťaže je ocenenie spoločností, profesionálov a budúcich talentov pôsobiacich v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti a etického hackingu na Slovensku. Hrozba kybernetických útokov, pri ktorých dochádza k úniku mimoriadne citlivých dát, je každým rokom čoraz vyššia. Jednou z efektívnych ciest, ako chrániť informačné systémy v organizácii, je riadenie kybernetickej bezpečnosti a dohľad nad jej výkonnosťou prostredníctvom vyspelých a neustále zdokonaľujúcich sa interných zložiek tohto komplexu, no zároveň sa čoraz častejšie v súvislosti s testom kybernetickej „ohňovzdornosti“ skloňuje pojem etického hackingu. Spoločnosť EY chce poukázať na ich dôležitú úlohu prostredníctvom unikátnej súťaže EY Cyber Security Trophy.

 „Prostredníctvom EY Cyber Security Trophy sa v EY snažíme poukázať na dôležitosť kybernetickej bezpečnosti, ochrany citlivých údajov a čoraz viac skloňovaného etického hackingu. Ide o jednu z kľúčových tém súčasnej doby, čo potvrdzuje aj každoročný globálny prieskum informačnej bezpečnosti (Global Information Security Survey) spoločnosti EY,“ uviedol Matej Bošňák, ktorý je zároveň vedúci partner spoločnosti EY na Slovensku. 

Skutočnosť, že kybernetická a informačná bezpečnosť je jednou z kľúčových tém súčasnej modernej digitálnej doby, je nespochybniteľný fakt, čo potvrdzuje aj každoročný globálny prieskum informačnej bezpečnosti (Global Information Security Survey) spoločnosti EY. 

Kategórie súťaže:

1. EY ESO Chief Information Security Officer

Kategória, v rámci ktorej je vyhlásený Chief Information Officer (CISO) roka, jednotlivec pôsobiaci v organizácii. Posudzované parametre zahŕňajú porozumenie podnikateľského sektora z pohľadu kybernetickej bezpečnosti a súvisiacich špecifických kybernetických hrozieb, šírku a prepracovanosť celkovej bezpečnostnej stratégie v organizácii, ako aj zladenie s kultúrou spoločnosti a aktívny prístup k výchove používateľov. Víťaz získa odmenu v hodnote 2.000 EUR.

2. EY ESO DNA Born Ethical Hacker

V rámci kategórie sa hodnotí celkový prístup k etickému hackingu zo strany nominovaného (fundamentálny prístup, príbeh, kultúra, odbornosť, zanietenie pre vec). Medzi posudzované esenciálne zručnosti patria počítačové zručnosti, sieťové zručnosti, znalosť operačných systémov (Windows, Linux), bezpečnostné koncepty a technológie (PKI, IDS, IPS, SSL) a scriptovacích jazykov (Powershell, Bash, Perl, JavaScript). Víťaz získa odmenu v hodnote 2.000 EUR.

3. EY ESO Cyber Security Space Innovation

V kategórii sa posudzujúinovatívne projekty v oblasti kybernetickej bezpečnosti (jednotlivci, spoločnosti). Posudzované je aj využívanie disruptívnych technológií zahŕňajúce AI, robotic process a automation a snaha o ich aplikovanie v reálnom prostredí. Víťaz získa odmenu v hodnote 2.000 EUR.

4. EY ESO Cyber Security Future Promise

V rámci kategórie sa posudzujú mladé talenty venujúce sa kybernetickej bezpečnosti (študenti, začínajúci jednotlivci, začínajúce firmy). V rámci špeciálnej ceny sú posudzované všetky zručnosti uvedené v hlavných kategóriách. Víťaz získa odmenu v hodnote 1.000 EUR a stáž v spoločnosti EY.

Hlavnou cenou je účasť na niektorej prestížnej svetovej konferencii venujúcej sa kybernetickej bezpečnosti v sprievode experta EY.

Milan Kyselica, ktorý získal hlavnú trofej aktuálneho ročníka EY Cyber Security Trophy sa zároveň spolu s expertom EY zúčastní na renomovanej svetovej konferencii venujúcej sa kybernetickej bezpečnosti.  V kategórii EY ESO Chief Information Security Officer sa stal CISO roka Rastislav Klč, pôsobiaci v spoločnosti I.S.D.D. plus, s.r.o. V kategórii ESO DNA Born Ethical Hacker, v rámci ktorej sa hodnotil celkový prístup k etickému hackingu, vyhral Tomáš Ležovič. V kategórii EY ESO Cyber Space Innovation zvíťazila spoločnosť GreyCortex s.r.o. V tejto kategórii odborná porota posudzovala inovatívne projekty v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Titul EY ESO Future Promise, udelila spoločnosť EY Milanovi Kyselicovi, ktorý získal aj možnosť stráviť čas s odborníkmi EY na oddelení kybernetickej bezpečnosti v rámci odbornej stáže. Táto kategória hodnotí práve mladé talenty s veľkým potenciálom venujúce sa kybernetickej bezpečnosti. 

„Ocenili sme špičkových profesionálov z oblasti kybernetickej bezpečnosti a etického hackingu, ktorí dohliadajú na ochranu mimoriadne citlivých údajov ľudí i spoločností. Sme nesmierne hrdí, že sme už po druhýkrát odovzdali trofeje a potvrdili tradíciu tejto jedinečnej súťaže,“ povedal Peter Borák, partner pre poradenstvo v oblasti kybernetickej bezpečnosti spoločnosti EY na Slovensku a predseda poroty súťaže EY Cyber Security Trophy.

O víťazoch rozhoduje odborná porota zložená z odborníkov v oblasti IT a akademickej obce:

Peter Borák, predseda poroty a partner pre poradenstvo v oblasti kybernetickej bezpečnosti spoločnosti EY na Slovensku; Martin Orem, víťaz prvého ročníka súťaže, Binary House; Jozef Klein, predseda predstavenstva Asseco Central Europe a Ladislav Hudec, docent Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

 

 

Zobrazit Galériu

Luboslav Lacko

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať