Virtuálna a rozšírená realita zásadne zmenia spôsob, akým pracujeme. Pripravte sa na to

Technológie
1

Podľa nedávneho výskumu spoločnosti PwC širšie zavádzanie technológií rozšírenej reality (augmented reality – AR) a virtuálnej reality (VR) prinesie do roku 2030 svetovej ekonomike 1,5 bilióna libier. Ďalej PwC predpovedá, že do roku 2030 sa bude AR a VR používať na takmer 23,5 miliónoch pracovných miest na celom svete, čo je asi 27-krát viac ako v súčasnosti. A keďže vďaka obidvom technológiám bude hospodárstvo produktívnejšie, mnoho pracovných miest prejde zásadnými zmenami.

Začne sa to už pri školení pracovnej sily. AR a VR umožnia zamestnancom zlepšiť svoje zručnosti rýchlym, nákladovo efektívnym a bezpečným spôsobom. Niektoré firmy už dnes tieto technológie uplatňujú vo svojich školiacich procesoch. Napríklad spoločnosť PTC využíva AR na „zachytenie“ odborných znalostí skúsených pracovníkov a potom ich predstavuje novým zamestnancom.

Program s názvom Vuforia Expert Capture umožňuje odborníkom zaznamenať prostredníctvom nositeľného zariadenia, ako je napríklad HoloLens, vykonávanie určitej úlohy. Obsah sa potom zmení na inštruktážne video s hlasovými pokynmi, ktoré majú ostatní pracovníci kopírovať prostredníctvom rozhrania AR.

Manufacturing Institute predpovedá, že milióny pracovných miest vo výrobe zostanú v nasledujúcom desaťročí neobsadené a problém sa ešte prehĺbi tým, že noví pracovníci nebudú mať takú úroveň odbornosti, aby plnohodnotne nahradili tých, ktorí odchádzajú do dôchodku. PTC tvrdí, že jej školenie pomocou AR môže až o 50 % skrátiť čas zaškolenia technika.

Podľa predikcie PwC AR a VR budú mať vplyv na pracovníkov na všetkých stupňoch kariérneho rebríčka – od dizajnu cez marketing a predaj až po prevádzku. Napríklad AR môže inžinierom poskytnúť diagramy opráv, aby mohli identifikovať problémy pred vykonaním údržbárskych činností.

Návrhári môžu pomocou AR kresliť, kontrolovať a testovať 3D prototypy. Vo výrobe zasa môžu platformy AR ukazovať pokyny, ako obsluhovať stroje alebo zostavovať súčasti, ako opravovať alebo vykonávať údržbu. Pritom všetky tieto informácie budú pracovníkom k dispozícii bez použitia rúk, napríklad prostredníctvom inteligentných okuliarov.  

Zdroj: zdnet.com.

Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články
rozsirena realita VR AR virtuálna realita technológie buducnost

1 komentár

Čo je virtuálna realita? reakcia na: Virtuálna a rozšírená realita zásadne zmenia spôsob, akým pracujeme. Pripravte sa na to

10.12.2019 11:12
Zabúdame. Virtuálna realita je reč, zapísané slovo, dokonca fyzický pohyb jeho, jej, môj.
Záznam zvuku, obrazu - foto, video. Predstavivosť. Intuícia. Vízia (napr. Steve Jobs, vizinár). Proroctvo. A tak ďalej.
To že niekomu prehráte video, dáte holo lens a iné neznamená, že je to OK. Musí tu byť prijímavosť. A to je zásadné a rozhodujúce. Na to sa úplne zabúda. Pretože všetko čo sa tu trebárs 100 rokov "prezentuje" predvádzajú zacvičení ľudia, ktorí sú s tým zoznámení. Ini s tým samozrejme pracovať asi nebudú, sú to len také "manekínky". Mnohé filmy v posledných rokoch ukázali rôzne pohľady na vec. Je to fajn, ako možnosť. Ale budete VY, kontrétne VY chcieť byť každý deň "zavretý" v kyberpriestore? Už teraz nás ničí kancelárske prostredie...

Takže čo vlastne ponúkate?? Pokrok? Aký?
Reagovať

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať