Prieskum: V internetovej bezpečnosti je Slovensko iba o priečku vyššie ako Tanzánia...

Bezpečnosť
0

Pri riešení problému počítačovej kriminality, či už na vnútroštátnej alebo globálnej úrovni, je základnou otázkou, či je subjekt pripravený na to, ako sa zachovať v situácii, keby došlo k ohrozeniu alebo útoku.

Poskytovateľ virtuálnej privátnej siete (VPN) NordVPN zhromažďoval údaje zo správ o hrozbách zo Securelist-u, vrátane skóre globálneho indexu kybernetickej bezpečnosti (GCI) pre pripravenosť na kybernetické útoky. GCI hodnotí pripravenosť krajín na stupnici od 0,01 do 1,0 na základe súboru piatich kľúčových faktorov:

1. Právne predpisy: Právne inštitúcie a rámce na riešenie kybernetickej bezpečnosti a počítačovej kriminality.

2. Technické faktory: Technické inštitúcie a rámce zaoberajúce sa kybernetickou bezpečnosťou.

3. Organizačné faktory: Inštitúcie na koordináciu politík a stratégie rozvoja kybernetickej bezpečnosti na vnútroštátnej úrovni.

4. Budovanie kapacít: Výskumné, vývojové, vzdelávacie a školiace programy; certifikovaní odborníci a agentúry verejného sektora zameraní na kybernetickú bezpečnosť.

5. Spolupráca: Partnerstvá, rámce spolupráce a siete na zdieľanie informácií.

Nečudo, že krajiny, ktoré dosiahli najvyššie skóre, boli krajiny s rozvinutejšou infraštruktúrou a technickými schopnosťami. V top 10 skóroval najvyššie Singapur (0,925), nasledovaný USA (0,919) a Malajziou ( 0,893). Prvú päťku uzavrelo Francúzsko (0,819) a Kanada (0,818). Dobre si viedlo tiež Rusko, Kolumbia, Japonsko, Spojené kráľovstvo a Švédsko. Na druhej strane spektra patria medzi najhoršie pripravené krajiny Vietnam, Uzbekistan, Tanzánia, Slovensko a Peru.

Kybernetická kriminalita a rozsiahle počítačové útoky neustále narastajú na frekvencii a závažnosti. To najlepšie, čo môžu používatelia urobiť, je chrániť svoje vlastné zabezpečenie, nebrať základné princípy online ochrany na ľahkú váhu a šifrovať všetko.

Zdroj: pcmag.com.

Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články
internet web online Digital dáta bezpečnosť ochrana Slovensko vyskum

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať