Image
23.4.2018 0 Comments

Viac audiokníh, elektronických kníh i diel v Braillovom, či zväčšenom písme

Počet kníh, e-bookov, časopisov, novín a ostatných diel v Braillovom písme, či vo zväčšenom písme, alebo špeciálne prispôsobených elektronických kníh, audiokníh  a ostatných prístupných formátoch  pre ľudí s poruchami čítania na Slovensku sa zvýši vďaka prvej priamej novele Autorského zákona z dielne ministerstva kultúry. V piatok  20. apríla t.r.  ju na svojom rokovaní schválila vláda SR.  Na zlepšenie dostupnosti sa zavádza sa zároveň nová zákonná výnimka z autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom. Dostupnosť takýchto diel by sa mala zlepšiť nielen v rámci Slovenska, ale aj vďaka cezhraničnej výmene aj na úrovni EÚ i ostatných krajín, ktoré sú zmluvnými stranami Marakéšskej zmluvy. 

Zlepšenie dostupnosti kultúry pre ľudí so zdravotným postihnutím patrí k prioritám, ktoré som predstavila pri príchode do pozície ministerky. Moderné technológie uľahčili dostupnosť najlepších kultúrnych diel po celom svete, je našou povinnosťou priniesť ich aj ľuďom, ktorí narážali na obmedzenia kvôli poruche čítania“, uviedla Ľubica Laššáková. „Novela  Autorského zákona je výsledkom práce tímu nášho ministerstva a po schválení v parlamente bude výrazným posunom vpred pre celú komunitu ľudí“, dodala.

Úlohou novely, ktorá je prvá od januára 2016, je zabezpečiť zlepšenie dostupnosti diel (kníh, novín, časopisov, audiokníh atď.) v prístupných formátoch (napr. v Braillovom písme, vo zväčšenom písme, špeciálne prispôsobených elektronických kníh, audiokníh) pre osoby nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania.

S týmto cieľom sa zavádza nová zákonná výnimka z autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom, ktorú môžu využívať jednak osoby s poruchami čítania, ale aj poskytovatelia služieb pre osoby s poruchou čítania, čiže rôzne organizácie alebo inštitúcie starajúce sa o potreby týchto osôb.

Slovensko tak preberá smernicu 2017/1564/EÚ, ktorá vychádza priamo z Marakéšskej zmluvy WIPO o uľahčení prístupu k uverejneným dielam pre osoby nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania.

Predkladaný návrh ďalej rieši niekoľko aktuálnych problémov z praxe a spresňuje niektoré ustanovenia  Autorského zákona. Dopĺňa sa predovšetkým možnosť bez súhlasu autora oddeliť a použiť zvukovú zložku z audiovizuálneho diela, či už obohatenú o audiokomentár alebo samostatne, a to pre potreby osôb so zdravotným postihnutím.

Novelou sa upravuje aj zákon o správnych poplatkoch. V súvislosti s evidovaním periodickej tlače v zozname vedenom Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky sa ruší správny poplatok za zápis do zoznamu periodickej tlače a za zápis zmeny v zozname periodickej tlače pri zmene vydavateľa periodickej tlače alebo názvu periodickej tlače. Novelou sa tiež mení tlačový zákon v časti týkajúcej sa dôvodov výmazu zo zoznamu periodickej tlače.

Príloha – doplňujúce podrobnosti
Novela súčasne upravuje obeh a výmenu rozmnoženín diel v prístupných formátoch v rámci EÚ a podľa nariadenia 2017/1563/EÚ aj na medzinárodnej úrovni. Ide predovšetkým o výmenu a obeh rozmnoženín diel v prístupnom formáte medzi poskytovateľmi služieb pre osoby s poruchou čítania so sídlom na území SR a poskytovateľmi služieb pre osoby s poruchou čítania v ďalších členských štátoch EÚ alebo v tretích štátoch, ktoré sú zmluvnou stranou Marakéšskej zmluvy. Zároveň sa však chránia práva autorov, aby sa pri vyhotovovaní rozmnoženín diel v prístupnom formáte zasahovalo do diel iba v odôvodnenom rozsahu a upravujú sa aj povinnosti poskytovateľov služieb pre osoby s poruchami čítania, ktoré musia splniť, ak chcú používať diela a rozmnoženiny v prístupných formátoch, ako aj realizovať cezhraničné výmeny.    

Ďalej bolo medzi spôsoby použitia patriace pod rozšírenú hromadnú licenciu pridané vyhotovovanie rozmnoženiny literárneho diela. Uvedené doplnenie reaguje na potreby udeľovania súhlasu formou uzatvárania rozšírených hromadných licenčných zmlúv organizáciami kolektívnej správy s knižnicami.

V rámci efektívnejšieho postupu pri vedení rokovaní, dojednávaní podmienok a uzatváraní kolektívnych licenčných zmlúv medzi organizáciami kolektívnej správy a združeniami alebo asociáciami používateľov sa za používateľov považujú aj takéto právnické osoby združujúce používateľov.

Po novom môžu organizácie kolektívnej správy využiť rozhodcovské konanie a mediáciu aj na riešenie sporov s právnickými osobami združujúcimi používateľov, pričom prednostne sa aj s týmito právnickými osobami musia pokúsiť urovnať spor dohodou.

 


Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Mohlo by Vás zaujímať

Tlačové správy

Na Slovensko prichádza platobná platforma Stripe

13.09.2019 19:37

Celosvetová platobná platforma Stripe, ktorá patrí medzi najrýchlejšie sa rozvíjajúce technologické spoločnosti na svete, dnes oficiálne spustila svoje služby na Slovensku. Online obchodníkom dovoľuje ...

Tlačové správy

Telekom odštartoval predpredaj na iPhone 11, iPhone 11 Pro a iPhone 11 Pro Max

13.09.2019 19:27

Telekom dnes o 14:00 odštartoval predpredaj na trojicu nových modelov iPhone 11, iPhone 11 Pro a iPhone 11 Pro Max. Zákazníci môžu prejaviť záujem, poslať svoju predobjednávku na jednu z noviniek tejt ...

Tlačové správy

CZ: Panasonic na veľtrhu IBC 2019 predstavuje rad kamier s diaľkovým ovládaním a robotické riešenia

13.09.2019 13:57

Společnost Panasonic předvede na veletrhu IBC 2019 možnosti využití robotických řešení, ale i nejoblíbenější řady PTZ kamer u příležitosti jejich 10. výročí. Návštěvníci si budou moci prohlédnout také ...

q

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

ACER_092019

Najnovšie videá

SlovakiaTech 2019