Všetko, čo potrebujete vedieť o blockchainových inteligentných zmluvách

0

Táto funkcia je obzvlášť užitočná, pretože znižuje šancu konfliktu medzi účastníkmi na minimum. Hoci je technológia blockchainu stále v plienkach a na jej ceste je veľa nezodpovedaných otázok, jej vlastnosti ako nemennosť či transparentnosť vrátane už spomenutej ­decentralizácie otvárajú nové možnosti a zefektívňujú a zabezpečujú fungovanie v prostrediach, kde si strany medzi sebou prirodzene nedôverujú. Najčastejší príklad sú finančné transakcie, v ktorých rolu „sprostredkovateľa dôvery“ zabezpečovala po stáročia banka či iná inštitúcia.

V súčasnosti sú BSC (Blockchain Smart Contracts) najvyužívanejšia aplikácia blockchainovej technológie v súkromnom sektore. Koncept inteligentných zmlúv (smart contract) však poznáme už od roku 1994, keď ho predstavil kryptograf Nick Szabo. Prišiel k záveru, že akákoľvek decentralizovaná databáza alebo ledger (vo voľnom preklade účtovná kniha) sa môže použiť ako zmluva so súborom podmienok či pravidiel, fungujúc autonómne a konvertovane v podobe počítačového kódu. V súčasnosti tento koncept funguje podobne ako súbor pravidiel, interpretovaný v počítačovom kóde, uložený na decentralizovanej sieti BLOCKCHAIN. Aj na základe tejto premisy v komunite a laickej verejnosti vzniklo nedorozumenie či zlé pochopenie inteligentných zmlúv ako istej reprezentácie digitálnych právnych zmlúv, tak ako ich poznáme z fyzického sveta. Inteligentnú zmluvu si treba predstaviť ako súbor pravidiel a podmienok uložených na sieti blockchain, ktoré udávajú smer alebo hovoria o tom, ako sa má transakcia správať a za akých podmienok môže byť vykonaná medzi dvoma alebo viacerými účastníkmi v sieti. Vďaka tomu medzi nimi nie je potrebný nijaký mediátor či sprostredkovateľ, ktorý by zabezpečoval dôveru.

Zavedením tohto konceptu do súčasného digitálneho priestoru môžeme vyriešiť mnohé problémy oveľa efektívnejšie. Momentálne je najpopulárnejšou blockchainovou platformou pre inteligentné zmluvy Ethereum. Jazyk, v ktorom sa inteligentná zmluva píše a kompiluje, sa nazýva Solidity a vyznačuje sa tým, že je „turing-complete“. To znamená, že prostredníctvom neho môžeme v kóde interpretovať akýkoľvek logický či matematický problém. Okrem možnosti implementovať logiku môže inteligentná zmluva prijímať platby vo forme kryptomeny a uchovávať ju podobne ako peňaženka.

Inteligentné zmluvy majú obrovský význam v rôznych odvetviach od priemyslu až po e-commerce, nehnuteľnosti či manažment aktív.

Inteligentná zmluva zblízka

Inteligentná zmluva je súbor počítačového kódu medzi dvoma alebo viacerými stranami, ktorý je uložený na blockchainovej sieti a tvorí súbor pravidiel, na ktorých sa zúčastnené strany vopred dohodli. Po spustení inteligentnej zmluvy sa overujú všetky implementované podmienky, z čoho vznikne výstup, napríklad vo forme transakcie, či už finančnej, alebo dátovej. Tento kód umožňuje decentralizovanú automatizáciu zefektívnením, overovaním a presadzovaním podmienok dohody medzi stranami. Inteligentné zmluvy nám tak umožňujú vymieňať čokoľvek cenné vrátane peňazí, akcií, majetku atď. transparentným spôsobom. Systém, ktorý už nepotrebuje sprostredkovateľa, sa navyše stáva svojou transparentnosťou a nemennosťou bezkonfliktným.

Aby sme pochopili, ako fungujú inteligentné zmluvy, predstavme si príklad, v ktorom chcete predať svoju nehnuteľnosť. Proces predaja nehnuteľností si vyžaduje množstvo dokumentov a komunikáciu s viacerými stranami. Okrem komplikovanej komunikácie zahŕňa aj riziko podvodov. V dnešnej dobe sa väčšina ľudí, ktorí predávali svoju nehnuteľnosť, dostala do kontaktu s realitnými agentmi. Tí sú zodpovední za spracovanie dokumentov a administráciu predaja. Pôsobia ako sprostredkovatelia v celom procese a dohliadajú na to, aby sa splnila dohoda medzi stranami. V špecifických prípadoch sa na transfer prostriedkov medzi stranami využíva služba escrow, ktorá funguje ako sprostredkovateľ držiaci finančné prostriedky medzi stranami. Ak sa podmienky splnia, odovzdá prostriedky správnej strane. V tom prípade musí predajca zaplatiť dohodnuté percento z predaja agentovi a zároveň službe escrow, čo vedie k nadmerným nákladom a znižovaniu ziskov z predaja.

Toto je jeden z možných prípadov použitia inteligentnej zmluvy pri obchode s nehnuteľnosťami, keď odstránenie sprostredkovateľov (realitného agenta a služby escrow) môže viesť k zefektívneniu celého procesu. Inteligentné zmluvy pracujú na princípe podmieňovania (ak sa stane toto, vykonaj tamto). Keby sme chceli použiť v tomto procese inteligentnú zmluvu, museli by sme implementovať do kódu podmienku, keď by inteligentná zmluva očakávala vopred stanovenú sumu peňazí. Po potvrdení toho, že peniaze prišli na inteligentnú zmluvu, sa okamžite inicializuje prepis majetku či interakcia s úradným API (aplikačné rozhranie) na prepis pozemku.

Prečo inteligentné zmluvy potrebujeme?

Využitím inteligentných zmlúv, a to nielen v nehnuteľnostiach, môžeme svet okolo nás významne zefektívniť. Väčšinou práve byrokracia a komunikácia so sprostredkovateľmi medzi našimi cieľmi alebo prácou nám znepríjemňuje život. Samozrejme, technológia inteligentných zmlúv je v súčasnosti ešte v plienkach a zatiaľ nie je priveľmi prispôsobená na každodenné využitie či inter­akciu bez značných programátorských znalostí. Existuje však veľké množstvo projektov, ktoré sa usilujú tento problém vyriešiť a pracujú na tom, aby sa inteligentné zmluvy stali súčasťou nášho každodenného života. Snažia sa nám predniesť a sprístupniť výhody, ktoré koncept inteligentných zmlúv prináša.

Transparentnosť

Jedna zo základných charakteristík blockchainovej technológie, ktorú majú aj inteligentné zmluvy, je transparentnosť. Ako sme už spomínali, inteligentné zmluvy sú plne obsiahnuté v podrobných podmienkach, ktoré kontrolujú aj strany dohody. Keďže sa podmienky dôkladne kontrolujú a vkladajú do kódu až vtedy, keď s nimi súhlasia všetci účastníci, klesá možnosť sporov a problémov v neskorších fázach. Táto vlastnosť inteligentných zmlúv umožňuje zúčastneným stranám zabezpečiť transparentnosť počas interakcie s inteligentnou zmluvou.

Precíznosť

Inteligentná zmluva je zvyčajne spísaná veľmi podrobne. Vyžaduje si, aby v nej boli  obsiahnuté všetky podmienky pred tým, ako sa konečne spustí. Každá neobsiahnutá alebo zabudnutá podmienka môže viesť k chybe pri konečnom spracovaní či interakcii. Preto sa pri písaní inteligentných zmlúv všetky podmienky uvádzajú naozaj po­drobne. Týmto sa inteligentná zmluva stáva komplexnou dohodou, automaticky vykonateľnou po potvrdení splnenia všetkých podmienok v kóde.

Nemennosť

Okrem transparentnosti patrí medzi základné vlastnosti blockchainovej technológie aj nemennosť. Ak sa raz niečo zapísalo a uložilo na blockchain, nemôže sa to zmeniť alebo akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť. Keďže inteligentná zmluva je počítačový kód uložený na blockchaine, každá informácia o transakcii zostáva uložená na blockchaine. Táto vlastnosť robí z inteligentných zmlúv doslova neporušiteľné zmluvy, ktoré sa po potvrdení oboma stranami nedajú ovplyvniť ani zmeniť.

Zopár príkladov využitia inteligentných zmlúv

Digitálne ID a digitálna identita

Inteligentné zmluvy umožňujú jednotlivcom vlastniť a kontrolovať svoju digitálnu identitu obsahujúcu osobné údaje ako digitálne aktívum. Dovoľuje jednotlivcom rozhodnúť sa, aké údaje poskytnú tretím stranám. Úradom a podnikom umožňuje zároveň efektívne, bezpečne a rýchlo rozpoznať svojich zákazníkov. Protistrany tak nebudú musieť uchovávať citlivé údaje na nevyhnutné overenie identity. Toto odstraňuje potrebu niesť zodpovednosť za citlivé informácie klienta a zároveň uľahčuje interoperabilitu medzi úradmi či firmami.

Digitalizácia aktív

Vďaka inteligentným zmluvám môžeme implementovať vlastné digitálne aktívum, ktoré môže reprezentovať aktívum v reálnom svete, napríklad akcie firmy. Takýto mechanizmus by umožňoval automatické vyplácanie dividend bez potrebnej byrokracie. V súčasnosti je to veľmi populárny spôsob využívania inteligentných zmlúv, keď firma, spravidla mladý startup, vytvorí vlastné digitálne aktívum - token, ktorý sa využíva v rámci vlastného ekosystému ako interné platidlo či ako prostriedok na reprezentáciu podielu na majetku spoločnosti.

Hypotéky

Inteligentné zmluvy môžu automatizovať hypotekárne zmluvy tým, že automaticky spájajú

strany. Zabezpečujú tak proces menej náchylný na chyby, bez prieťahov a zdržiavania. Inteligentná zmluva môže automaticky spracovať platbu a uvoľniť záložné práva z pozemkových záznamov, keď je úver vyplatený. Zlepší sa tak viditeľnosť záznamov pre všetky strany, čo uľahčí sledovanie a overovanie platieb. Klesá množstvo chýb, a čo je ešte viac potešiteľné, klesajú aj náklady spojené s manuálnymi procesmi. Digitálne ID je však kľúčová požiadavka.

Kataster pozemkov

Inteligentné zmluvy dokážu uľahčiť prevod vlastníctva pozemkov a zároveň chrániť proces pred podvodmi. Zlepšujú transparentnosť i efektivitu transakcií a posilňujú dôveru v úrady. Znižujú aj náklady na majetkový audit. Hovoríme však o budúcnosti. Momentálne je to ešte stále sci-fi, keďže na to, aby všetko fungovalo, treba úrady schopné elektronickej interoperability a zároveň funkčné digitálne ID.

Dodávateľský reťazec

Inteligentné zmluvy môžu poskytnúť viditeľnosť v reálnom čase pre každý krok v dodávateľskom reťazci. Zariadenia IoT dokážu zaznamenávať každý krok, keď sa výrobok premiestňuje z továrne do obchodných regálov, a teda zaznamenávajú aj podmienky, v ktorých sa výrobok nachádza, prípadne jeho aktuálny stav. Takéto zlepšené sledovanie a overovanie znižuje riziko krádeže tovaru či poistného podvodu.

Poisťovníctvo

Pre nedostatok automatizácie v poisťovníctve spracovanie poistných udalostí môže trvať niekoľko týždňov až mesiacov. To sa stáva problémom pre zákazníkov aj pre poisťovne, ktoré musia čeliť nechceným administratívnym ­nákladom, nespokojným zákazníkom a ne­efektívnosti procesov. Použitím inteligentných zmlúv sa môžu procesy zjednodušiť a racionalizovať tým, že sa poistka vyplatí automaticky hneď po splnení podmienok dohodnutých medzi klientom a spoločnosťou.

Záver

Využitie inteligentných zmlúv je bezpochyby široké. Ich miesto je všade tam, kde treba zabezpečiť nielen dôveru, ale i stanovené podmienky medzi zúčastnenými stranami. Bezpochyby nám v budúcnosti pomôžu zefektívniť poistenie nášho majetku či vďaka nim budeme vedieť, aký tovar kupujeme od našich dodávateľov, alebo nám pomôžu spravovať naše nehnuteľnosti. Netreba však zabúdať na to, že ako každá technológia vo svojich začiatkoch potrebujú aj blockchain a jeho aplikácie dostatočné množstvo času na osvedčenie sa.

 

 

Ondrej Sarnecký, Blockchain Technology Consultant

Všetky autorove články
Blockchain

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať