Výhody systémov na FLEET MANAGEMENT

0
Fleet management nie je obmedzený iba na sledovanie vozidiel, ale na všetky aktivity súvisiace s prevádzkou a správou celého firemného vozidlového parku vrátane ľudí, ktorí sa podieľajú na prevádzke a údržbe vozidiel. V prípade vodičov je to správa informácií o vodičských preukazoch či atestáciách. Takisto výber a nákup vozidiel vrátane financovania, poistenia, likvidácie prípadných škôd, používanie vozidiel zamestnancami na súkromné účely, odpredaj či vyradenie starších vozidiel. Sledovanie vozidiel Aby bolo možné sledovať plnenie dopravných úloh a efektivitu využitia vozidiel, treba mať neustále k dispozícii operatívny prehľad o ich polohe, stave, prípadne o činnosti, ktorú vykonávajú niektoré špecializované vozidlá. Každé sledované vozidlo je vybavené zariadením umožňujúcim zisťovanie polohy podľa navigácie. Súčasťou zariadenia je aj SIM karta na online prenos údajov do centra na servery poskytovateľa služby. Monitorovacie zariadenie je vo vozidle ukryté, takže aj keď „profesionálni“ zlodeji vedia, ako nájsť jednotku, trvá im to v priemere 30 minút. Klient môže získané dáta prehliadať vo vizualizovanej podobe na portáli poskytovateľa služby, cez mobilnú aplikáciu, prípadne môže tieto informácie importovať do svojho informačného systému a tam ich následne spracúvať a analyzovať. Portály poskytovateľov služby na monitorovanie vozidiel majú široké spektrum funkcií a reportov vrátane knihy jázd, sledovania spotreby, zobrazovania aktuálnej pozície monitorovaných vozidiel na mape a podobne, a to nielen na evidenciu a vykazovanie, ale aj na účely logistiky. Pri nákladných či dodávkových automobiloch prevážajúcich rýchlo sa kaziaci tovar možno sledovať teplotu v nadstavbe či nákladovom priestore. Systém fleet managementu rieši aj problematiku zdieľania vozidiel a s tým súvisiacich procesov, ako je rezervovanie vozidla a schvaľovanie cesty nadriadeným. Zamestnanec plánujúci služobnú cestu si objedná vozidlo, pričom zadá základné údaje, teda čas, na ktorý vozidlo potre ...

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články
fleet MANAGEMENT

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať