SAMSUNG_06202 Z SAMSUNG_06202 Z SAMSUNG_06202 Z Advertisement

Výletné lode jedinej spoločnosti produkujú 10-krát viac znečisťujúcich látok ako všetky autá v Európe

0

Spoločnosť Carnival Corporation, najväčší svetový prevádzkovateľ luxusných výletných lodí, vyprodukovala pri európskom pobreží v roku 2017 takmer 10-krát viac oxidov síry (SOX) ako všetkých 260 miliónov európskych automobilov. Druhá najväčšia spoločnosť Royal Caribbean Cruises prekonala európsky vozidlový park štvornásobne. Ide predovšetkým o emisie sulfátových (SO4) aerosólov, ktoré znamenajú riziko pre ľudské zdravie a prispievajú k okysľovaniu suchozemského a vodného prostredia.

Uvádza sa to v novej analýze Transport & Environment. Z európskych krajín sú najviac vystavené znečisťovaniu ovzdušia emisiami SOX Španielsko, Taliansko a Grécko, tesne nasledované Francúzskom a Nórskom. Z miest sú na tom najhoršie Barcelona, ​​Palma de Mallorca a Benátky.

Je to tak jednak preto, že ide o významné turistické destinácie, ale aj preto, lebo majú menej prísne normy, umožňujúce výletným lodiam spaľovať najšpinavšie palivo s najvyšším obsahom síry. Emisie oxidov dusíka (NOX) z výletných lodí v Európe tiež výrazne ovplyvňujú niektoré mestá. Tie zodpovedajú približne 15 % oxidov dusíka emitovaných európskymi osobnými autami za rok.

Napríklad v Marseille v roku 2017 vyprodukovalo 57 výletných lodí toľko NOX ako jedna štvrtina osobných automobilov jazdiacich v meste. Správa odporúča sprísniť európske normy a rozšíriť aj na ostatné európske moria oblasti kontroly emisií, ktoré sú v súčasnosti zavedené len v Severnom a Baltskom mori a v Lamanšskom prielive.

Zdroj: transportenvironment.org.

Redakcia

Všetky autorove články
eko ekologia doprava emisie lod

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať