Viacdiskové NAS od Synology - aký typ diskového poľa je pre vás najvhodnejší ?

0

Pri plánovaní konfigurácie diskových polí vám pomôže užitočný grafický nástroj Kalkulačka RAID, ktorú nájdete na stránkach Synology. Môžete si vybrať niektorú z možností SHR (Synology Hybrid RAID), alebo klasický RAID 0, 1, 5, 6 a 10. Pokiaľ máte málo diskov pre vybraný typ zväzku RAID, kalkulačka vás upozorní, že potrebujete do konfigurácie zahrnúť viac diskov. 

SHR – tento typ diskového poľa, ktorý sa v našom prípade nainštaloval pri implicitnej inštalácii a konfigurácii operačného systému DSM 6.2.1 sa hodí nielen v prípade ak máte všetky disky rovnaké, ale aj pre kombináciu diskov rôznych veľkostí. Minimálny požadovaný počet diskových jednotiek sú dve, pričom jedna z nich je redundantná. Z princípu vyplýva, že kapacita takejto konfigurácie sa bude rovnať približne kapacite menšieho z dvojice diskov, pričom kapacita rovnajúca sa rozdielu medzi väčším a menším diskom zostane nevyužitá. SHR je de facto kombinácia výhod diskových zväzkov RAID 1 + RAID 5

SHR-2 – aj tento typ diskového poľa sa dá použiť pre disky rôznych veľkostí, minimálny počet diskových jednotiek sú štyri. 

RAID 0 – Požadovaný počet diskových jednotiek sú dve. Prístup k údajom je rýchlejší a efektívnejší, pretože údaje sú rozdelené do rovnakých blokov, ktoré sú zapisované na pevné disky. Nie je ti žiadna redundancia na zabezpečenie, takže môžete využiť maximálnu kapacitu, ktorá sa rovná súčtu kapacít inštalovaných diskov. Nevýhodou je, keďže pri tomto type zväzku nie je žiadna redundancia, pri poruche jedného z diskov dôjde k strate údajov, ktoré bude potrebné obnoviť zo zálohy na inom diskovom poli, alebo úložnom zariadení. 

RAID 1 – aj pre tento druh diskového poľa je minimálny požadovaný počet diskov dva. Všetky údaje sú zrkadlovo ukladané na všetky disky. Pokiaľ dôjde k poruche niektorého z diskov, nedôjde k strate údajov. Kapacita celého zväzku je daná kapacitou jedného disku.  

RAID 5 - pre tento druh diskového poľa sú potrebné minimálne tri disky Jeden z diskov je redundantný. Pomocou zrkadlenia sú údaje ukladané na viac diskov a k tomu je pridaná kontrola parity. Ak dôjde k poruche jedného z diskov, kontrola parity zabezpečí integritu údajov. Nevýhodou je, že kapacita jedného disku je vyhradená na kontrolu parity.  

RAID 6 - pre tento druh diskového poľa sú potrebné minimálne štyri disky. Na rozdiel od RAID 5 sú dva disky využívané ako redundantné a je pridaná kontrola parity, ktorá zabezpečí celistvosť údajov. Nevýhodou je, že kapacita dvoch diskov je vyhradená na kontrolu parity.  

RAID 10 - pre tento druh diskového poľa sú potrebné minimálne štyri disky a počet diskov v zväzku musí byť párny. RAID 10 kombinuje výhody RAID 0 a RAID 1, čiže efektívny prístup k údajom a ochranu údajov na princípe zrkadlenia. Dostupná kapacita pri RAID 10 je polovicou kapacity inštalovanej.

Pokiaľ chcete zmeniť typ diskového poľa, musíte zastaviť všetky služby a aplikačné balíčky, ktoré aktuálne nakonfigurované diskové pole využívajú a až potom odobrať Storage Pool. Preto ak plánujete využívať iný typ diskového zväzku ako je implicitne nastavený SHR, odporúčame pri úvodnej konfigurácii preskočiť inštaláciu odporúčaných balíčkov, pretože po nainštalovaní sa automaticky spustia a skôr, než budete môcť odobrať existujúci a vytvoriť nový diskový zväzok, budete musieť všetky balíčky zastaviť.  Pri pokuse o odstránenie diskového poľa, alebo oblasti (Volume) vás systém upozorní, ktoré spustené služby, alebo aplikačné balíčky je potrebné zastaviť.

Vo voľnom pokračovaní predstavíme užitočné nástroje, ktoré sú súčasťou operačného systému Synology DSM

Zobrazit Galériu

Luboslav Lacko

Všetky autorove články
NAS Synology DSM DSM 6.2.1 diskové pole raid SHR

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať