VEDA: Začal sa Týždeň vedy a techniky

0

Na Slovensku sa začal Týždeň vedy a techniky, ktorý prinesie návštevníkom až do nedele 15. novembra prednášky, prezentácie, výstavy či workshopy. Nosnou témou tohto ročníka sa stalo svetlo, návštevníkom však predstavia napríklad aj tvorbu českého chemika a vynálezcu kontaktných šošoviek Otta Wichterleho. Cieľom je popularizovať vedu a techniku, informovať širokú verejnosť o najnovších výsledkoch a tiež vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín. Informovalo o tom ministerstvo školstva na svojej internetovej stránke.

Centrum vedecko-technických informácií organizuje podujatie Veda netradične, ktoré bude v pondelok 9. a v utorok 10. novembra. Formou interaktívnej výstavy ukážu návštevníkom v centre na Bojnickej ulici v Bratislave exponáty, ktoré približujú vedu a techniku a výsledky výskumno-vývojovej činnosti na Slovensku. Pripravia aj prehliadku bádateľských projektov študentov stredných škôl v rámci Festivalu vedy a techniky. Hlavným organizátorom festivalu je nezisková organizácia Amavet.

Pre filmových a vedeckých nadšencov pripravili druhý ročník Festivalu vedeckých filmov, ktorý bude od dnes do piatka 13. novembra. Ústrednou témou premietaných filmov sa pri príležitosti Medzinárodného roka svetla stane práve svetlo. Návštevníci sa môžu tešiť aj na diskusie a sprievodné podujatia vrátane prednášky o laseroch v bratislavskom KC Dunaj.
V strede týždňa bude podujatie s názvom Streda s molekulárnou biomedicínou. Výskumníci z Ústavu molekulárnej biomedicíny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave návštevníkom vysvetlia, prečo sa nemusíme báť, ale naopak, tešiť sa z toho, čo dnes vieme urobiť s DNA - od čítania, cez cielené zmeny až po vytvorenie novej DNA.

Svoju činnosť celý týždeň prezentuje Gemologické laboratórium Gemologického ústavu FPV UKF v Nitre, vybavené modernými prístrojmi, vďaka ktorým sa dokáže bezpečne určiť a ohodnotiť väčšina surovín - minerálov, hornín, organických a tiež aj syntetických materiálov využívaných k výrobe šperkov a bižutérie, ozdobných prvkov i ako investičné kamene. Zamestnanci Slovenskej akadémie vied predstavia v Košiciach vedecké a technické exponáty v kreatívnej fabrike Steel park.

Aj tento rok sa uskutoční niekoľko podujatí, ktoré budú určené predovšetkým pre vedeckú komunitu, ako napríklad Okrúhly stôl PopVaT Day 2015 zameraný na výmenu skúseností v oblasti popularizácie vedy a techniky. Národná konferencia Scientix prinesie diskusiu o inovatívnych formách vzdelávania v prírodovedných a technických predmetoch v základných a stredných školách. Vyvrcholením Týždňa vedy a techniky na Slovensku je udeľovanie Ceny za vedu a techniku.

"Výskum a inovácie sa stávajú čoraz významnejším kapitálom a zložkou ekonomiky. Je preto žiaduce, aby sme aj my na Slovensku tento trend zachytili a pritiahli pozornosť verejnosti a najmä detí a mladých k tejto sfére", povedal minister školstva Juraj Draxler s tým, že Týždeň vedy a techniky túto možnosť ponúka.

Gestorom a hlavným organizátorom Týždňa vedy a techniky je ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti. Priaznivci vedy a techniky sa však môžu zúčastniť aj na stovkách podujatí, ktoré organizuje Slovenská akadémia vied, univerzity, organizácie výskumu a vývoja, zväzy, združenia, ministerstvá, vyššie územné celky a školy na celom Slovensku. Aktualizovaný zoznam podujatí počas Týždňa vedy a techniky, miesta a časy ich konania sú na internetovej stránke www.tyzdenvedy.sk.

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať