Výdavky za internet vecí na Slovensku v roku 2019 presiahnu pol miliardy dolárov

Prieskumy trhu
0

Internet vecí (Internet of Things, IoT) pokračuje na Slovensku v strmom raste, a to vďaka tomu, že poskytovatelia ICT aj podniky začínajú využívať nové príležitosti, ktoré tento trh predstavuje. Podľa najnovšieho prieskumu International Data Corporation (IDC) sa trh internetu vecí na Slovensku počas piatich rokov viac ako zdvojnásobí, keď vzrastie z 256 miliónov dolárov (236 mil. eur) v roku 2015 na 531 miliónov dolárov (490 mil. eur) v roku 2019 so zloženou ročnou mierou rastu (CAGR) 19,4 %.

Trh internetu vecí sa skladá z mnohých rôznych prípadov využitia, pričom každý z nich je poháňaný vlastnou dynamikou rastu. Najrozsiahlejší spôsob využitia IoT na Slovensku bude monitorovanie nákladnej dopravy s výdavkami vo výške 63 miliónov dolárov (58 mil. eur) v roku 2019. Medzi ďalšie najvýznamnejšie sektory využívajúce IoT na Slovensku budú patriť energetika (smart grid & smart metering), priemysel (prevádzka výrobných podnikov, správa a údržba výrobných zariadení) a domácnosti (monitoring a zabezpečenie domácností).

Zároveň však mnoho ďalších prípadov využitia internetu vecí neustále vzniká a rozvíja sa. IDC predpovedá, že najväčšie tempo rastu zaznamenajú inteligentné budovy, ktoré budú do roku 2019 dosahovať zloženú ročnú mieru rastu (CAGR) 67 %. Medzi ďalšie najrýchlejšie rastúce prípady využitia internetu vecí na Slovensku budú patriť tzv. inteligentné automobily (connected vehicles), zariadenie na podporu zdravia (personal wellness) a aj rôzne aplikácie pre maloobchod.

„V roku 2016 zaznamená trh internetu vecí na Slovensku medziročne dvojciferný rast a vytvorí širokú škálu veľmi zaujímavých príležitostí nielen pre trh ICT, ale aj naprieč ďalšími odborovo špecifickými technologickými sektormi," povedal Milan Kálal, programový manažér IoT, IDC CEMA. „Transformácia podnikov, verejného sektora a domácností prostredníctvom internetu vecí je len začiatok, ale už teraz sú tu početné veľké obchodné príležitosti. Spoločnosti pôsobiace na tomto trhu by si však mali byť vedomé, že miera adopcie internetu vecí nebude ani zďaleka vo všetkých sektoroch rovnaká. Odvetvia, ktoré už porozumeli prínosu internetu vecí, uháňajú vpred, zatiaľ čo ostatné zostávajú pozadu, často zviazané regulačnými prekážkami, odporom súčasných lídrov trhu alebo len v dôsledku nezrelých technologických riešení. Každopádne pre všetky sektory IoT prináša zaujímavú príležitosť."

Takmer 1,3 bilióna dolárov v roku 2019

Predpoveď pre trh internetu vecí na Slovensku vychádza z nedávno publikovaného prieskumu IDC s názvom Celosvetový sprievodca výdavkami za internet vecí. Tento sprievodca výdavkami poskytuje pohľad na horizontálne technologické členenie (hardvér, softvér, IT služby a konektivitu), ako i vertikálny pohľad podľa ekonomických sektorov a spôsobov využitia, ktoré IDC na trhu internetu vecí monitoruje a predpovedá. Aktuálne zahŕňa projekciu príjmov z národnej i technologickej perspektívy pre 51 krajín naprieč všetkými kontinentmi. Zameriava sa na 40 najrýchlejšie rastúcich spôsobov využitia internetu vecí v 11 hlavných sektoroch ekonomiky, napr. v priemysle, doprave, energetike, zdravotníctve, maloobchode či štátnej správe, a zahŕňa aj odhad rastu trhu internetu vecí podľa jednotlivých technologických komponentov.

IDC definuje internet vecí ako sieť zloženú zo sietí jednoznačne identifikovateľných koncových zariadení (alebo „vecí"), komunikujúcich bez ľudskej interakcie s využitím konektivity IP. IDC považuje ekosystém internetu vecí za komplexný mix technológií vrátane (ale nielen) modulov a senzorov, platforiem pre internet vecí, dátových úložísk, serverov, zabezpečenia, analytického softvéru, IT služieb a konektivity. Kľúčová vlastnosť podľa definície IDC je autonómna konektivita. V tejto chvíli IDC do trhu internetu vecí nezahŕňa inteligentné telefóny, tablety ani počítače.

„Trh internetu vecí na Slovensku rastie, tak ako to vidíme naprieč celým európskym regiónom aj po celom svete. Prináša dôležité technologické inovácie, umožňuje vývoj nových obchodných procesov a posúva digitálne transformáciu ďalej, než bolo doteraz možné," povedal John Gole, riaditeľ výskumu telekomunikácií IDC CEMA. „IDC predpovedá, že trh internetu vecí dosiahne celosvetovo v roku 2019 hodnotu 1,3 bilióna dolárov, čo znamená, že internet vecí je nesporne enormná globálna príležitosť. Tak ako organizácie začínajú pripájať hmotný majetok k digitálnej infraštruktúre, môžu sledovať vývoj a reagovať naň rýchlejšie, zvyšovať tak svoju efektivitu a nachádzať nové príležitosti rýchlosťou, ktorá bola pre predchádzajúcu generáciu úplne nepredstaviteľná."

Pridať komentár