SAMSUNG_082020 SAMSUNG_082020 SAMSUNG_082020 Advertisement

Virtuálna realita sa blíži - 2. časť

Archív NXT
0
Jedna z tém, ktoré desaťročia lákajú autorov vedecko-fantastickej literatúry, je koncept virtuálnej reality. Preniesť sa pohľadom do celkom iného sveta je skutočne niečo, po čom azda každý človek raz zatúži. Výskum týchto mechanizmov prebieha už mnoho rokov, pričom úspešné uplatnenie tejto technológie si vyžaduje prekonanie mnohých technických prekážok. Pokrok je však nezadržateľný a začína prinášať prvé ovocie. V akom stave sú súčasné projekty dnes a kto všetko na nich pracuje?V júlovom čísle PC REVUE sme sa v prvej polovici nášho článku venovali základným princípom virtuálnej reality a predstavili sme aktuálne prototypy najvýznamnejších náhlavných systémov. Išlo predovšetkým o verejne dostupný prototyp okuliarov Rift od spoločnosť Oculus VR, ďalej projekt Morpheus od spoločnosti Sony a aj menej známe náhlavné súpravy Totem a ANTVR od menších vývojových tímov. Napospol to boli systémy, ktoré vizuálnu informáciu sprostredkúvajú pomocou LCD alebo OLED displeja umiestneného pred očami. Displej je softvérovo rozdelený na ľavú a pravú časť, pričom pre každé oko je obraz mierne odlišný (scéna je pod iným uhlom tak ako v skutočnosti). V súčasnosti ide z hľadiska stavu vývoja o tie najpokročilejšie zariadenia virtuálnej reality, ktoré vonkoncom nie sú len primitívnym „prilepením monitora na hlavu". Jednotlivé vývojové tímy riešia mnohé výzvy nielen v súvislosti s kvalitou zobrazenia, ale aj s bezproblémovou reakciou na čo i len najmenší pohyb. V tejto časti článku sa pozrieme aj na náhlavné súpravy, ktoré k vizuálnym systémom pristupujú z inej stránky, pričom ide predovšetkým o priame premietanie obrazu na sietnicu. Zároveň sa budeme venovať systémom, ktoré virtuálnu realitu rozširujú na ďalšie zmysly. Pozrieme sa na pohybové plošiny, rukavice či iné prvky, ktoré vplývajú na vierohodnosť vnímania virtuálneho sveta. Na záver sa pokúsime odhadnúť, kde nájdu systémy virtuálnej reality uplatnenie v blízkej budúcnosti.Iné prístupy k náhlavným súpravámNa problematiku zobr ...

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať