Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Advertisement

V budúcnosti budeme zariadenia ovládať cez virtuálnu a rozšírenú realitu myšlienkami

0

Bývalí študenti Michiganskej univerzity založili startup Neurable, ktorý sa zaoberá spôsobmi, ako budeme  komunikovať s našimi zariadeniami v blízkej budúcnosti. Nedávno spoločnosť získala od investorov 2 milióny dolárov na vytvorenie softvéru na virtuálnu a rozšírenú realitu, ovládaného mozgom.

Ľudia budú môcť chodiť po svojich domovoch či v kancelárii a ovládať svoje zariadenia spojením systému na rozšírenú realitu s ich mozgovou aktivitou.

Neurable nemá v úmysle budovať vlastný hardvér, ale chce použiť ľahko dostupné zariadenie na elektroencefalografiu (EEG), ktoré má podobu čiapky alebo čelenky vybavenej niekoľkými senzormi, schopnými detegovať a mapovať elektrickú aktivitu v mozgu. Takýto záznam nervovej činnosti potom môže softvér interpretovať a preniesť do výstupu. Tento druh rozhrania sa zvyčajne označuje ako BCI (brain computer interface) a aplikuje sa u osôb s ťažkým zdravotným postihnutím. Problém je v tom, že väčšina týchto systémov je veľmi pomalá, vykonanie jednoduchého kroku, napr. výber jedného z dvoch symbolov na obrazovke, môže trvať aj 20 sekúnd.

Jadrom inovácie startupu Neurable je metóda strojového učenia, ktorá by mohla proces urýchliť a výber by sa uskutočnil v reálnom čase. Miesto merania špecifických mozgových vĺn bude softvér Neurable ovládaný niečím, čo vyskumníci nazývajú „tvar mozgu“ (brain shape). V skutočnosti ide o reakciu mozgu známu ako kognitívny evokovaný potenciál, ktorá je priamym dôsledkom špecifického vnemového, poznávacieho či senzorického podnetu a ide o posúdenie, či je tento podnet (alebo iná udalosť) pre človeka dôležitý.

Výskumníci sa nazdávajú, že ďalšie generácie headsetov na virtuálnu či rozšírenú realitu prídu so zabudovanými EEG senzormi. EEG vraj má dobré predpoklady dostať sa v budúcnosti do spotrebiteľských technológií. Namiesto používania dotykových či hlasových príkazov bude v budúcnosti interakcia s používateľom riadená myšlienkami. Pritom mozog by mohol ovládať neobmedzené množstvo výstupov – od riadenia avatara vo VR hre až po vypnutie svetiel Hue.

Redakcia

Všetky autorove články
Neurable

Pridať komentár