Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Advertisement

V roku 2012 vzrástli reklamné výdavky v USA o 3 %

Tlačové správy
0
Celkové reklamné výdavky za rok 2012 v USA vzrástli o 3 % a koncom roka dosiahli hodnotu 140 mld. USD. Vyplýva to z monitoringu reklamných výdavkov spoločnosti Kantar Media, do ktorej patrí aj sektor Media Intelligence agentúry TNS Slovakia. Reklamné výdavky v poslednom štvrťroku 2012 vzrástli o 2 % oproti rovnakému obdobiu minulého roka.

„Reklamný trh rastie tretí rok po sebe, v roku 2012 sa výdavky navýšili o viac ako 4 mld. USD a to vďaka Letným olympijským hrám a politickým kampaniam, ktoré prispeli asi polovicou k celkovému nárastu," povedal Jon Swallen, Chief Research Officer zo spoločnosti Kantar Media North America. „Dôležitú úlohu zohrali aj veľkí zadávatelia. Po znížení rozpočtov na reklamu v roku 2011, ako preventívne opatrenie proti spomaleniu ekonomického rastu, však Top 100 zadávateľov v roku 2012 zmenilo svoju stratégiu a investovalo."

Reklamné výdavky podľa média
Televízie potvrdili svoju lídersku pozíciu aj vo štvrtom kvartáli 2012. V porovnaní s predchádzajúcim rokom vzrástli reklamné výdavky televízií o 5%. Podujatia NFL (Národná futbalová liga) a NCAA prispeli viac ako polovicou k celkovému nárastu reklamných výdavkov. Celoročné reklamné televízne výdavky vzrástli aj vďaka Letným olympijským hrám a to o 9 %.

Reklamné televízie zaznamenali vo štvrtom kvartáli nárast o 12 %, čomu výrazne dopomohol nárast spotov s politickou reklamou v novembri 2012. Medziročne skončili reklamné televízie s 10% nárastom a to nielen vďaka politickým kampaniam, ale aj vďaka výrobcom a predajcom áut, ktorí sústreďovali peniaze do televízie za účelom vytvorenia lepšieho predajného prostredia pre nové modely.

Najvýraznejší nárast reklamných výdavkov vo štvrtom kvartáli 2012 zaznamenali hispánske televízie, a to až 20 %. Celoročný nárast v roku 2012 dosiahol 15 %.

Výdavky káblových televízii vo štvrtom kvartáli 2012 poklesli o 2% v dôsledku škrtov na strane priamych zadávateľov. Celoročné výdavky vzrástli o 3 %.

Vplyv kampaní politických kandidátov, strán a skupín angažujúcich sa v politických voľbách sa výrazne prejavil aj na reklamných výdavkoch v rádiách. Vo štvrtom kvartáli vzrástli reklamné výdavky v celoštátnych reklamných rádiách o 8 % a výdavky v regionálnych rádiách narástli o 3 %. Celoročné výsledky pozitívne ovplyvnili aj lokálni zadávatelia a predajcovia áut, vďaka čomu vzrástli výdavky v celoštátnych reklamných rádiách o 3 % a regionálne rádia zostali bez zmeny.

Na politickú reklamu pripadol vyšší podiel reklamného času v rádiách, preto sa niektorí zadávatelia rozhodli presmerovať svoje regionálne výdavky do Outdooru, čím výrazne podporili toto médium. Outdoor vzrástol v Q4 o 8 % a medziročne o 5 %.

Výdavky na bannerovú reklamu sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom v Q4 zvýšili o 1 %. Medziročne však výdavky bannerovej reklamy (nezahŕňajúce video a mobilné reklamné formáty) poklesli o 3 %.

Printové média naďalej zaostávajú za celkovým reklammným trhom. Spotrebiteľské časopisy klesli v Q4 o 1 % a medziročne sa prepadli o 3 % ako dôsledok nižších investícií zadávateľov z farmaceutického priemyslu, finančných služieb a cestovného ruchu.

Výdavky do reklamy v celoštátnych novinách poklesli o 13 % v dôsledku výrazných úspor v oblasti finančných služieb a telekomunikácií. Celoročné výdavky poklesli medziročne o 12 %. O niečo miernejší bol pokles v regionálnych novinách. Vo štvrtom kvartáli bol zaznamenaný pokles príjmov o 3 %, meziročne je to pokles o 2 %.

 

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať