V roku 2020 vytvorí umelá inteligencia viac pracovných miest, než koľko v jej dôsledku zanikne

Technológie
0

Umelá inteligencia v roku 2020 vytvorí 2,3 milióna nových pracovných miest. Zároveň v jej dôsledku zanikne 1,8 milióna miest existujúcich.

Rok 2020 bude zásadný z hľadiska vplyvu umelej inteligencie (artificial intelligence, AI) na dynamiku pracovného trhu, nakoľko sa stane pozitívnym faktorom. Počty pracovných miest ovplyvnených AI sa budú v jednotlivých odvetviach líšiť - v priebehu roka 2019 zaznamenajú napríklad oblasti zdravotnej starostlivosti, verejný sektor a vzdelávanie, rastúci dopyt po nových zamestnancoch, kým v segmente výroby dôjde k najväčšiemu úbytku pracovných miest.

Od roku 2020 by dva milióny novovzniknutých miest spojených s AI mali početne prekonať počty miest zanikajúcich. "V minulosti sa objavil rad významných inovácií súvisiacich s prechodným úbytkom počtu pracovných miest, nasledovaných oživením a tiež transformáciou biznisu. AI s najväčšou pravdepodobnosťou pôjde v týchto šľapajách," hovorí Svetlana Sicular, viceprezidentka výskumu spoločnosti Gartner.

AI zvýši produktivitu v niekoľkých pozíciách. Eliminuje milióny tých na stredných a nižších úrovniach, ale tiež vytvorí milióny nových, vysoko kvalifikovaných a riadiacich pozícií, a dokonca aj tých základných, vyžadujúcich minimálnu kvalifikáciu. "Bohužiaľ väčšina katastrofických scenárov zániku pracovných miest zamieňa AI a automatizáciu a opomína tak najväčší prínos AI - rozšírenie schopností, ktoré ponúka kombinácia ľudskej a umelej inteligencie, ktoré sa navzájom môžu dopĺňať."

Vedenie organizácií, podnikov a ich IT by sa nemalo zameriavať len na očakávané čisté nárasty počtov pracovných pozícií. Každú investíciu do technológií zahŕňajúcich AI by mala sprevádzať úvaha o tom, aké pozície zaniknú, aké vzniknú a ako sa zmenia spôsoby, ako zamestnanci v ich organizácii spolupracujú, rozhodujú sa a plnia svoje úlohy.

"Teraz je správny čas uvažovať o dlhodobej AI stratégii. Jej skutočná hodnota totiž spočíva v rozširovaní schopností zamestnancov pomocou AI. Ide o vytváranie bohatšej pracovnej náplne, nových pracovných postupov, alebo dokonca nových odvetví. A tiež o upravenie podnikovej kultúry do modelu, ktorý umožní rýchlo využívať nové príležitosti spojených s AI a čeliť prípadným hrozbám, "dodáva Svetlana Sicular.

Analytici Gartner zostavili trojicu predpovedí spojených s očakávaným dopadom AI na pracovný trh:

1. Do roku 2022 bude pätina zamestnancov plniacich nerutinné úlohy k svojej práci nevyhnutne potrebovať AI
Už dnes je umelá inteligencia využívaná v oblasti vysoko opakovateľných úloh, kde možno na základe veľkého počtu pozorovaní a rozhodnutí vytvoriť jasné modely a vzorce. Nasadenie AI pre menej rutinné, variabilnejšie úlohy bude ďalším míľnikom. Objaví sa buď vo forme asistencie, alebo ako kombinácia ľudí a strojov, ktoré budú výrazne výkonnejšie ako jedno či druhé fungujúce oddelene.

"Využitie AI pre automatické generovanie týždenných reportov, alebo výber piatich najdôležitejších e-mailov, ktoré v daný deň dorazili, nie je tak sexy ako objav nového lieku - preto tieto blízke, praktické a nenápadné spôsoby jej využitia často ani nepostrehneme," vysvetľuje viceprezident výskumu Gartner Craig Roth. "Podniky len začínajú využívať príležitosti k optimalizácii nerutinných činností nasadením AI v oblasti univerzálnych nástrojov. Akonáhle ale uvedomelí pracovníci zaradia do svojich pracovných procesov AI v podobe virtuálnej asistentky, stane sa z robo-zamestnancov konkurenčná nutnosť.

2. V priebehu roka 2022 sa snaha maloobchodníkov nahradiť predavača umelou inteligenciou ukáže ako márna, aj keď významná pozícií prevádzkových a pokladničných časť zmizne, alebo sa zmení
Využitie technológií ako je AI a robotika povedie vo sfére maloobchodov najmä k rozvoju inteligentnej procesnej automatizácie umožňujúcej vyčleniť, optimalizovať a automatizovať opakované aktivity náročné na ľudskú prácu - k úsporám dôjde najmä v centrálach, administratívych a distribučných centrách, ale aj v obchodoch. Už dnes rad obchodníkov optimalizuje najmä prevádzku na pokladniach.

Z výskumu však vyplýva, že väčšina zákazníkov preferuje pri návšteve obchodu dobre informovaného predavača - najmä v oblastiach vyžadujúcich vyššiu špecializáciu, ako sú hobby markety a kozmetika, kde môže mať schopný predavač zásadný vplyv na mieru spokojnosti zákazníkov. Kým na pokladniach a v prevádzkovej oblasti dôjde k zníženiu stavov, schopného predavača AI nenahradí.

"Obchody dokážu ušetriť  na ľudskej práci eliminovaním vysoko opakovateľných a transakčných pozícií, niektoré z týchto úspor ale budú musieť investovať späť do školení predavačov, ktoré im umožnia zlepšiť zákaznícku skúsenosť," hovorí vedúci výskumu Gartner Robert Hetu. "Rad obchodníkov tak bude AI nakoniec vnímať skôr ako cestu, ako zvyšovať zákaznícku spokojnosť, a nie len eliminovať ľudskú prácu všade, kde to je možné.“

3. V roku 2021 rozšírenie zručností zamestnancov pomocou AI vytvorí 2,9 bilióna dolárov pridanej hodnoty a ušetrí 6,2 miliardy pracovných hodín.
Z rastu pridanej hodnoty vďaka AI bude ťažiť rad odvetví, výroba ale bude tým, ktorému sa otvoria doslova obrovské príležitosti. Automatizácia povedie k úsporám nákladov a odstráneniu trecích plôch, v hodnotových reťazcoch povedie k ďalšiemu rastu obratu i zisku - napríklad optimalizáciou dodávateľských reťazcov a trhových či predajných stratégií.

Niektoré odvetvia, ako je napríklad outsourcing, zaznamenajú zásadný vplyv na svoje obchodné modely. Zníženie nákladov vďaka AI a príjmy z následného zvyšovania produktivity budú preto musieť reinvestovať v oblasti inovácií a rozvoja nových obchodných modelov a príležitostí.

"AI zvládne opakované a únavné úlohy a uvoľní tak zamestnancov pre iné aktivity. Vytvorenie symbiózy ľudí a AI bude niekedy zložité a vyžiada si investície a inovácie, skôr než automatizáciu existujúcich postupov," vysvetľuje viceprezident výskumu Gartner Mike Rollins. "Riešením tak nebude stroj kopírujúci kroky človeka na ceste ku konkrétnemu rozhodnutiu či akcii, ale skôr zmena procesu tak, aby bolo možné využiť silné stránky a vykryť slabiny strojov i ľudí, s cieľom dosiahnuť maximum pridanej hodnoty a rozdeliť rozhodovanie či úkony tak, aby sa zvýšila celková rýchlosť a pružnosť.“

Zobrazit Galériu

KPC-Group

Všetky autorove články
umelá inteligencia AI

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať