Virtuálna realita, robotika a princíp “uncanny valley”

Technológie
0

Haptická, čiže hmatová spätná väzba a vibrácie, ktoré vyvolávajú herné ovládače, telefóny a iné zariadenia môžu pri používaní vo virtuálnej realite alebo na diaľkovom ovládaní zariadenia podliehať efektu podobnému "uncanny valley", píšu výskumní pracovníci Microsoftu. Fenomén “uncanny valley” patrí medzi princípy robotiky, zaoberá sa emocionálnymi reakciami ľudí na roboty a iné, nie ľudské, entity.

Podstatou teórie je, že čím viac sa robot podobá človeku výzorom a pohybom, tým viac sa zvyšuje pozitívna emocionálna reakcia človeka na robota, kým sa nedosiahne bod, v ktorom sa robot stáva pre človeka odpudivým. Ak je stroj -  entita dostatočne ľahko odlíšiteľná od ľudskej bytosti, potom nie je problém pre človeka prejaviť empatiu s danou entitou.

Na druhej strane, ak je entita skoro „ako človek“, teda veľmi podobná ľudskej bytosti, potom každá neľudská vlastnosť bude vyčnievať, čo bude človek vnímať ako divný pocit. C. C. Berger a jeho kolegovia z California Institute of Technology z Pasadeny predpokladajú, že v prípade, ak nie sú vibrácie správne spárované s obrazom, ktorý vidíme, mohli by oslabiť pocit ponorenia sa do virtuálnej reality.

Túto teóriu testovali na dobrovoľníkoch s okuliarmi VR na sebe, pričom v rukách držali dva ovládače. Ovládače reprezentovali dva konce drevenej palice. Pri rôznych intenzitách súčasne vibrovali, čím vytvárali ilúziu, že palice sa niečoho dotýkajú v rôznych bodoch medzi rukami používateľa.

Význam takéhoto skúmania môže ovplyvniť reakcie ľudí, využívajúcich VR v rôznych aplikáciách, ako sú scenáre teleoperácii, diaľkových robotických manipulácii alebo chirurgických operácii na diaľku.

Zdroj: sciencemag.org.

Redakcia

Všetky autorove články
virtuálna realita VR robot smartfon aplikácia

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať