Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Advertisement

VeeamOn Fórum 2017 v znamení dostupnosti a multi-cloudových riešení

0

Štvrtého ročníku podujatia spoločnosti Veeam Software v Prahe sa zúčastnili takmer 600 odborníkov, ktorí zo záujmom sledovali technické prednášky a v kuloároch diskutovali o najnovších trendoch v oblasti vysokej dostupnosti, zálohovania, zabezpečenia, cloudových riešeniach, modernizácii dátových centier a v neposlednom rade o svojich skúsenostiach a postupoch, ktoré sa im osvedčili v ich firmách a organizáciách.

Regionálny manažér Martin Štětka zrekapituloval produkty a riešenia predstavené na globálnom podujatí v máji v New Orleans, predovšetkým Veeam Availability Suite a Veeam Availability Platform for the Hybrid Cloud, umožňujúce poskytovanie dostupnosti Always-On aj v cloudových, multicloudových aj hybridných riešeniach. Veeam je v novej verzii produktov pripravený aj na čoraz populárnejšie hybridné riešenia, ponúka nielen  bezagentové riešenie pre virtuálnu, ale aj agentové riešenie pre fyzickú infraštruktúru. Veeam Availability Platorm bola rozšírená aj o možnosti zálohovania Office 365.

Martin Štětka zhrnul výzvy, ktorým čelíme, predovšetkým čo sa týka nepretržitej dostupnosti služieb a naznačil niektoré scenáre našej digitálnej súčasnosti a budúcnosti. Použil niekoľko výstižných porovnaní, napríklad ako vo svojom inteligentnom dome aj keď je v inom meste dokáže otvoriť poštárovi a umožniť mu aby nechal balík v garáži, alebo porovnanie klasického auta s moderným, ktoré môže poskytnúť rovnaký digitálny komfort, aký má človek v kancelárii, samozrejme prispôsobený špecifikám prostredia auta.

Vasily Vaganov, senior regional director pre región CIS and Eastern Europe, zdôraznil prebiehajúcu digitálnu transformáciu ktorá od základov mení naše zvyky.Moderný biznis mení aj zaužívané pravidlá platné ešte na prelome tisícročí, napríklad nenastupujte do cudzích aut a nestretávajte sa s ľuďmi z internetu, v súčasnosti tieto pravidlá principiálne porušujú služby typu Uber, Liftago, či AirB&B.


Regionálny manažér Martin Štětka zdôraznil atribúty kľúčové pre úspech modernej firmy

Prirovnania smerovali k tomu, že dôvera používateľov k digitálnym technológiám spočíva predovšetkým v dôvere k dostupnosti. Ak si niekto založí podnikanie na službe na ktorej prevádzkovanie nemá vplyv, musí jednoducho poskytovateľovi služby dôverovať. Poskytovatelia služieb zas túto non-stop dostupnosť zákazníkom garantujú, čím mu garantujú aj kontinuitu podnikania. Prípadné problémy s dostupnosťou majú na podnikanie nielen negatívny priamy dopad, ale vo väčšine prípadov je horším následkom nepriaznivé PR spôsobené negatívnymi reakciami zákazníkov na sociálnych sieťach. „Ak nedokážete poskytovať služby nepretržite, nemôžete obstáť v konkurenčnom boji a konkurencia vás prevalcuje“, vystríhal Šětka.


Veľmi pôsobivá bola prezentácia riešenia zálohovania pred príchodom hurikánu Harvey, keď sa vedelo, že o niekoľko hodín dorazí k pobrežiu USA

Exponenciálne narastá množstvo údajov, ktoré je potrebné spracovať a tie dôležité zálohovať. V roku 2015 analytici konštatovali, že 90 percent vtedy existujúcich dát vzniklo za posledné dva roky. Situácia sa dramaticky zmenila za dva roky. V roku 2016 90 percent spracovávaných dát vzniklo už v danom roku. Údaje sú v tomto storočí to čo kedysi bola para, či ropa, je to globálny akcelerátor biznisu. Hodnota firiem ako Uber, či Tesla Motors už nespočíva len v materiálnom majetku, či klasickom know-how, ale v údajoch, či už sú to údaje od zákazníkov, údaje z výroby, telemetrické údaje z testovania a podobne. Úspešné firmy si dôležitosť svojich údajov uvedomuje, preto 74 percent z rebríčka  Fortune 500 používajú riešenia Veeam. Veeam softvér v celosvetovom meradle chráni viac než 14 miliónov virtuálnych serverov. Martin Štětka zdôraznil aj ďalšie kritérium úspešnosti: Net promoter skóre, ktoré udáva koľko ľudí zo 100 odporučí príslušné riešenie má Veeam 2x vyššie, než je priemer v odbore.

Cloud už nie je vnímaný ako technológia, ale ako služba, ktorá vôbec nemusí súvisieť s IT. Akonáhle začnete vyplňovať objednávku na Uber, de facto využívate cloudovú službu.

Dostupnosť sa stáva kritickým faktorom na udržanie dôvery zákazníkov, renomé značky a udržanie konkurenčnej výhody. Biznis až 66 % firiem je zdržovaný neplánovanými výpadkami, a až 82 % firiem čelí rozporu medzi požiadavkami na vysokú dostupnosť a reálnym stavom. Vo finančnom vyjadrení priemerná hodnota takzvanej priepasti dostupnosti u globálnych firiem je  21,8 miliona dolárov. Viac než 81 % globálnych firiem má multi cloudovú stratégiu a biznis cloud ako profitovať z výhod cloudu pre ich podnikanie. Zákazník však musí mať možnosť prechodu k inému poskytovateľovi. Pri tvorbe cloudovej stratégie je potrebné mať na pamäti escape plán a riešenia pre vysokú dostupnosť.

Mení sa aj vnímanie požadovanej dostupnosti. Kedysi bola podniková infraštruktúra definovaná slovom server, ktorý potreboval profylaktiku a náročnú správu.  Kritické SLA boli rádovo hodiny, bežne to boli dni, jednoducho nevyhnutný čas kým bol do firmy doručená náhradný diel. Vo virtuálnej infraštruktúre sa výpadky skrátili na desiatky minút, maximálne niekoľko málo hodín, kým sa virtuálne servery nepresunuli na náhradný fyzický hardvér. Napriek nevýhode typu „všetky vajíčka v jednom košíku“, rozumej u cloudového poskytovateľa boli takéto virtualizované riešenia spoľahlivejšie. Veeam Availability Suite umožňuje aj zálohovanie fyzických zariadení, či zaisťovanie dostupnosti „do cloudu“, čiže využitie voľnej kapacity v cloude na dlhodobé zálohovanie údajov a taktiež aj využitie disaster recovery na zabezpečenie kontinuity služieb.

Systémový inžinier Boris Mittelmann zdôraznil, že cieľom Veeamu v cloudových, multicloudových aj hybridných riešeniach je zaistenie čo najvyššej dostupnosti bež ohľadu na platformy, či architektúry informačných systémov.  Riešenia Veeam umožňujú zálohovanie do cloudu, z cloudu a intenzívne rieši problematiku zálohovania a presunu nielen virtuálnych strojov (IaaS), ale aj aplikácií (SaaS) medzi cloudami a ukladanie záloh do rôznych cloudov.

 

 

 

Zobrazit Galériu

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články
VeeamOn Fórum Cloud

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať