Výrazne účinnejší slovenský kolektor

0
 V rámci nepretržitého hľadania efektívnejších obnoviteľných zdrojov prebieha aj vývoj v oblasti slnečných kolektorov. Slnečné kolektory predstavujú perspektívny spôsob využitia slnečnej energie, momentálne však zápasia s nízkou efektivitou. Súvisí to predovšetkým s ich konštrukciou a materiálmi použitými na výrobu absorbéra, plochy na zachytávanie slnečnej energie. Keďže absorbér zabezpečuje prenos tepla na teplonosné médium, je skonštruovaný z dobre vodivého plechu a z kvalitnej selektívnej konverznej vrstvy. Jej kvalita je založená na tom, ako dobre dokáže absorbovať slnečné teplo pri jeho minimálnom spätnom vyžarovaní. Súčasné bežne používané nízkoteplotné slnečné kolektory s pracovnou teplotou média 80 až 100 °C nemožno pre nízku prevádzkovú teplotu okrem ohrevu vody v domácnostiach využívať v priemyselných oblastiach, napr. v potravinárskych a chemických technológiách, v oblasti zdrojov energie pre klimatizačné zariadenia, pri odsoľovaní morskej, prípadne destilácii znečistenej vody a pod. Tieto kolektory majú účinnosť max. 5 až 10 %, čo je naozaj málo. V priemysle sa v rôznych technologických procesoch využíva horúca para, ktorá sa získava najmä spaľovaním fosílnych palív, a to aj napriek tomu, že slnečná energia umožňuje zabezpečiť dostatok energie na výrobu pary ako pracovného média. Na využitie slnečnej energie v priemyselných odvetviach a s tým spojený vývoj pary by stačilo zvýšiť prevádzkovú teplotu súčasného slnečného kolektora z 80 až 100 °C na približne 150 až 200 °C, ale pri zachovaní účinnosti kolektora na úrovni 40 – 50 %. Dosiahol by sa tým zásadný prielom v nasadení a využívaní slnečných kolektorov. Zatiaľ nemajú vo svete ekvivalent. Tímu pracovníkov Ústavu materiálu a mechaniky strojov SAV sa podarilo nájsť vhodný typ materiálu na výrobu absorbéra na báze hliníkových práškov, ktorý vydrží plánované prevádzkové teploty. Nový typ kolektora tak plne zodpovedá svetovému trendu zameranému na znižovanie spotreby fosílnych palív a efektívne používa ... Zobrazit Galériu

Martin Nosko, Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV

Všetky autorove články
Slovensko kolektory

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať