SAMSUNG_112020 SAMSUNG_112020 SAMSUNG_112020 Advertisement

Viete, čo robia zamestnanci na webe?

0

web_dievca.jpg S rozvojom technológií vzniká čoraz širšie spektrum nástrojov umožňujúcich sledovať fyzickú prítomnosť pracovníka aj to, čím sa práve zaoberá. Medzi najnovšie patrí napríklad webový monitoring.

Zatiaľ čo predtým jednoduché systémy typu „pichačiek" poskytovali informácie iba o dochádzke zamestnancov, dnes možno technicky nastaviť aj sledovanie obsahu ich práce. Pri tejto činnosti je však dôležité dať si pozor na to, aby to neporušovalo právo na súkromie či niektoré ďalšie práva, ako napr. listové tajomstvo a pod.

Namiesto historických „pichačiek" dnes existujú sofistikované dochádzkové systémy, postavené na počítačovo riadených dverných termináloch, ktoré dokážu sledovať nielen dochádzku pracovníkov.

Využívajú sa predovšetkým vo veľkých firmách alebo organizáciách s viacerými prevádzkami na rôznych miestach, keď sa dá zistiť aj to, kde sa zamestnanec práve nachádza. Rozšírené sú aj systémy na riadenie prítomnosti na pracovisku (presence management), založené na prihlasovaní/odhlasovaní do podnikovej siete s pomocou počítača či iného zariadenia.

Z pohľadu IT infraštruktúry sú zaujímavé monitorovacie nástroje, ktoré nesledujú primárne pracovnú morálku, ale poskytujú informácie o využívaní systémov a softvérových aplikácií v podniku. Ich cieľom je zisťovať intenzitu práce používateľov so sledovanými systémami a aplikáciami a následne optimalizovať portfólio hardvéru a počet softvérových licencií.

Čo práve robia?

Menované monitorovacie nástroje však nehovoria nič o produktivite práce daného zamestnanca. Na tieto účely sa využívajú často kontroverzné metódy, založené na nahrávaní činností používateľov na počítači, ktoré sledujú akúkoľvek aktivitu používateľov - tieto nástroje však môžu jednak zasahovať do osobnostných práv, jednak podkopávajú motiváciu a lojalitu zamestnancov.

Podobné je to s kamerovými systémami, ktoré sledujú zamestnanca na pracovisku vizuálne - tie sú odôvodniteľné predovšetkým na pracoviskách s vysoko citlivými alebo utajovanými informáciami. Existujú takisto nástroje na sledovanie komunikácie pracovníkov, dnes už najčastejšie e-mailovej - to je však ďalšia veľmi citlivá oblasť, ktorú treba veľmi dobre ošetriť firemnými smernicami, pretože zasahuje do poštového tajomstva.

Medzi momentálne asi najefektívnejšie metódy patrí monitorovanie webových aktivít, ktoré je z právneho pohľadu pomerne dobre ošetrené. V mnohých firmách je prístup k pracovnému webu pracovníkov široko zneužívaný na súkromné ​​účely. Podľa niektorých prieskumov sa v každej organizácii s 20 počítačmi nájde jeden alebo viac zamestnancov, ktorí na internete strávia viac ako polovicu pracovného času, pričom ich počet časom skôr narastá.

Výhodami webového monitoringu sú pomerne jednoduché nasadenie, schopnosť zistiť podiel nepracovného využívania podnikového internetu tak na úrovni jednotlivcov, ako aj celého podniku a v neposlednom rade aj možnosť citlivého nastavenia a presadzovania optimálnej firemnej politiky.

Inovácia webového monitoringu

S tým, ako stále viac zamestnancov pristupuje v pracovnom čase k stránkam s nepracovným obsahom, narastajú aj riziká bezpečnosti, blokovania šírky pásma a tzv. cyberslackingu (t. j. flákania na internete).

Dodávatelia softvérových nástrojov reagujú tým, že do svojich produktov pridávajú nové bezpečnostné vrstvy.

Typický príklad takéhoto riešenia je dnes index webovej reputácie (Web Reputation Index). Poskytuje hodnotenie bezpečnosti webových stránok postavených na ich súčasných a budúcich profiloch hrozieb.

S využitím tejto funkcie môžu administrátori implementovať flexibilnú politiku internetového prístupu blokovaním aktuálnych rizík, čo je lepší postup, ako brániť prístupu k celým kategóriám webových stránok, a zamestnanci sa tak môžu rozhodovať efektívnejšie ohľadom návštev na stránkach pre nich neznámych.

Ďalšie nové trendy webových monitorovacích nástrojov zahŕňajú:

• Viac bezpečnostných jadier - nástroje využívajú viac antivírusových produktov a ďalších bezpečnostných jadier, ktoré skenujú všetok internetový prevádzku na škodlivý obsah s cieľom zabezpečiť maximálnu ochranu pred hrozbami.
• Blokovanie streamovaných médií - administrátorom umožňuje blokovať komponenty audio a video streaming, ktoré spotrebúvajú významnú šírku pásma bez toho, aby zakazovali prístup k celej webovej stránke.
• Riadenie instant messagingu - obmedzuje riziká blokovaním veľkého počtu IM klientov vrátane Google Chat, Facebook Chat a ďalších messagingových portálov.
• Soft blocking - dovoľuje administrátorom definovať prístupy, ktoré umožňujú vybraným používateľským skupinám dočasne odblokovať prístup po predchádzajúcom upozornení.
• Monitorovanie vyhľadávacích služieb - monitoruje termíny vyhľadávané zamestnancami v rôznych vyhľadávacích službách (Google, Bing, Yahoo!) na získanie lepšieho prehľadu o surfovacích zvykoch a o celkovej nálade v organizácii (napríklad surfovanie po portáloch s pracovnými ponukami).

Motivácia na nasadenie

Implementáciou technológií webového monitorovanie spoločnosti sledujú tri hlavné motívy: produktivitu zamestnancov, t. j. využívanie ich pracovného času, efektívne využívanie šírky pásma, t. j. hladkú prevádzku bez zahlcovania podnikovej internetovej konektivity, a konečne bezpečnosť, typicky obavu z únikov firemných dát.

Treba však stále mať na pamäti, že záleží predovšetkým na podnikovom manažmente, ako a na čo také nástroje využije. Okrem nesporných technických a ekonomických prínosov pri jeho použití treba zvažovať aj ďalšie faktory, ako sú napríklad motivácia a kreativita pracovníkov.

Prílišné uvoľnenie síce prináša riziká pre bezpečnosť a produktivitu, príliš striktná politika na druhej strane zase podkopáva pracovný komfort, motiváciu a lojalitu zamestnancov a môže negatívne ovplyvniť chod celej spoločnosti.

Nájsť optimálny kompromis v oblasti monitoringu pracovníkov patrí medzi najdôležitejšie úlohy zodpovedných manažérov a administrátorov.

Autor pracuje ako technický riaditeľ v spoločnosti GFI Česká republika a Slovensko.

Zdroj: computerworld.cz

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať